Mūs lasa Daugavpils, Ilūkstes, Preiļu, Krāslavas, Dagdas, Aglonas, Līvānu un citās pilsētās un novados
2019. gada 22. septembris
Svētdiena
Maigurs, Mārica, Māris
+2.4 °C
skaidrs laiks

Par ko ir jāmaksā bērnudārzā?

Savus pirmos soļus kolektīvā lielākā daļa bērnu sper tieši pirmsskolas izglītības iestādē, kuras galvenais mērķis ir veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā ir 29 pirmsskolas izglītības iestādes, kuras šobrīd apmeklē aptuveni 4500 bērni. Pirmsskolas izglītības pedagoģiskais process notiek audzināšanas, mācīšanās un mācīšanas vienotībā. Galvenais bērna darbības veids pirmsskolā ir rotaļa, darbības organizācijas formas ir bērna patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs sekmē bērna attīstību kopumā.

Pirmsskolas vecuma bērniem plāno rotaļnodarbības  kas iepazīstina ar dabu, apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, bērnu literatūru un folkloru, sniedz matemātiskos priekšstatus, nodrošina sensoro spēju attīstīšanu, latviešu valodas, zīmēšanas, gleznošanas, veidošanas, konstruēšanas, rokdarbu, mājturības, aplicēšanas, mūzikas apguvi un kustību attīstību. Lai kvalitatīvi nodrošinātu visas šīs aktivitātes visa gada garumā, ir nepieciešami dažādi materiāli un piederumi.

Latvijas Republikas Izglītības likuma 58.panta 3.punkts paredz, ka vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pienākums ir savu materiālo iespēju robežās nodrošināt sava bērna izglītošanai nepieciešamos individuālos mācību piederumus. Individuālie mācību piederumi, kā skaidro Izglītības likums, ir izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.), apavi un

higiēnas piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību procesā, skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām.

Lai sakārtotu un noteiktu kopīgas prasības, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas ieteicamo materiālo bāzi pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai (apskatāma šeit: http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/pirmsskolas-izgl.html), mūsu pilsētā ir izveidoti visām pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm vienoti kancelejas preču un piederumu saraksti (trijās vecuma grupās: bērniem no 1 līdz 3gadu vecumam; no 3 līdz 5 gadu vecumam; no 5 līdz 7gadu vecumam). Sarakstos ir iekļauts minimums no tā, kas nepieciešams, lai bērns iestādē varētu pilnvērtīgi darboties un attīstīties. Saraksts tiek veidots tā, lai šo kancelejas preču iegādei tiktu tērēts ne vairāk par Ls 20 – 30 gadā, pat izvēloties dārgākos piedāvājumus.

Ļoti bieži vecākus interesē, kas un par ko maksā. Viena bērna uzturēšanas izmaksas ir no Ls 72,66 līdz Ls 137,70 mēnesī, attiecīgi – Ls 871,92 līdz Ls 1652,40 gadā, bet vidēji – Ls 99,70 mēnesī un Ls 1196,40 gadā. Izmaksas ir atšķirīgas, jo tās veido vairāki faktori: ēku uzturēšanas izmaksas (siltuma, ūdens un elektrības patēriņš), ēkas platība un tehniskais stāvoklis, kā arī finansējums personāla algām. Visi šie izdevumi tiek segti no pašvaldības budžeta, izņēmums ir to skolotāju algas, kuras strādā ar piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem, realizējot bērnu obligāto sagatavošanos skolai. Šo pedagogu algas finansē valsts, gan nodrošinot tikai 75% no nepieciešamā skolotāju skaita, tādējādi 25% skolotāju likmju sedz pašvaldība. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 12.07.2007. lēmumu Nr.570, vecāku iemaksa par bērna ēdināšanu tiek noteikta šādā apmērā: dienas darba režīma grupās bērniem līdz 3 gadu vecumam Ls 1,00, bet no 3 līdz 7 gadu vecumam – Ls 1,20; diennakts darba režīma grupās bērniem līdz 3 gadu vecumam Ls 1,10, bet no 3 līdz 7 gadu vecumam – Ls 1,40. Vecāki apmaksā tikai ēdināšanai nepieciešamos produktus, visas pārējās saistītās izmaksas (darbinieku algas, komunālie maksājumi, remontdarbi, aprīkojuma iegāde u.c.) tiek segtas no pašvaldības budžeta. Pilsētas Sociālo lietu pārvalde sniedz atbalstu arī ģimenēm, kurām ir noteikts mazturīgās ģimenes statuss, 100% vai 50% apmērā katru mēnesi apmēram 90 – 100 ģimenēm kompensējot ēdināšanas izdevumus pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī piešķirot pabalstu uz noteiktu laika periodu. Pilsētā ir speciālās pirmsskolas izglītības iestādes (2., 4., 9. un 15.) un dažas speciālās grupas vispārizglītojošajās pirmsskolas izglītības iestādēs, kuras pilnībā tiek finansētas no valsts budžeta. Pilsētas Sociālo lietu pārvalde izsniedz pabalstu arī kancelejas piederumu iegādei pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem 15Ls apmērā. Tiesības saņemt pabalstu vienu reizi gadā uz katru bērnu ir ģimenēm (personām), kurām ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, un aizbildņu ģimenēm, ja vidējais ienākums uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

Rezumējot augstāk izklāstīto, viena bērna uzturēšana pilsētai un valstij izmaksā vidēji Ls 5,00 dienā, vecāku maksa par produktiem – vidēji Ls 1,10, par kancelejas precēm – ap Ls 0,10 dienā. Pateicamies vecākiem par finansiālo līdzdalību bērnu uzturēšanā pirmsskolas izglītības iestādēs un aicinām ar izpratni izturēties pret iestādes lūgumiem nodrošināt pilnvērtīgu bērna darbošanos, jo fiziski un garīgi attīstīts un prasmīgs mazulis sagādās prieku pirmām kārtām saviem vecākiem, tad – arī skolai, pilsētai un valstij! Un to noteikti vēlas visi!

 

Informāciju sagatavoja: Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes

pirmsskolas izglītības darba speciāliste Ingrīda Zeļenkova t.65407425