Mūs lasa Daugavpils, Ilūkstes, Preiļu, Krāslavas, Dagdas, Aglonas, Līvānu un citās pilsētās un novados
2019. gada 22. maijs
Trešdiena
Emīlija, Visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu diena
+18.3 °C
neliels lietus

Iedzīvotāji apspriež Ilūkstes novada teritoriālo plānojumu

pixabay.com

Ilūkstes novada pašvaldība izsludināja publisko apspriešanu Ilūkstes novada teritoriālajam plānojumam 2019.--2030. gadam, kas ir pašvaldības ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments.

Iedzīvotājiem un uzņēmējiem, caurskatot dokumentu, jāpievērš uzmanība funkcionālajam zonējumam, tas ir, kuras teritorijas ir dzīvojamās, publiskās, rūpnieciskās, tehniskās un transporta apbūves teritorijas, tāpat kur iezīmētas dabas un apstādījumu, arī ūdens teritorijas, kā arī vietējās nozīmes vērtīgās lauksaimniecības zemes, kas ir teritorijas ar īpašiem noteikumiem un kur nav atļauta apmežošana.

Viņiem jāizpēta arī pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskās, dabas un ainaviski vērtīgās teritorijas, jo tur ir īpaši noteikumi jaunai apbūvei vai esošo ēku pārbūvei un zemes lietošanas kategorijas maiņai.

Dokumentā iezīmētas arī degradētās teritorijas, kurās pirms jaunas darbības uzsākšanas nepieciešama teritorijas rekultivācija vai sakārtošana.

Pašvaldība aicina nekustamo īpašumu un zemju īpašniekus un likumīgos izmantotājus, sevišķi tos, kuri plāno attīstīties un būvēties, iepazīties ar  funkcionālo zonējumu Grafiskajā daļā un atļauto teritorijas izmantošanu atbilstošajā funkcionālajā zonā, kur uzsvērtas minimālās jaunveidojamo zemes vienību platības, kā arī apbūves rādītāji, proti, maksimālais būves blīvums, augstums, stāvu skaits, minimālā brīvā zaļā teritorija u.c.

Ar teritorijas plānojuma dokumentu un vides pārskata projektu var iepazīties Ilūkstes novada domes administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs pašvaldības un pārvalžu darba laikā vai mājas lapās www.ilukste.lv vai www.geolatvja.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.  

Kad Ilūkstes novada teritoriālais plānojums tiks apstiprināts, tas būs saistošs visām fiziskām un juridiskām personām.