Mūs lasa Daugavpils, Ilūkstes, Preiļu, Krāslavas, Dagdas, Aglonas, Līvānu un citās pilsētās un novados
2019. gada 16. septembris
Pirmdiena
Asja, Asnate, Dāgs
+8.6 °C
neliels lietus

No 1. jūlija jauns pabalsts adoptētājiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ( VSAA) no 2019.gada 1.jūlija uzsāka jauna sociālā  pabalsta piešķiršanu adoptētājiem. Jaunā pabalsta apmērs ir vienāds ar minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kāds noteikts katram bērnam:

  • no bērna piedzimšanas līdz bērna 7 gadu vecuma sasniegšanai – 107,50 eiro mēnesī.
  • no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 129 eiro mēnesī  

Tiesības saņemt bērna adopcijas pabalstu  ir vienam no bērna vecākiem, kurš adoptējis un audzina bērnu, kas pirms adopcijas atradies ārpusģimenes aprūpē, proti, aprūpes institūcijā, aizbildnībā, audžuģimenē, un kura adoptētie bērni uz 2019.gada 1.jūliju nav sasnieguši 18 gadu vecumu, neatkarīgi no tā, kad ir stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu.  Pabalstu nepiešķirs, ja adoptēts otra laulātā bērns, kā arī adoptētājiem, kuri dzīvošanai Latvijā ir saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

VSAA pabalstu piešķirs:

·         no dienas, kad ir stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu, ja tiesas spriedums stājies spēkā 2019.gada 1.jūlijā vai vēlāk

·         no 2019.gada 1.jūlija, ja tiesas spriedums stājies spēkā līdz 2019.gada 1.jūlijam

Pabalstu par periodu no 2019.gada 1.jūlija VSAA  izmaksās ne vēlāk kā līdz 2019.gada 1.oktobrim.

Piemēram, ja pabalsts būs piešķirts no 1.jūlija, tad par jūliju, augustu un septembri, proti, par visiem trim mēnešiem pabalstu izmaksās līdz 1.oktobrim, kam turpmāk sekos regulāra pabalsta ikmēneša izmaksa.

Pabalstu VSAA izmaksās ik mēnesi no tā piešķiršanas dienas līdz adoptētā bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai. Šo pabalstu izmaksās vienlaikus ar citiem pabalstiem, kas adoptētājam piešķirti par bērna audzināšanu un kopšanu.

Lai saņemtu pabalstu, nepieciešams VSAA adresētu iesniegumu, izmantojot veidlapu (Iesniegums bērna adopcijas pabalsta piešķiršanai) vai brīvā formā,  iesniegt:

  • klātienē – jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā;
  • pa pastu – nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu VSAA Rīgas pilsētas Zemgales nodaļai: Mārupes iela 1, Rīga, LV-1002;
  • elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi zemgale@vsaa.gov.lv.

Iesniegums pabalsta piešķiršanai jāiesniedz 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža.

Gadījumā, ja VSAA rīcībā nebūs informācija par tiesas spriedumu par adopcijas apstiprināšanu, pabalsta pieprasītājam tas pašam jāuzrāda vai jāiesniedz apliecināta tā kopija.

 Paskaidrojoši piemēri

 Tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu stājies spēkā 2015.gada 20.martā. 2019.gada 1.jūlijā adoptētais bērns ir 6 gadus vecs. Bērna adopcijas pabalstu ir tiesības saņemt no 2019.gada 1.jūlija līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai.

 Tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu stājies spēkā 2019.gada 20.septembrī. Adoptētais bērns ir 2 gadus vecs. Bērna adopcijas pabalstu ir tiesības saņemt no 2019.gada 20.septembra līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai.

 Tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu stājies spēkā 2000.gada 20.martā. Līdz 2019.gada 1.jūlijam adoptētais bērns jau ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Šādā gadījumā  bērna adopcijas pabalstu nepiešķir,  jo adoptētais bērns jau ir pilngadīgs.

Bērna adopcijas pabalstu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 8.2 pantu un 23.04.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr.177 „Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna adopcijas pabalstu” (stājas spēkā 01.07.2019.).