DAUGAVPILĪ

Novadpētniecības un mākslas muzejs

28. aprīlī plkst.15.00 Mākslas dienās atklās Daugavpils reģiona mākslinieku darbu izstādi.
30. aprīlī plkst.13.00 Ģimenes diena muzejā.
2. maijā plkst.15.00 atklās virtuves tekstīliju-izšuvumu kāta dūrienā izstādi „Adatiņa mozactiņa,/ Lela dorba doreitoja”.
Darbojas Sanktpēterburgas (Krievija) hologrāfijas mākslas izstāde „Gaismas maģija” un autorleļļu izstāde „Dāmu paradīze”.

Vienības nams

28. aprīlī XV Starptautiskais džeza festivāls „Jazz Joy Spring 2017”:
plkst.18.00 koncertzālē - džeza grupa „Distances” (Vācija), plkst.19.30 muzicēs PPIO „Daugava”.
1. maijā plkst.16.00 VIII Starptautiskais poļu folkloras festivāls „Poļu folklora Latgalē”.
3. maijā plkst.17.00 koncerts „Latvija bērni izdzied un izdejo Eiropu”.
6. maijā plkst.11.00 Latgales simtgades kongresa Tautu forums.

Daugavpils teātris

28. aprīlī plkst.18.30 R. Blaumanis „Purva bridējs (-i)”.
6.  un 7. maijā plkst.17.00 pirmizrāde -  F. Trasuns „Nūgrymušuo pile”.

Kultūras pils

29. aprīlī plkst.19.00 Intara Busuļa koncerts.

Svētā Pētera ķēdēs katoļu baznīca

2. maijā plkst.12.00 VIII Starptautiskā poļu folkloras festivāla „Poļu folklora Latgalē” svinīgs dievkalpojums.

Vienības laukums

2. maijā plkst.14.00 VIII Starptautiskā poļu folkloras festivāla „Poļu folklora Latgalē” lielkoncerts.
4. maijā plkst.12.00 Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas pasākums „Tu un es -- uz šīs mazās pasaules”.
6. maijā plkst.13.00 Baltā galdauta svētki „Latgale svin”.

Latgales centrālā bibliotēka

2. maijā plkst.15.30 atklās izstādi „Balto galdautu stāsts”.
3. maijā plkst.13.00 Mākslas dienās atklās Jāņa Plivdas personālizstādi un Jekaterinas Kovaļenko gleznu izstādi.

Baltkrievu kultūras centrs

2. maijā plkst.16.00 atklās amatiermākslinieku studijas „Krāsu pasaule” gleznu izstādi.

Piemiņas krusts Slobodkā

3. maijā plkst.11.00 VIII Starptautiskā poļu folkloras festivāla „Poļu folklora Latgalē” atceres brīdis.
6. maijā plkst.14.30 Latgales simtgades ozolu stādīšanas svētki.

Varšavas iela

3. maijā plkst.11.30 VIII Starptautiskā poļu folkloras festivāla „Poļu folklora Latgalē” svinīgs gājiens.

J. Pilsudska valsts poļu ģimnāzija

3. maijā plkst.12.00 VIII Starptautiskā poļu folkloras festivāla „Poļu folklora Latgalē” noslēguma pasākums.

Māla mākslas centrs

3. maijā plkst.14.30 Mākslas dienās atklās Vitauta Valiuša (Lietuva) keramikas darbu izstādi.  
Diānas Verneres (Ogre) keramikas izstāde „Dabas formu arhitektūra”.

Tautas lietišķās mākslas studija „Klūga”

6. maijā no plkst.10.00 līdz 14.00 Mākslas dienu atvērto durvju pasākums.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs

Sanri darbu izstāde „Komunikācija ir atslēga”, Ričarda Dennija darbu izstāde „Klusuma ēra”, izstāde „X: kritiskā robeža -- Černobiļai 30”, Latgales reģiona mākslas konkursa darbu izstāde „Tukšuma un klusuma formas”, Lindas Zīveres darbu izstāde „Klusumā”.

Poļu nams

Romualda Gibovska darbu izstāde „Bez nosaukuma”.  

DAUGAVPILS NOVADĀ

Biķernieku pagasts

28. aprīlī plkst.15.00 KN bērnu konkurss „Mazā zvaigznīte”.  

Skrudalienas pagasts

28. aprīlī plkst.18.00 Silenes KN jubilejas pasākums „Deju grupai „Tornado” -- 20”.

Višķu pagasts

29. aprīlī plkst.10.00 atklās Špoģu Zaļā tirgus sezonu.

Līksnas pagasts

29. aprīlī plkst.11.00 kafejnīcas „Virāža” zālē pasākums senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Ielaid sirdī pavasari”.

Nīcgales pagasts

1. maijā pagasta svētki:
plkst.9.00 Pavasara gadatirgus,
plkst.11.30 koncerts,
plkst.13.00 kapelas „Augusti” koncerts,
plkst.14.30 Daugavas upes gleznošana, cienasts,
plkst.15.00 sporta pasākums.

Kalkūnes pagasts

3. maijā plkst.11.00 Randenē Raiņa piemiņas vietā Latvijas simtgades ozolu stādīšanas svētki „Apskauj Latviju”.  

Dubnas pagasts

3. maijā Baltā galdauta svētki:
plkst.12.00 KN atklās Valda Grebeža darbu izstādi „Melns-balts”,
plkst.13.00 ciema centrā Latvijas simtgades ozolu, ziedu stādīšanas akcija,
plkst.15.00 KN Dubnas kolektīvu „Atzola” un „Uguntiņa” koncerts.

Salienas pagasts

3. maijā plkst.13.30 KN atklās konkursa „Mana Latvija” darbu izstādi un suminās konkursa laureātus.

Demenes pagasts

4. maijā plkst.9.00 Latvijas simtgades ozolu stādīšanas svētki „Apskauj Latviju”.
4. maijā plkst.12.00 KN Baltā galdauta svētki.   

ILŪKSTES NOVADĀ

Šēderes pagasts

28. aprīlī plkst.13.00 KN pensionāru pēcpusdiena.
4. maijā plkst.11.00 Raudas ciemā Latvijas simtgades ozolu stādīšanas svētki „Apskauj Latviju”.  

Ilūkste

29. aprīlī no plkst.10.00 KC Ilūkstes novada kausa izcīņa sporta dejās.
30. aprīlī plkst.13.00 KC amatierteātru parāde „Spēlēsim kopā”.

Subate

29. aprīlī no plkst.8.00 Tirgus laukumā Pavasara gadatirgus ar Dunavas amatierteātra viesizrādi.
4. maijā plkst.14.00 Tirgus laukumā Latvijas simtgades ozolu stādīšanas svētki „Apskauj Latviju”, pēc tam gājiens līdz Ezermalas parkam, kur notiks koncerts, plst.22.00 KN balle ar grupu „Janušeks”.

Bebrenes pagasts

29. aprīlī plkst.19.00 KN vokālo ansambļu sadraudzības koncerts „Dziesmu virpulī”.     6. maijā plkst.19.00 KN Bebrenes amatierteātra pirmizrāde – M. Zīle „Sunītis un viņa kauliņš”.

Dvietes pagasts

4. maijā no plkst.10.00 Dvietes muižā pie dzirnavām Baltā galdauta svētki.
Līdz 20. maijam bibliotēkā darbojas Ilgas Cirses rokdarbu izstāde „Vecās lietas jaunās skaņās”.
Novadpētniecības materiālu krātuvē skatāma ceļojošā izstāde „Grāfu Plāteru-Zībergu kultūrvēsturiskais mantojums Daugavpils novadā”.   

PREIĻOS

29. aprīlī no plkst.8.00 Raiņa bulvāra laukumā gadatirgus „Stādu diena” ar amatierkolektīvu piedalīšanos.
3. maijā Latgales kongresa simtgades pasākumi:
plkst.11.00 katoļu baznīcā svētku dievkalpojums,
plkst.12.00 viesu mājā „Pie Pliča” grāmatas „Latgalietis XXI gadsimtā” atvēršanas svētki,
plkst.15.00 KN fotogrāfiju atklās izstādi „Latgalietis XXI gadsimtā”.
4. maijā Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienas un Latvijas simtgades svētki:
plkst.9.00 parkā pretī Mehanizatoru ielai Latvijas simtgades ozolu stādīšanas svētki „Apskauj Latviju”,
plkst.13.00 KN Baltā galdauta svētki kopā ar dziedošo Baumaņu ģimeni.
6. maijā plkst.17.00 KN deju kopas „Dancari” 20 gadu jubilejas koncerts „Esmu laimīgs dejojot”.

LĪVĀNU NOVADĀ

Rožupes pagasts

29. aprīlī plkst.13.00 KN senioru kopas 15 gadu jubilejas pasākums.

Līvāni

Līdz 1. maijam Latgales Mākslas un amatniecības centrā skatāma Ināras Petrusevičas (Daugavpils) darbu izstāde „Pēkšņi”.   
4. maijā no plkst.11.00 pie KC Ģimeņu festivāls.
4. maijā plkst.11.00 KC Baltā galdauta svētkos Latgales daiļamatu meistaru darbu izstāde, plkst.13.00 koncerts „Es atradu tautasdziesmu”.
4. maijā plkst.17.00 Ubaglīča pļavā sadziedāšanās „Es -- Līvāniem, atslēgai Latgales vārtos”.

Sutru pagasts

7. maijā plkst.17.00 KN Mātes dienas koncerts.

AGLONĀ

30. aprīlī plkst.14.00 KC folkloras kopas „Olūteņš” 60 gadu jubilejas koncerts „Rakstu rakstiem dziesmas vijas”.

RIEBIŅU NOVADĀ

Rušonas pagasts

28. aprīlī plkst.14.00 KN bērnu kolektīvu koncerts „Aprīļa pilieni”.

Galēnu pagasts

29. aprīlī plkst.13.00 KN vecākās paaudzes groziņballe.

Sīļukalna pagasts

29. aprīlī plkst.22.00 KN balle, spēlēs grupa „Liepavots”.  

Riebiņu pagasts

6. maijā plkst.13.00 KC Ausekļa Limbažu teātra viesizrāde -- farss divās daļās „Čārlija krustmāte”.

VĀRKAVAS NOVADĀ

Upmalas pagasts

6. maijā no plkst.10.00 Vārkavas muiža pils stāvlaukumā Pavasara gadatirgus.  

Rožkalnu pagasts

7. maijā plkst.13.00 Rimicānos danču pēcpusdiena „Ābeļu baltumā”, veltīta deju kopas „Dzīves virpulī” 15 gadu jubilejai.

AGLONĀ

4. maijā plkst.19.00 KC Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienas vokālo ansambļu sadziedāšanās „Dziedi vēl”.

KRĀSLAVAS NOVADĀ

Krāslava

4. maijā no plkst.8.00 Tirgus laukumā Pavasara gadatirgus, Mazajā tirgus ielā Pavasara gadatirgus ar amatniecības un daiļamata meistaru izstrādājumiem.
4. maijā Brīvības ielas svētki:
plkst.10.00 sporta un radošās aktivitātes, svētku koncerts.
Krāslavas vēstures un mākslas muzejā darbojas Ineses Brants apgleznotā porcelāna izstāde „Mirdzums”, Pētera Postaža Krāslavai dāvināto gleznu izstāde „Veltījums Krāslavai”.

Piedrujas pagasts

4. maijā plkst.11.00 pie Daugavas akmens Latvijas simtgades ozolu stādīšanas svētki „Apskauj Latviju”.

Izvaltas pagasts

4. maijā estrādē Baltā galdauta svētki:
plkst.9.00 Latvijas simtgades ozolu stādīšanas svētki „Apskauj Latviju”, plkst.13.00 koncerts un svētku cienasts.

Svariņu pagasts

Tautas namā skatāma pagasta rokdarbnieču grīdas celiņu izstāde.

DAGDAS NOVADĀ

Bērziņu pagasts

3. maijā plkst.15.00 laukumā pie TN Latvija simtgades ozolu stādīšanas svētki „Apskauj Latviju”.

Šķaunes pagasts

4. maijā plkst.12.30 pie TN Latvijas simtgades ozolu stādīšanas akcija „Apskauj Latviju”.

Ķepovas pagasts

5. maijā plkst.16.30 laukumā pie SN Latvijas simtgades ozolu stādīšanas svētki „Apskauj Latviju”.

Dagda

5. mijā plkst.18.00 TN Baltā galdauta svētki un tautas deju ansambļa „Dagda” 40 gadu jubilejas koncerts.

RĒZEKNĒ

Mākslas un dizaina vidusskola

28. aprīlī no plkst.10.00 līdz 15.00 Keramikas nodaļā Latgales podnieku diena.

Latgales kultūrvēstures muzejs

28. aprīlī no plkst.12.00 līdz 15.00 Latgales podnieku dienu lasījumi.
3. maijā plkst.15.00 atklās Latgales kongresa simtgades izstādi „Pāri slieksnim”.
6. maijā no plkst.10.00 Ģimenes sestdiena muzejā.
Skatāma Francijas keramiķu grupas „La Borne” darbu izstāde un Jura Brieža grafikas izstāde „Vara gravīras” un tematiska ceļojoša izstāde „Jūras spēkiem -- 25”.

Nacionālo biedrību kultūras nams

28. aprīlī plkst.17.00 kora „Ivuški” 60 gadu jubilejas koncerts.
29. aprīlī plkst.17.00 un 2. maijā plkst.10.00 Dž.de Andželo interaktīva luga bērniem „Drebošā telts”.
7. maijā plkst.15.00 teātra „Joriks” izrāde „Nāriņa” (pēc H. K. Andersena pasakas motīviem).

Latgales vēstniecība „Gors”

29. aprīlī plkst.18.00 koncertspēle „Es šonakt būšu laimīgs”.
30. aprīlī plkst.18.00 grupas „Galaktika” jaunā albuma prezentācijas koncerts.
3. maijā plkst.19.00 Imanta Ziedoņa fonda „Viegli” apbalvojuma „Laiks Ziedonim” cildināšanas ceremonija.
4. maijā plkst.18.15 Latgales kongresa simtgades kolekcijas monētas prezentācija.
4. maijā plkst.19.00 Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienai un Latgales simtgades kongresam veltīts koncerts.
5. maijā plkst.14.00 Ceturtais pasaules latgaliešu saiets un Latgales

Simtgades kongress.

6. maijā no plkst.10.00 sporta deju sacensības „Rēzeknes kauss 2017”.  

Kultūras un atpūtas parks

1. maijā no plkst.10.00 pavasara gadatirgus „Rasādu apluods”.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

2. maijā plkst.17.00 izdevuma „Gostūs pi Boņuka. Stuosti bārnim par Latgolu” atvēršanas svētki.  

Piemineklis „Vienoti Latvijai”

4. maijā no plkst.9.00 Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas svinības.

Festivāla parks

4. maijā plkst.20.30 Baltā galdauta svētki.
5. maijā plkst.18.00 Latgaliešu valodas nakts, veltīta Latgales kongresa simtgadei.  

Jēzus Sirds katoļu katedrāle

5. maijā plkst.10.00 Latgales kongresa simtgades svētku dievkalpojums, pēc tam svētku gājiens līdz Atbrīvošanas alejai.

Atbrīvošanas aleja

5. maijā plkst.11.30 atklās Latgales kongresa simtgades pieminekli.

Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēka

Lauras Repeles fotogrāfiju izstāde „Bērnības zeme”.

RĒZEKNES NOVADĀ

Ilzeskalna pagasts

28. aprīlī no plkst.17.00 līdz 20.00 Pētera Gailuma keramikas darbnīcā „Podnieki” Latgales podnieku dienu cepļa kurināšana un podnieku stāsti un 29. aprīlī plkst.10.00 cepļa atvēršanas svētki.

Lūznavas pagasts

29. aprīlī plkst.13.00 Lūznavas muižā atklās Latgales podnieku dienu darbu izstādi.
30. aprīlī plkst.12.00 un 15.00 literāri muzikāls uzvedums „Atlaižu”.

Čornajas pagasts

29. aprīlī plkst.19.00 TN tautas nama 5 gadu jubilejas koncerts.

Sakstagala pagasts

1. maijā plkst.14.00 Franča Trasuna fabulu svētki „Ka kūpeiba ir spāks,/ Pret tū i runuot grāks”.

Lendžu pagasts

7. maijā no plkst.10.00 Vogulu keramikas darbnīcā „Ceplīši” ģimeņu pasākums „100 Latgales podi Latgales simtgades kongresam”.  

LUDZĀ

4. maijā Baltā galdauta svētki:
plkst.11.30 parkā Latvijas simtgades ozolu stādīšanas svētki „Apskauj Latviju”,
plkst.15.00 TN koncerts „Manas dziesmas Latvijai”.  
5. maijā plkst.18.00 TN M. Zīles luga „Pylns džentemeņa komplekts”.
6. maijā plkst.18.00 TN sieviešu vokālā ansambļa „Vītolmeitas” koncerts.

VIĻAKAS NOVADĀ

28. aprīlī plkst.18.00 katoļu baznīcā kolektīvu „Abrenītes” un „Suitu sievas” garīgo dziesmu koncerts.
4.maijā Latvijas simtgades ieskandināšanas svētki „Apskauj Latviju”:
plkst.13.00 pie domes koncerts,
plkst.13.50 svētku gājiens līdz katoļu baznīcai, kur stādīs ozolus
plkst.15.30 pie Kultūras un radošo industriju centra Baltā galdauta svētki.
29. aprīlī plkst.11.00 KN Viļakas novada mazo vokālistu konkurss-koncerts „Cālis 2017”.

KĀRSAVAS NOVADĀ

Kārsava

1. maijā plkst.13.00 KN zelta kāzu gaviļnieku godināšanas balle.
4. maijs estrādē Baltā galdauta svētki:
plkst.14.00 Latvijas simtgades ozolu stādīšanas akcija „Apskauj Latviju”,
plkst.15.30 koncerts.
5. maijā no plkst.11.00 Kārsavas vidusskolā un KN skolas 85 gadu jubilejas pasākumi.

Mežvidu pagasts

6. maijā no plkst.16.00 Mežvidu vidusskolas 110 gadu jubilejas pasākumi.

JĒKABPILĪ

Jēkabpils tautas nams

29. aprīlī visus dienu bērnu un jauniešu teātru festivāls „Laipiņa VI”.
4.  maijā Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienas pasākumi:
plkst.11.00 Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra „Vitamīns” koncerts,
plkst.12.00 skolēnu koru un tautas deju kolektīvu koncerts „Rakstā dziedu, rakstā deju”,
plkst.13.00 Kinomītnē animācijas filmas bērniem.
plkst.14.00 dokumentālā triloģija „Savējie sapratīs”,
plkst.15.15 jauno režisoru īsfilmu maratons.

Krustpils kultūras nams

29. aprīlī plkst.18.00 Aijas Andrejevas koncerts „Ceļojums pie sevis”.
6. maijā plkst.12.00 rakstu svētki „Latviešu arheoloģiskais tautas tērps”.

Jēkabpils katoļu baznīca

4. maijā plkst.16.00 ekumēnisks dievkalpojums, veltīts Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienai.

Vecpilsētas laukums

4. maijā plkst.20.00 grupas „Opus Pro” koncerts un sadziedāšanās.

JĒKABPILS NOVADĀ

Rubenes pagasts

29. aprīlī plkst.12.00 Slates bibliotēkā tikšanās ar rakstnieci Māru Jakubovsku.
29. aprīlī plkst.19.00 Rubenes KN tautas deju un līnijdeju kolektīvu joku koncerts „Raibais deju karuselis”.