DAUGAVPILĪ

A. Pumpura skvērs

14. jūnijā pl. 11.00 pie piemiņas akmens „Nevainīgajiem sarkanā terora upuriem” komunistiskā genocīda upuru piemiņas sarīkojums.
21. jūnijā pl. 21.21 Vasaras saulgriežu pasākums.

Saules skola

14. un 15. jūnijā Saules skolas audzēkņu kvalifikācijas darbu izstāde.

Mūzikas klubs „Artilērijas pagrabi”

15. jūnijā pl. 22.00 heavy trash metāla grupas „Iron Wings” (Latvija) koncerts.

Daugavpils teātris

Skatāma Linarda Onzula jubilejas fotogrāfiju izstāde.

Marka Rotko mākslas centrs

Skatāmi Marka Rotko oriģināldarbi, Starptautiskā Latgales grafikas simpozija izstāde un Rotko centra 6. dzimšanas dienas izstādes -- Borisa Lurje (ASV) darbu izstāde „Mākslinieks un liecinieks”, Latgales reģiona mākslas konkursa darbu izstāde „Miers un spriedze”, Fīnas grafikas darbnīcas (Dānija) darbu izstāde, Martas Radičas (Ungārija) darbu izstāde „Karaliste”, Žofjas Karšai (Ungārija) darbu izstāde „Soli pa solim”.

Novadpētniecības un mākslas muzejs

Skatāma glezniecības izstāde „Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā 2019” un izstāde „Novadpētniekam Zalamanam Jakubam -- 100”.

Latgales Centrālā bibliotēka

Atklāta Marijas Safronovas gleznu izstāde „Latgale mākslinieka acīm”.

Māla mākslas centrs

Darbojas studijas „Latgale” keramikas darbu izstāde.

Baltkrievu Kultūras centrs

Skatāma Jefrosinijas Leles gleznu izstāde.

Poļu nams

Darbojas Jūlijas Sivašovas fotogrāfiju izstāde „Manas mātes dzimtā zeme”.

Viesnīca „Park Hotel „Latgola””

Atklāta Gunāra Kroļļa darbu izstāde „Grafika” no Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijas.

Daugavpils novada kultūras centrs „Vārpa”

Līdz 15. oktobrim Baltajā zālē darbojas grafikas darbu izstāde „Reminiscences”.

DAUGAVPILS NOVADĀ

Dubnas pagasts

14. jūnijā pl. 15.00 bibliotēkā radošā darbnīca „Vasaru sagaidot”.

Nīcgales pagasts

14. jūnijā pl. 15.00 bibliotēkā literārā spēle „Vasaras raibumiņi”.
21. jūnijā pl. 11.00 pie TN Jāņu vainagu pīšanas radošā darbnīca, pl. 20.30 Jāņu ielīgošana „Kad saules rotājas”.

Naujenes pagasts

15. jūnijā pl. 13.00 Naujenes Tautas bibliotēkas Vecstropu apkalpošanas punktā bērnu skrabbukinga darbnīca.
17. jūnijā pl. 15.00 Naujenes Tautas bibliotēkā Kraujā leļļu teātra „Leļļu karuselis” nodarbība.
18. jūnijā pl. 14.00 Naujenes Tautas bibliotēkas Naujenes apkalpošanas punktā Bibliovasaras nodarbības bērniem.
21. jūnijā pl. 13.00 Naujenes Tautas bibliotēkā bērnu un jauniešu radošā darbnīca „Jāņu zāles vainagā”.

Līksnas pagasts

15. jūnijā pl. 15.00 Līksnas muižas parkā Līksnas amatierteātra „Maskas” pirmizrāde -- G. Drezdova luga „Kāzas bazūnēs”.
20. jūnijā pl. 12.00 bibliotēkā lasīšanas pēcpusdiena bērniem „Kopā lasīt jautrāk”.

Skrudalienas pagasts

15. jūnijā pl. 16.00 Silenes KN dziedošo saiets „Šūpojamies dziesmā”, veltīts vokālā ansambļa „Līgaviņas” 15 gadu jubilejai.
21. jūnijā pl. 20.00 Silenē Sila ezera krastā Ielīgošanas pasākums.

Višķu pagasts

16. jūnijā pl. 17.00 Latgales novada senioru dziesmu un deju festivāls „Saulei pretī mūžu ejot”.

Biķernieku pagasts

20. jūnijā pl. 11.00 bibliotēkā tematisks pasākums „Jāņu zāles skaistumam un veselībai”.
21. jūnijā pl. 17.00 pie KN ielīgošanas pasākums.

Maļinovas pagasts

21. jūnijā pl. 13.00 SN līgo floristikas darbu meistarklase.

Sventes pagasts

21. jūnijā pl. 16.00 bibliotēkā radošā darbnīca bērniem „Es nopinu vainadziņu no visām puķītēm”.

Ambeļu pagasts

21. jūnijā pl. 21.00 tradīciju mājā „Ambeļu skreine” pasākums „Vosorys saulgrīži Ambeļūs”, pl. 24.00 estrādē zaļumballe ar duetu „Inga un Normunds”.

Kalupes pagasts

21. jūnijā pl. 19.00 z/s „Egles” šķūnī Taurupes amatierteātra „Maska” īsludziņu šurumburums, lustīga ielīgošana un danči ar vietējie muzikantiem.

ILŪKSTES NOVADĀ

Ilūkste

14. jūnijā no pl. 9.00 katoļu baznīcā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumi.

Bebrenes pagasts

22. jūnijā pl. 20.00 Bebrenes muižas dzirnavās Saulgriežu vakarā dziedās Haralds Sīmanis.

Dvietes pagasts

Dvietes muižā darbojas Leontīnas Kononovas 90 gadu jubilejas rokdarbu izstāde „Par prieku sev un citiem”.

KRĀSLAVAS NOVADĀ

Kalniešu pagasts

15. jūnijā pl. 17.00 TN notiks Baltiņu skolas absolventu, skolotāju un darbinieku tikšanās.

Krāslava

17. jūnijā pl. 15.00 Centrālajā bibliotēkā atklās Vijas Plotkas gleznu izstādi „Ainavas” un keramiķes Olgas Pauliņas darbu izstādi „Tradīcijas un jaunrade”.
Līdz 29. jūnijam Centrālajā bibliotēkā skatāma izstāde „Brīnumlādītes”.
Vēstures un mākslas muzejā skatāma Lilijas Tames darbu izstāde „Dabas Kaleidoskops” un Alekseja Gončarova fotogrāfiju izstāde „Nekur nav tika labi kā mājās”.

Indras pagasts

Aušanas darbnīcā „Indra” skatāma tekstilmākslinieces Olgas Jokstes jubilejas izstāde „Tekstils -- mans dzīves stils”.

DAGDAS NOVADĀ

Dagda

14. jūnijā pl. 11.30 pie pieminekļa „Sērojošā māte” Komunistiskā genocīda upuru dienas pasākums.
15. jūnijā pl. 23.00 TN diskotēka.
21. jūnijā pl. 20.00 skvērā Saulgriežu svētki.

Bērziņu pagasts

21. jūnijā pl. 10.00 no Lielajiem Andžāniem līdz Šķaunes stadionam notiks akcija -- pārgājiens „Izgaismo Latviju”

LĪVĀNU NOVADĀ

Līvāni

21. jūnijā pl. 21.00 pļavā pie Mežrozītes HES saulgriežu pasākums.
Līdz 30. jūnijam Mūsdienu galerijā skatāma Sandras Strēles personālizstāde „Gatavojoties ziemai”.

Sutru pagasts

16. jūnijā pl. 13.00 Baltinavas amatierteātra "Palādas" viesizrāde -- Danskovītes luga "Ontans i Vampiri".

PREIĻU NOVADĀ

Preiļi

18. jūnijā pl. 15.00 jauniešu centrā „Četri” kroņu darbnīca.
19. jūnijā pl. 9.20 jauniešu centrā „Četri” jauniešu un politiķu diskusija.
Līdz 25. jūnijam KN Izstāžu zālē skatāma Jāzepa Pīgožņa mākslas plenēru darbu izstāde.

RIEBIŅU NOVADĀ

Sīļukalna pagasts

20. jūnijā pl. 13.00 KN Siera gatavošanas un degustācijas darbnīca.

AGLONĀ

14. un 21. jūnijā pl. 11.00 centrā „Strops” klūgu pīšanas darbnīca.
17. jūnijā pl. 11.00 centrā „Strops” radošā darbnīca, pl. 18.00 sporta darbnīca.
18. jūnijā pl. 11.00 centrā „Strops” muzikālā darbnīca, pl. 18.00 sporta darbnīca.
19. jūnijā pl. 11.00 centrā „Strops” teātra sporta darbnīca, pl. 12.00 sporta darbnīca, pl. 18.00 futbols.
20. jūnijā pl. 11.00 centrā „Strops” spēļu diena, pl. 18.00 futbols.

RĒZEKNĒ

Festivāla parks

15. jūnijā pl. 18.00 Martas balle.

Latgales vēstniecība „Gors”

18. jūnijā pl. 19.00 viesizrāde „Skroderdienas Silmačos”.
20. jūnijā pl. 18.00 projekta „Latvijas Princese un Princis 2019” fināls -- šovs.

Centrālā bibliotēka

19. jūnijā pl. 15.00 Centrālajā bibliotēkā Annas Babres grāmatas „Mūža josta II” prezentācija un Pētera Stroda ortogrāfijas projekta apstiprināšanas 90. gadadienas pasākums.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Līdz 26. jūnijam Mākslas terasē darbojas Leonīda Važnā fotogrāfiju izstāde „Sintēze”, bet bibliotēkā -- Ilzes Griezānes gleznu izstāde „Pieskarties mākoņiem”.

Latgales kultūrvēstures muzejs

Skatāma Ģertrūdes Zeiles gleznu izstāde „Piederība”.

RĒZEKNES NOVADĀ

Vērēmu pagasts

15. jūnijā pl. 13.00 KN Bērnības svētki.
21. jūnijā pl. 19.00 estrādē Vasaras saulgriežu vakara mistērija.

Kaunatas pagasts

17. jūnijā pl. 15.00 Kaunatas 1. bibliotēkā pasākums bērniem „Kā es pavadīšu vasaru”.

Ozolaines pagasts

18. jūnijā pl. 14.00 bibliotēkā radošā darbnīca „Mīļākie pasaku tēli zīmējumos”.
21. jūnijā pl. 19.00 Bekšu ciema Līgo kalnā Vasaras saulgriežu pasākums un zaļumballe.

Gaigalavas pagasts

19. jūnijā pl. 11.00 Vecstrūžānu bibliotēkā Jauno grāmatu diena.

Lūznavas pagasts

19. jūnijā pl. 14.00 bibliotēkā grāmatu diena bērniem „Daba. Dzīvnieki. Augi”.
20. jūnijā pl. 10.00 pļavā pie centra „Zelta zvīņa” radošā darbnīca „Līgo dekori un vainagi”.

Audriņu pagasts

19. jūnijā no pl. 15.00 līdz 19.00 bibliotēkā vainagu pīšanas radošā darbnīca ģimenēm.
21. jūnijā pl. 19.00 pie KN Saulgriežu koncerts.

Sakstagala pagasts

21. jūnijā pl. 11.00 Franča Trasuna muzejā „Kolnasāta” pasākums „Ielīgojam Jāņa dienu!”

Griškānu pagasts

21. jūnijā pl. 19.00 sporta laukumā Ielīgošanas pasākums.

Lendžu pagasts

21. jūnijā pl. 20.00 estrādē Vasaras saulgriežu pasākums ar dziesmām, dejām, sieru, alu, ugunskuru un zaļumballi.

VIĻĀNOS

15. jūnijā pl. 22.00 KN absolventu ballīte.

BALVU NOVADĀ

Tilžas pagasts

No 17. līdz 19. jūnijam pl. 19.30 KN Tilžas kultūras nama 80. dzimšanas dienas pasākumi: 17. jūnijā Dziedāšanas vakars,
18. jūnijā Teātra vakars,
19. jūnijā Dancošanas vakars,
20. jūnijā Folkloras vakars,
21. jūnijā Kino vakars -- latviešu filma „Klases salidojums”.
22. jūnijā lielais svētku pasākums „Zem daudzkrāsainā lietussarga”.

VIĻAKAS NOVADĀ

Šķilbēnu pagasts

21. jūnijā pl. 19.00 KC „Rekova” Tihovsku ģimenes koncerts.

RUGĀJOS

21. jūnijā pl. 20.00 estrādē Vasaras saulgriežu pasākums, pl. 22.00 balle ar Lauri Neilandu.

BALTINAVĀ

21. jūnijā pl. 20.00 katoļu baznīcā, pēc tam parkā akcija „Izgaismo Latviju”.

LUDZĀ

19. jūnijā pl. 14.00 galvenajā bibliotēkā atklātā nodarbība „Alise Brīnumzemē”.
21. jūnijā pl. 10.00 parkā sporta diena.

KĀRSAVAS NOVADĀ

Goliševas pagasts

15. jūnijā pl. 22.00 KN diskotēka.

Salnavas pagasts

15. jūnijā pl. 22.00 KN balle ar Sastdīnis Muzykantu.

JĒKABPILĪ

14. jūnija parks

14. jūnijā pl. 14.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums.

Jēkabpils tautas nams

17. jūnijā pl. 14.30 senioru deju nodarbība.
21. jūnijā pl. 12.00 zāļu diena.

Rīgas iela

21. jūnijā pl. 11.00 Zaļais tirdziņš.

Jēkabpils dome

21. jūnijā pl. 11.30 Zāļu diena.

JĒKABPILS NOVADĀ

Dunavas pagasts

21. jūnijā pl. 11.45 Raiņa muzejā „Tadenava” Jēkabpils novada jauktā kora „Putni” Līgo dziesmu koncerts.

SALAS NOVADĀ

Salas pagasts

14. jūnijā pl. 13.00 Bērnu un jauniešu centrā pasākums „Garlaicībai sakām -- nē!”
19. jūnijā pl. 13.00 bibliotēkā pasākums bērniem „Vasaras krāsas”.
20. jūnijā pl. 13.00 radošā darbnīca „Dekupāža”.
21. jūnijā pl. 13.00 Bērnu un jauniešu centrā radošā darbnīca „Dekupāža”.

Sēlpils pagasts

15. jūnijā pl. 11.00 luterāņu baznīcā Draudzes diena.
20. jūnijā pl. 20.00 LN Ielīgošanas pasākums.

Biržu pagasts

21. jūnijā pl. 18.30 Ielīgošanas pasākums.

VIESĪTES NOVADĀ

Viesīte

14. jūnijā pl. 10.00 pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums.

Elkšņu pagasts

21. jūnijā pl. 20.00 Ormaņkalnā Vasaras saulgriežu pasākums.

KRUSTPILS PAGASTĀ

21. un 22. jūnijā Krustpils novada svētki „Staro Krustpilī”.