DAUGAVPILĪ

Krievu kultūras centrs

18. maijā pl.15.00 Aleksandra Puškina diena „Ceļojums uz Lukomorje”.
24. maijā pl.15.00 festivāls „Krievu sēta”.  

Vienības nams

19. maijā pl.18.00 koncertzālē Baltkrievu kultūras centra teātra studijas „Pauļinka” 10 gadu jubilejas pasākums.
Atklāta Tautas tērpu studijas „Senā klēts” (Rīga) novadu tautas tērpu izstāde, veltīta Vienības nama 80 gadu jubilejai.

Baltkrievu kultūras centrs

22. maijā pl.14.00 Baltkrievu kultūras dienas -- diktāts baltkrievu valodā.
24. maijā pl.18.00 Baltkrievu kultūras dienas -- dzejnieka Pāvela Plotņikova grāmatas „Domas dzīves garumā jeb Mīlestības filozofija” atvēršanas svētki.

Daugavpils universitāte

No 22. līdz 26. maijam Vienības ielā 13 (308. aud.) Ziemeļvalstu filmu festivāls.
Vienības ielā 13 (2. stāva foajē) atklāta Viktorijas Šļahovas akvareļu izstāde „Veltījums”.  

Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāle

23. maijā pl.10.00 Baltkrievu kultūras dienu atklāšanas dievkalpojums.

Aleksandra Ņevska kapela

25. maijā pl.12.00 Slāvu kultūras dienu atklāšanas dievkalpojums.

Vienības laukums

25. maijā pl.13.00 Slāvu kultūras dienu koncerts -- piedalās Vladimiras ansamblis „Rusj” (Krievija).

Novadpētniecības un mākslas muzejs

25. maijā pl.15.00 atklās fotogrāfiju izstādi „Daugavpils Leonīda Bauļina objektīvā. 1980-tie”.
Skatāma Mākslas dienu Daugavpils reģiona mākslinieku darbu izstāde un virtuves tekstīliju-izšuvumu kāta dūrienā izstāde „Adatiņa mozactiņa,/ Lela dorba doreitoja”.

Daugavpils teātris

25. maijā pl.18.30 Sergeja Rube liriska luga „Iemīlējies muļķis muļķītē”.
26. maijāpl.18.30 Valentīna Krasnogorova izrāde „Mīlestība līdz prāta zudumam” (Krievu val.).
27. maijā pl.18.00 konkurss-šovs „Dīva”.

Kultūras pils

25. maijā pl.19.00 Stasa Mihailova (Krievija) koncerts.

Stacijas laukums

26. maijā pl.18.00 Latvijas simtgades ekspreša kolektīvu koncerts.

Daugavpils cietoksnis

27. maijā pl.18.00 Latgales novada vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvu svētki „Lielais rits cietoksnī”.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs

Skatāmi Marka Rotko oriģināldarbi un Edvarda Munka glezna „Advokāta Ludviga Meijera portrets”.
Atklātas jaunas izstādes -- Sanri darbu izstādi „Komunikācija ir atslēga”, Ričarda Dennija darbu izstādi „Klusuma ēra”, izstādi „X: kritiskā robeža -- Černobiļai 30”, Latgales reģiona mākslas konkursa darbu izstādi „Tukšuma un klusuma formas”, Lindas Zīveres darbu izstādi „Klusumā”.

Māla mākslas centrs

Atklāta Vitauta Valiuša keramikas muzeja (Lietuva) darbu izstāde.

Latgales centrālā bibliotēka

Skatāma Jāņa Plivdas personālizstāde un Jekaterinas Kovaļenko gleznu izstāde.

Poļu nams

Skatāma Romualda Gibovska darbu izstāde „Bez nosaukuma”.  

DAUGAVPILS NOVADĀ

Tabores pagasts

18. maijā pl.18.00 sabiedriskajā centrā Ģimenes dienas pasākums „Kopš jautrāk iet!”

Vecsalienas pagasts

19. maijā pl.18.00 Červonkas pilī jauniešu pasākums.

Salienas pagasts

19. maijā pl.14.00 KN pasākums senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Naujenes pagasts

20. maijā pl.15.00 Naujenes novadpētniecības muzejā Muzeju akts pasākums „Rit laika rats”.
28. maijā pl.14.00 Juzefovas parkā Naujenes pagasta svētki „Ik sirdī šī nelielā pasaules daļa”.

Vaboles pagasts

20. maijā pl.18.00 Skrindu dzimtas muzejā un vaboles muižas parkā Muzeju nakts pasākums „Rit laika rats”.

Līksnas pagasts

20. maijā pl.19.00 Līksnas muižas parkā Muzeju nakts pasākums „Durvis uz…”

Kalkūnes pagasts

20. maijā pl.19.00 Raiņa mājā Berķenelē Muzeju nakts pasākums „Jau ziediem rotātas pļavas”.  
20. maijā pl.19.00 Kalkūnes muižā Muzeju nakts pasākums.
28. maijā pl.12.00 Kalkūnes pagasta pārvaldes zālē Kalkūnes pagasta bērnu kolektīvu un draugu koncerts „Visi kopā”.  

Višķu pagasts

21. maijā pl.17.00 Višķu estrādē Latgales mākslas svētki „Krāsas
karogā”.
26. maijā pl.10.00 estrādē skolu tautas deju kolektīvu kopmēģinājums-koncerts.

Laucesas pagasts

26. maijā pl.12.00 Laucesas KN senioru atpūtas pasākums.
27. maijā pl.13.00 Laucesas KN Daugavpils novada starppagastu intelektuālā spēle „Kas? Kur? Kad?”

Medumu pagasts

26. maijā pl.13.00 bibliotēkā pastaiga ar dzejas krājumu dabā.

Kalupes pagasts

26. maijā pl.14.00 Kalupes pagasta pārvaldes zālē večerinka senioriem.

Biķernieku pagasts

26. maijā pl.16.00 KN bērnu konkurss „Pavasara zvaigznīte”.
27. maijā pl.12.00 laukumā pie KN Ģimeņu dienas pasākums.

Skrudalienas pagasts

28. maijā pl.11.00 Silenes KN Ģimenes dienas pasākumi.

Maļinovas pagasts

28. maijā pl.12.00 sporta laukumā Bērnu un Ģimenes dienas pasākums.

Demenes pagasts

28. maijā pl.14.00 KN bērnu un ģimenes dienas pasākums.

ILŪKSTES NOVADĀ

Ilūkste

19. maijā estrādē atklās brīvdabas pasākumu sezonu:
pl.19.00 brāļu Auzānu un slavenā Jersikas orķestra koncerts,
pl.21.00 zaļumballe kopā ar grupu „Ginc un ES”.
25. maijā pl.10.00 estrādē Ilūkstes novada 10. lasīšanas svētki.

Pilskalnes pagasts

26. maijā Melnā kalna svētki:
pl.10.00 muzikāla pastaiga Sprīdīša takā,
pl.21.00 zaļumballe kopā ar Aldi Ķīsi.

Dvietes pagasts

Līdz 20. maijam bibliotēkā darbojas Ilgas Cirses rokdarbu izstāde „Vecās lietas jaunās skaņās”.
Novadpētniecības materiālu krātuvē skatāma ceļojošā izstāde „Grāfu Plāteru-Zībergu kultūrvēsturiskais mantojums Daugavpils novadā”.   

PREIĻU NOVADĀ

Preiļi

19. maijā pl.18.00 KN deju kopas „Gaida” pavasara koncerts.
20. maijā pl.18.00 estrādē Latgales novada jauniešu deju kolektīvu un Preiļu deju apriņķa dejotāju svētki „Sadancošanas Preiļos”, plst.21.00 zaļumballe, spēlēs grupa „Aimari”.
20. maijā pl.19.00 Vēstures un lietišķās mākslas muzejā Muzeju nakts pasākumi.
23. maijā pl.14.00 Galvenajā bibliotēkā Goda saimnieču stāsti.
Kultūras namā aplūkojama fotogrāfiju izstāde „Latgalietis XXI. gadsimtā”.
27. maijā pl.20.00 estrādē Vasaras sezonas atklāšanas koncerts un balle. Piedalās brāļi Auzāni, Slavenais Jersikas orķestris, Juris Ostrovskis un „Dvinskas muzikanti”.   

Pelēču pagasts

20. maijā pl.11.00 Ārdavas SN muzikāli sportisks pasākums „Iestartēsim pavasari krāsās un sajūtās”.

Aizkalnes pagasts

20. maijā pl.20.00 TN Līvānu novada kultūras centra amatierteātra viesizrāde „O, vakardiena”.
20. maijā pl.20.00 Raiņa muzejā „Jasmuiža” Muzeju nakts pasākums.

Saunas pagasts

22. maijā pl.19.00 Salas skolas zālē dziedātājai Aijai Rimšai veltītā dokumentālā filma „Īsamirdzi zvaigznei leidza”.

Preiļu pagasts

26. maijā pl.19.00 Līču KN Roberta Meloni kulinārijas šovs „Putras katls Līčos”.

LĪVĀNU NOVADĀ

Turku pagasts

20. maijā pl.14.00 SN tautas dziesmu svētki „Meužs pi dzīsmeitis sīts”.

Jersikas pagasts

20. maijā pl.16.00 TN koru koncerts „Man bij’ dziesmu trīs pūriņi”.

Līvāni

20. maijā pl.19.00 Latgales mākslas un amatniecības centrā Muzeju nakts pasākumi.  28. maijā pl.16.00 KC Baibas Sipenieces-Gavaras, Ulda Marhileviča un Normunda Jakušonoka koncertspēle „Es šonakt būšu laimīgs”.

Rožupes pagasts

27. maijā Rožupes pagasta svētki:
pl.6.00 makšķerēšanas sacensības,
pl.10.00 sporta svētki,
pl.13.00 radošās darbnīcas,
pl.19.00 estrādē koncerts,
pl.21.00 balle, spēlē grupa „Robežpunkts”.

RIEBIŅU NOVADĀ

Sīļukalna pagasts

19. maijā pl.20.00 KN Riebiņu novada lauksaimnieku un uzņēmēju pavasara balle.

Rušonas pagasts

19. maijā pl.23.00 KN diskotēka.

Silajāņu pagasts

21. maijā pl.14.00 KN amatierkolektīvu koncerts.

Riebiņu pagasts

20. maijā pl.18.00 estrādē vasaras sezonas atklāšanas lielkoncerts „Riebiņi skan Latvijai” ar Gunta Skrastiņa, Daiņa Porganta, Normunda Zuša un citu izpildītāju piedalīšanos, plkst.22.00 balli spēlēs grupa „Galaktika” un DJ Arvīds Babris.
26. maijā pl.14.00 centrālajā bibliotēkā ciklā „Bibliotekāru stāsti” tikšanās ar Alevtinu Krasnopjorovu.
27. maijā pl.15.00 estrādē Bērnības svētki.  

VĀRKAVAS NOVADĀ

Vārkavas pagasts

20. maijā pl.18.00 Novadpētniecības muzejā Muzeju nakts pasākumi.
21. maijā pl.12.00 TN Kocēnu novada Dikļu amatierteātra viesizrāde -- A. Niedzviedža komēdija „Trīs ar pus atraitnes”.  

Rožkalnu pagasts

27. maijā pl.10.00 centrā „Rimicāni” kokapstrādes nodarbība.
27. maijā pl.12.00 Rožkalnu KN Bērnības svētki.
28. maijā pl.15.00 Arendoles muižā Žorža Siksnas koncerts.

AGLONAS NOVADĀ

Šķeltovas pagasts

20. maijā pl.19.00 TN Kocēnu novada Dikļu amatierteātra viesizrāde „Trīs ar pus atraitnes”.

KRĀSLAVAS NOVADĀ

Krāslava

20. maijā pl.19.00 Muzeju nakts pasākums „Rit laika rats”.
Krāslavas vēstures un mākslas muzejā Darbojas Baltijas valstu mākslinieku darbu izstāde.
Krāslavas KN atklāta Arvīda Barševska fotogrāfiju izstāde „15 kadri pasaules”.

Indras pagasts

26. maijā pl.14.00 stacija slaukumā Latvijas simtgades ekspreša mākslinieku koncerts.

DAGDAS NOVADĀ

Andzeļu pagasts

19. maijā pl.19.00 TN Dagdas novada sadziedāšanās svētki „Pavasara pieskāriens”.

Dagda

20. un 21. maijā Dagdas estrādē un Ezernieku SN 4. Starptautiskais bēru un jauniešu mūzikas, deju un modes festivāls „Apskauj mani, māmuliņa”:
20. maijā pl.14.00 Dagdā ieskaņas koncerts,
21. maijā pl.11.00 Ezerniekos noslēguma koncerts.

Asūnes pagasts

27. maijā pl.15.00 estrādē III ritma deju svētki „Dejotprieks”.

RĒZEKNĒ

Latgales vēstniecība „Gors”

18. maijā pl.18.00 Baltkrievijas valsts ansambļa „Pesnjari” koncerts.
19. un 20. maijā pl.19.00 un 21. maijā pl.18.00 Intara Busuļa koncerts „Nākamā pietura”.
20. maijā pl.17.00 Muzeju nakts pasākums kopā mākslinieku un komponistu Voldemāru Johansonu.
23. maijā pl.18.0 izrāde bērniem „Toms pret superpelēm”.
25. maijā pl.13.00 Krievu kultūras dienas Latvijā -- krievu kino diena bērniem.
27. maijā pl.18.00 Latgales vēstniecības „Gors” 4. dzimšanasdienas pasākums „(KINO)mūzika” kopā ar pianistu Vestardu Šimku.  

Latgales kultūrvēstures muzejs

20. maijā pl.19.00 Muzeju nakts pasākuma „Ku-kū”.
Līdz 18. jūnijam darbojas LMA Latgales filiāles pasniedzēju un studentu darbu izstāde „Saknes un mākoņi”.
Skatāma Latgales kongresa simtgades izstāde „Pāri slieksnim”, Francijas keramiķu grupas „La Borne” darbu izstāde un Jura Brieža grafikas izstāde „Vara gravīras”.

Rēzeknes zaļā sinagoga

20. maijā pl.19.00 Muzeju nakts pasākums.

Nacionālo biedrību kultūras nams

21. maijā pl.17.00 teātra „Joriks” latviešu trupa rādīs lugu „Ilūzija” (pēc Ivana Viripajeva lugas motīviem).
25. maijā pl.19.00 teātris „Joriks” izrādīs Īva Žamiaka lugu „Cilvēks, kas maksā”.
28. maijā pl.18.00 Krievu kultūras dienas Latvijā-- ansambļa „Intriga” koncerts „Mūsu mammu dziesmas”.  

Rēzeknes 3. vidusskola

26. maijā pl.13.00 zālē Krievu kultūras dienas Latvijā -- O. Borovikovas bērnu dzejoļu grāmatas „Reksiks, Marsiks un citi” atvēršanas svētki.
26. un 27. maijā IV Starptautiskais mākslas un mūzikas festivāls „Seven Hills”:
26. maijā pl.18.00 Festivāla parkā vakara koncerts, bet gājēju promenādē -- eksperimentālā mākslas darbnīca,
pl.19.00, 21.00 un 23.00 Festivāla parkā gaismas bundzinieka Spark šovs (Lielbritānija),
pl.19.00 laukumā Krasta ielā 31 Kino māja demonstrēs latviešu filmas,
pl.22.00 indīroka grupa „Carnival Youth” (Rīga),
pl.23.00 DJ. Toma Grēviņa ballīte,
27. maijā pl.15.00 gājēju promenādē Latvijas mūzikas un jauno grupu koncerts,
pl.18.00 dzīvo skulptūru šovs, eksperimentālā mākslas darbnīca un mākslinieku plenēra „Domas lidojumi 2017” darbu izstāde,
pl.19.00 pie pilskalna jauniešu teātra un dejotāju perfomances, bet Krasta ielā 31 -- Kino māja,
pl.20.00 Festivāla parkā Vakara koncerts, gaismas bundzinieka Spark šovs,
pl.21.00 Laimas Vaikules un grupas „Majakovskij” (Krievija) koncerts,
pl.23.00 uguns šovs.

RĒZEKNES NOVADĀ

Lūznavas pagasts

20. maijā pl.15.00 muižā Muzeju nakts pasākums, plkst.19.00 Starptautiskā kadriļu nakts.
26. maijā pl.11.00 Vides svētki „Būt zaļiem”.

LUDZĀ

20. maijā pl.19.00 Novadpētniecības muzejā Muzeju nakts.

BALVOS

19. maijā pl.16.00 centrālajā bibliotēkā atklās Elīnas Kalniņas gleznu izstādi „#numur_viens”.
20. maijā pl.19.0 Balvu valsts ģimnāzijā Muzeju nakts pasākums.
21. maijā pl.16.00 Maija ielā 14 atklās tērpu salonu „Pelnrušķītes sapnis”.  
25. maijā pl.17.30 TN koncerts „Manu atmiņu dziesmas”.
27. maijā pl.17.00 pilskalnā XX Latvijas tautas mūzikas svētki, pl.21.00 zaļumballe.

VIĻAKĀ

20. maijā pl.19.00 Novadpētniecības muzejā Muzeju nakts pasākums.
28. maijā pl.16.00 KN ģitāristu koncerts.

BALTINAVĀ

20. maijā pl.20.00 Novada muzejā Muzeju nakts pasākums.

JĒKABPILĪ

Krustpils pils

20. maijā pl.19.00 Muzeju nakts pasākums.

Krustpils kultūras nams

22. maijā pl.18.30 Jēkabpils apriņķa koru koncerts.
24. maijā pl.14.00 biedrības „Latvijas leļļu teātru klubs” viesizrāde „Visskaistākā balss”.  

Krustpils saliņa

27. maijā pl.10.00 estrādē vasaras sezonas atklāšanas festivāls „Lai skan Jēkabpils”.

Jēkabpils tautas nams

28. maijā pl.16.00 krievu autas dziesmu un deju festivāls.

JĒKABPILS NOVADĀ

Dunavas pagasts

19. maijā pl.19.00 tradīciju zālē Ābeļu amatierteātra viesizrāde -- A. Niedzviedža luga „Dūdene zina”.
27. maijā pl.12.00 pie Daugavas plostnieku piemiņas akmens Daugavas svētku pasākums.
27. maijā pl.15.00 Tadaines klubā dunaviešu salidojums.

Zasas pagasts

20. maijā pl.19.00 muzejā Muzeju nakts pasākums „Laika rats”.

Ābeļu pagasts

26. maijā pl.16.00 estrādē Daugavas svētku ieskaņas koncerts.

Dignājas pagasts

27. maijā pl.20.00 estrādē Daugavas svētki, pl.22.00 zaļumballe.

Rubenes pagasts

28. maijā parkā ģimeņu festivāls „Radošā vasara”:
pl.11.00 darbosies ģimeņu, izjūtu, emociju un zaķu pļava,
pl.14.00 svētku koncerts.

KRUSTPILĪ

27. maijā pl.8.00 stacija slaukumā Latvijas simtgades ekspreša mākslinieku koncerts.