„Latgales Laiks” iznāk latviešu un krievu valodās visā Dienvidlatgalē un Sēlijā, „Latgales Laiks” latviešu valodā aptver Daugavpils pilsētu, Augšdaugavas novadu un apkārtējos novadus un pilsētas.
2024. gada 19. jūnijs
Trešdiena
Nils, Viktors
+16.6 °C
daļēji mākoņains

Speciālisti ielūkosies Daugavpils nākotnē līdz 2030. gadam

Domes sēdē deputāti apsprieda Daugavpils attīstības programmas no 2014. līdz 2020. gadam galīgo redakciju. Stratēģiski svarīgais 500 lappuses biezais dokuments nosaka pilsētas attīstības prioritārās jomas nākamajiem septiņiem gadiem, tajā ir iekļauti svarīgākie projekti, kurus plānots īstenot, kā arī investīciju plāns.

Daugavpils iedzīvotāji aktīvi piedalījās dokumenta publiskās apspriešanas noslēguma pasākumā, galvenokārt izsakot kritiku Rīgas firmai, kas izstrādājusi programmu.

Domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa pastāstīja deputātiem, ka tagad programma tiks iesniegta Latgales plānošanas reģionam. Pēc tam to apstiprinās pilsētas domes sēdē, un no jaunā gada tā sāks darboties. D. Krīviņa paskaidroja, ja būs nepieciešams, dokumentā varēs ieviest korekcijas. Šādu iniciatīvu, piemēram, pauda deputāts Aivars Broks, kurš uzskata, ka dokumentā ir ļoti daudz tehnisku kļūdu, kā arī neskaidrību. Viņš izteica priekšlikumu programmu vēlreiz apspriest domes komitejās, kolēģi atbalstīja šo A. Broka ideju.

Deputāte Natālija Petrova izteica priekšlikumu – ieplānoto publikāciju par programmas apstiprināšanu publiskot ne tikai latviešu, bet arī krievu valodā. „Pilsētniekiem ir jāiepazīstas ar dokumenta galvenajiem nolikumiem,” uzskata deputāte.

Savukārt pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Rodionovs preses konferencē pastāstīja, ka 2014. gada budžetā tiks paredzēti līdzekļi pilsētas attīstības programmā iekļauto projektu tehniskās dokumentācijas izstrādei. Pašvaldība pašlaik izstrādā investīciju plānu trim gadiem. Viens no galvenajiem objektiem, kas tajā ir iekļauts, būs transporta mezgla trešās kārtas būvniecība starp Kandavas un Smilšu ielu.

Domes speciālisti sāk vēl viena svarīga dokumenta izstrādi – Daugavpils ilgtermiņa attīstības stratēģiju no 2014. līdz 2030. gadam. Līdz 2014. gada jūnijam kopā ar pieaicinātajiem SIA „Reģionālie projekti” ekspertiem tiks apspriesti prioritārie pilsētas attīstības virzieni ilgtermiņā. Pēc tam notiks sabiedriskā apspriešana, kurā pilsētnieki varēs paust savu viedokli un izteikt priekšlikumus.

Tāpat kā attīstības programmas izstrāde, stratēģijas dokumenta izstrāde izmaksās 25 tūkstošus latu, kas tiek piešķirti no Eiropas Sociālā fonda.