Baneru izmēri un cenas * Размеры и цены банеров
Cenrādis apsveikumu, līdzjūtību u.c. informācijas publicēšanai laikrakstā


Reklāmas nodaļa * Рекламный отдел

tel. 654-23483
reklama@latgaleslaiks.lv

Adrese: Saules ielā 71b, LV-5401, Daugavpils
Reģ. Nr. LV 41503004556
Konta Nr. LV45UNLA0005009467898
AS SEB Banka
Bankas kods UNLALV2X005