DAUGAVPILĪ

Baltkrievu kultūras centrs

21. februārī pl. 10.00 Starptautiska konference „Baltkrievu lasījumi”, pl. 17.30 atklās ceļojošu izstādi, kas veltīta baltkrievu klasiķim V. Korotkevičam.

Daugavpils Māla mākslas centrs

21. februārī pl. 16.00 atklās izstādi „keramika pinumi tekstils”.
27. februārī pl. 16.00 meistardarbnīcas bērniem un pieaugušajiem.

Vienības nams

22. februārī pl. 16.00 koncertzālē tautas deju kolektīvu sadraudzības koncerts „Danči draugu lokā”.
28. februārī pl. 18.30 kafejnīcā Francijas grupas „Jeremie Piazza&Intime Playtime” franču džeza mūzikas vakars.

Daugavpils Universitāte

27. un 28. februārī koncertzālē Vienības ielā 13 pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss-koncerts „Naujene WIND 2020”.

Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola

28. februārī pl. 11.00 Latvijas mūzikas skolu audzēkņu festivāls „Vispārējās klavieres”.

Vienības laukums

28. februārī pl. 12.00 svētki „Plašā Masļeņica”.

DAUGAVPILS NOVADĀ

Dubnas pagasts

21. februārī pl. 16.30 bibliotēkā radošā darbnīca un bērnu lasījumi, veltīti Annas Sakses pasakām.
22. februārī pl. 11.00 estrādē Meteņdienas jampadracis „Apmaldījusies ziema”.

Sventes pagasts

22. februārī pl. 11.00 ciema centrā visu dienu sporta un deju diena „Ziemas prieki 2020”.

Vaboles pagasts

23. februārī no pl. 13.00 Vaboles centrā folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu sadziedāšanās „Aizgavienī cīmūs braucu”.

Laucesas pagasts

26. februārī pl. 13.00 ciema „Mirnijs” bibliotēkā tematiska stunda „Meteņi”.
28. februārī pl. 16.30 SC „Laucesa” kulinārijas pasākums „Pankūkas pēc mammas receptes”.

Naujenes pagasts

26. februārī pl. 17.30 Naujenes kultūras centrā Locikos Masļeņicas pankūku cepšanas darbnīca.
27. februārī visu dienu Naujenes Novadpētniecības muzeja bezmaksas apmeklējums.

ILŪKSTES NOVADĀ

Ilūkste

21. februārī pl. 21.00 KC groziņballe ar grupu „Ginc&Es”.

KRĀSLAVAS NOVADĀ

Krāslava

24. februārī pl. 14.00 Centrālajā bibliotēkā tikšanās ar dekoratīvo sveču izstādes dalībniekiem.

DAGDAS NOVADĀ

Dagda

21. februārī pl. 18.00 KC Ziemas atvadu pasākums „Aizgavieņa suprātkys”.
22. februārī pl. 14.00 KC atklās medību trofeju izstādi.
25. februārī pl. 12.00 KC Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts „Nāc gavilēt!”

Asūnes pagasts

23. februārī pl. 11.00 TN Meteņdienas lustes.

Svariņu pagasts

23. februārī pl. 14.0 TN pankūku svētki „Pavasari sagaidot”.

RIEBIŅU NOVADĀ

Riebiņu pagasts

21. februārī pl. 11.00 centrālajā bibliotēkā skaļās lasīšanas Preiļu reģiona fināla sacensības.
22. februārī pl. 11.00 centrālajā bibliotēkā Silvijas Ivanovas stāsts „Kāpēc Rio ielās nedejo? Sulīgā Brazīlija”.
27. februārī pl. 16.00 centrālajā bibliotēkā minamā ceturtdiena „Viss par svecēm”.

Sīļukalna pagasts

22. februārī pl. 15.00 KN vokālo ansambļu un draugu sadziedāšanās.

Stabulnieku pagasts

22. februārī pl. 22.00 KN balle ar grupu „Marchello”.

VĀRKAVAS NOVADĀ

Upmalas pagasts

21. februārī pl. 15.00 Vārkavas vidusskolas svētku zālē pasākums „Pavārmāksla ar Kristapu Ušacki”.

Vārkavas pagasts

22. februārī pl. 12.00 pie Čugliņkalna pasākums „Jautrā Meteņdiena”.

LĪVĀNU NOVADĀ

Līvāni

22. februārī pl. 14.00 KC Slāvu biedrības „Uzori” 20 gadu jubilejas koncerts.
26. februārī pl. 15.50 Latgales mākslas un amatniecības centrā sarunu vakars „Vēl viens… Citāds stāsts”, veltīts māksliniecei Silvai Linartei.

PREIĻU NOVADĀ

Saunas pagasts

21. februārī pl. 18.00 Salas pamatskolas zālē sarīkojums „Blīņu svātki Golūdai”.

Preiļi

22. februārī pl. 15.00 KN Latgales gada balvas pasniegšanas ceremonija.
23. februārī pl. 14.00 KN tikšanās dzejā un dziesmā „Uz liriska viļņa”.
24. februārī pl. 16.00 Mūzikas un mākslas skolas zālē Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts.

RĒZEKNĒ

Latgales vēstniecība „Gors”

23. februārī pl. 14.00 atklās Jura Soikana (1920 -- 1995) darbu izstādi „Maģiskais reālisms”, pl. 16.00 Latgales kultūras balvas „Boņuks 2019” apbalvošanas ceremonija.

Nacionālo biedrību kultūras nams

No 23. februāra līdz 1. martam Slāvu nedēļas pasākumi:
23. februārī pl. 16.00 krievu sieviešu kora „Beregiņi” 30 gadu jubilejas koncerts,
27. februārī pl. 18.00 teātris „Joriks” radīs Fjodoroa Dostojevska monoizrādi „Smieklīga cilvēka sapnis”,

Rēzeknes kultūras nams

22. februārī pl. 12.00 Latgales amatierteātru izrāžu skate „Gada izrāde 2019”.
24. februārī no pl. 10.00 līdz 13.00 skolu koru mēģinājums-koncerts.

Kultūras centrs „Ziemeļblāzma”

25. februārī pl. 12.00 atpūtas sarīkojums senioriem.

RĒZEKNES NOVADĀ

Rikavas pagasts

22. februārī pl. 11.00 KN Aizgavēņa pasākums ar stafetēm, mīklām un pankūkām.

Gaigalavas pagasts

22. februārī pl. 19.00 KN amatierteātra „Bykovīši” 25 gadu jubilejas pasākums.

Silmalas pagasts

23. februārī pl. 11.00 Silmalas KN Ziemas pavadīšanas pasākums.

Čornajas pagasts

23. februārī pl. 14.00 Ratnieku TN folkloras kopu sadziedāšanās pasākums „Lai balstiņa tālu skan”.

Mākoņkalna pagasts

25. februārī pl. 11.00 pie TN „Meteņi”.

VIĻĀNU NOVADĀ

Dricānu pagasts

22. februārī pl. 12.00 pie KN Meteņdiena ar folkloras kopu „Bolta vīšņa”.
22. februārī pl. 13.00 KN jauniešu deju kopas „Austra” un draugu sadancis

LUDZĀ

27. februārī pl. 17.00 galvenajā bibliotēkā tikšanās lasītāju klubā.

BALVU NOVADĀ

Balvi

22. februārī pl. 17.00 Balvu pamatskolas zālē jauniešu deju kolektīva „Rika” 15 gadu jubilejas koncerts „Rika ar garšu”.

Briežuciema pagasts

22. februārī pl. 19.00 TN konkurss „Super briežciemiete”, „Misters briežciemietis”, „Super vecmāmiņa” un „Super vectētiņš”.

VIĻAKAS NOVADĀ

Borisovas pagasts

21. februārī pl. 19.00 TN atpūtas vakars brīvām izpausmēm -- teātra izrādi, brīvo mikrofonu, dejām, tējas sarunām.

Šķilbēnu pagasts

24. februārī pl. 11.00 jauniešu iniciatīvu centrā labdarības diena.

CIBLAS NOVADĀ

Pušmucovas pagasts

24. februārī pl. 13.00 KN Aizgavēņa pasākums senioriem.

KĀRSAVAS NOVADĀ

Malnavas pagasts

22. februārī pl. 08.00 starpnovadu sadancis „Jedritvai kociņ, deju mīlam”.

Kārsava

23. februārī pl. 12.00 KN Latgales senioru deju kopu sadancis -- festivāls „Liksim grīdai putēt”.

JĒKABPILĪ

Krustpils kultūras nams

23. februārī pl. 14.00 Austrumlatvijas senioru koru koncerts.

Jēkabpils dome

21. un 22. februārī pl. 17.00 uz ēkas audiovizuāls pasākums „Es tev izstāstīšu”, veltīts ēkas 140 gadu jubilejai.

Krustpils pils

22. februārī pl. 14.00 Ģimenes sestdiena muzejā -- sveču gatavošanas darbnīca.