DAUGAVPILĪ

Vienības nams

17. janvārī pl. 18.00 koncertzālē instrumentālās mūzikas koncerts „Rachmaninoff Plays Jazz”.
22. janvārī pl. 18.00 koncertzālē kora mūzikas koncerts „Tici sev”.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

18. janvārī no pl. 10.00 Terēzes Brokas jauno dziedātāju konkurss -- koncerts.
22. janvārī no pl. 10.00 Latvijas mūzikas izglītības iestāžu akordeona spēles audzēkņu konkurss -- koncerts.

Daugavpils teātris

18. janvārī pl. 18.00 Justīnes Kļavas izrāde „Jubileja ’98” krievu, latviešu, angļu val.).
19. janvārī pl. 15.00 un 18.00 luga „Kliedzēji” (pēc Jāņa Klīdzēja romāna „Sniegi” motīviem).
24. janvārī pl. 18.30 Šarlotes Brontē mūzikls „Džeina Eira” (krievu val.).
25. janvārī pl. 18.00 Annas Brigaderes luga „Raudupiete”.

Daugavpils Māla mākslas centrs

22. janvārī no pl. 12.00 līdz 14.00 meistardarbnīcas -- paraugdemonstrējumi.
23. janvārī no pl. 16.00 līdz 18.00 meistarklases bērniem un pieaugušajiem. 
Skatāma Unas Guras keramikas un Sanri gleznu izstāde „Simbioze”.

Kultūras pils

22. janvārī pl. 19.00 Jurija Šatunova (Krievija) koncerts „Neklusē&Labākais”.
23. janvārī pl. 19.00 Krievijas aktieru viesizrāde „Tuvi cilvēki”.

Viesnīca „Park Hotel „Latgola””

23. janvārī pl. 17.00 atklās Olgas Kaļiņinas (Lietuva) gleznu izstādi „Zemes elpa”.
Atklāta Anastasijas Kuļgajevas darbu izstāde „Maniem kuģiem veltīta”.

Daugavpils novada kultūras centrs „Vārpa”

25. janvārī pl. 10.00 Daugavpils apriņķa koru kopmēģinājums -- koncerts.

Novadpētniecības un mākslas muzejs

26. janvārī pl. 14.00 Ģimenes diena muzejā.
Skatāma Grigorija Mihejeva atceres izstāde „Piemiņa” un Aleksandras Čudnovskas eglīšu rotājumu izstāde „Ziemassvētku mirdzums”.

Latgales Centrālā bibliotēka

Darbojas vēsturisko karšu izstāde „Armēnija senās kartēs”, Daugavpils mājturības skolotāju eglīšu rotājumu izstāde „Peles brauc kamanās” un Daugavpils Universitātes pasniedzēju Viktorijas Valujevas, Žannas Vērdiņas un Jeļenas Koževņikovas glezniecības un grafikas izstāde „Dziļuma teorija”.

Poļu nams

Darbojas Leldes Kundziņas gleznu izstāde „Noslēpumainais dārzs”.

Marka Rotko mākslas centrs

Skatāmas jaunās sezonas izstādes -- Rasas Jansones darbu izstāde „Labā roka”, Vinetas Kurzemnieces, Agneses Kurzemnieces, Andras Kurzemnieces, Gata Kurzemnieka darbu izstāde „Sinerģija”, Aleksandra Vasiļjeva modes kolekcija „Jūgendstils”, Violetas Jātnieces un Evalda Vasilevska keramikas izstāde, Filipa Šalājeva darbu izstāde „Animālija”, izstāde „Ideju kolekcija”, Leonīda Šemeļjova (Baltkrievija) glezniecības izstāde un Terija Frosta (Lielbritānija) darbu izstāde.
Aplūkojami Marka Rotko jaunie oriģināli.

Baltkrievu Kultūras centrs

Darbojas cikla „Baltkrievu ģēniji” izstāde par māksliniekiem un Latgales brīvo mākslinieku asociācijas dalībnieku darbu izstāde.

Saules skola

Skatāma „Putra art Studio” (Daugavpils) darbu izstāde.

DAUGAVPILS NOVADĀ

Medumu pagasts

17. janvārī bibliotēkā skatāma Ziemassvētku atklātņu izstāde.
24. janvārī pl. 18.00 TN jauniešu sadraudzības vakars.

Skrudalienas pagasts

17. janvārī pl. 18.00 Silenes KN pasākumu cikls „Krievu tautas paražas”.

Višķu pagasts

19. janvārī pl. 15.00 Luknas ezera pludmalē Lielā ūdens iesvētīšana.

Kalupes pagasts

20. janvārī pl. 14.00 pagasta pārvaldes zālē 1991. gada barikāžu atceres pasākums.

Sventes pagasts

23. janvārī pl. 17.00 TN jauniešu pasākums „Gardēžu vakars”.

Naujenes pagasts

Naujenes Kultūras centrā Locikos atklāta Latgales brīvo mākslinieku asociācijas dalībnieku gleznu izstāde.

ILŪKSTES NOVADĀ

Ilūkste

17. janvārī pl. 18.00 KN diskotēka bērniem uz piepūšamajām atrakcijām ar gaismas šovu un burbuļiem.

Subate

Līdz 31. janvārim KN darbojas latviešu filmai „Dvēseļu putenis” veltīta fotogrāfiju un digitāla izstāde.

Dvietes pagasts

Līdz 31. janvārim bibliotēkā skatāma eņģeļu izstāde no Natālijas Lazdovskas kolekcijas.

KRĀSLAVĀ

17. janvārī pl. 18.00 KN Viestura Kairiša filma „Piļsāta pi upis” („Pilsēta pie upes”, latgaliešu val.).
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā darbojas Ķīnas mākslinieces Mērijas (Hunge) Džanas grafiku un Latvijas mākslinieka Aleksandra Neberekutina gleznu izstāde.
Krāslavas pils staļļu izstāžu zālē skatāma absolventu un bijušo skolotāju darbu izstāde, veltīta Krāslavas mākslas skolas 30 gadu jubilejai.
Krāslavas Centrālajā bibliotēkā darbojas Sandras Stivriņas krustdūrienā izšūto gleznu izstāde un suvenīru izstāde „Zodiaka zīmes”.

DAGDĀ

Līdz 31. janvārim novada bibliotēkā skatāma Diānas Poļakas veidoto leļļu izstāde.

RIEBIŅU NOVADĀ

Riebiņu pagasts

18. janvārī pl. 11.00 Centrālajā bibliotēkā radošā darbnīca „Tamborēsim ar dakšiņu”.
24. janvārī pl. 16.00 Centrālajā bibliotēkā izklaidējoša saruna pie tējas tases.

Sīļukalna pagasts

18. janvārī pl. 22.00 KN balle ar grupu „Galaktika”.

Stabulnieku pagasts

25. janvārī pl. 22.00 KN balle ar grupu „Marchello” un konkurss „Mis Žurka 2020”.

LĪVĀNOS

17. janvārī pl. 19.00 KC sporta sarīkojums „Baltā balle”.
22. janvārī pl. 19.00 KC Raimonds Pauls un Dināra Rudāne ar koncertprogrammu „Viņš un viņa”.
23. janvārī pl. 13.30 Centrālajā bibliotēkā tikšanās ar bērnu un pusaudžu grāmatu rakstnieku Māri Runguli.

PREIĻU NOVADĀ

Preiļi

17. janvārī pl. 19.00 KN muzikālā teātra -- studijas „Baltie lāči” koncertizrāde „Lubāns un Rāzna”.
18. janvārī no pl. 13.00 Latgales atbrīvošanas simtgades pasākumi.

Pelēču pagasts

24. janvārī pl. 15.00 KN bērnu un jauniešu pasākums „Ziemai ziemas prieks”.

Aizkalnes pagasts

24. janvārī pl. 19.00 TN jauniešu spēļu vakars.

Saunas pagasts

25. janvārī pl. 12.00 TN pēcpusdiena „Sveiks, jaunais gadiņš!”

VĀRKAVAS NOVADĀ

Vārkavas pagasts

18. janvārī pl. 19.00 TN pasākums „2020 -- iekš pagalmiņ”.

Upmalas pagasts

25. janvārī pl. 11.00 Vārkavas vidusskolas zālē Vārkavas novada cilvēku radošo darbu un atmiņu stāstu krājuma „Mazo mirkļu lielie stāsti” atvēršanas svētki.

RĒZEKNĒ

Bērnu bibliotēka

17. janvārī pl. 14.00 Žurkas gada radošā darbnīca „Koko un Riko zoodarbnīca”.
24. janvārī pl. 16.00 Annas Sakses jubilejas pasākums bērniem.

Latgales vēstniecība „Gors”

18. un 19. janvārī no pl. 9.15 līdz 19.00 Latvijas čempionāts desmit sporta dejās un sacensības „Latgales kauss 2020”.
24. janvārī pl. 19.00 grupas „Lata Donga” koncerts „Variācijas”.

Nacionālo biedrību kultūras nams

25. janvārī pl. 18.00 teātra „Joriks” pirmizrāde -- komēdija „Vakariņas ar muļķi”.

Latgales Kultūrvēstures muzejs

Skatāma Silvas Veronikas Linartes darbu retrospektīva „Vēl viens… Citāds rīts” no Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijas, latviešu filmas „Nameja gredzens” kostīmu izstāde un Latgales mākslinieku darbu izstādi „Rudens 2019”.

Centrālā bibliotēka

Darbojas līvānieša Viktora Tokareva gleznu izstāde „Dabas simfonija”.

RĒZEKNES NOVADĀ

Mākoņkalna pagasts

17. janvārī pl. 11.00 TN bērnu zīmējumu konkurss „Baltā ziema”.
24. janvārī pl. 19.00 TN pēcpusdiena ar folkloras kopu.

Ozolaines pagasts

17. janvārī pl. 17.00 jauniešu kubā „OzO” jaunu prasmju apgūšanas diena.

Maltas pagasts

18. janvārī pl. 13.00 KN atmiņu pasākums bijušajiem sovhoza „Garkalne” ļaudīm.
25. janvārī pl. 19.00 KN amatiermākslas festivāls „Estrāde, skatuve un es” un diskoballe.

Nagļu pagasts

20. janvārī pl. 10.00 TN teātra izrāde bērniem „Mežā”.

Bērzgales pagasts

20. janvārī pl. 16.30 skolas zālē 1991. gada barikāžu atceres pasākums.

Feimaņu pagasts

24. janvārī pl. 14.00 KN bērnu pasākums „Diskoballe tev un tavam draugam”.

Silmalas pagasts

24. janvārī pl. 15.00 Štikānu klubā bērnu konkurss „Ziemas prieki”.

Kantinieku pagasts

24. janvārī pl. 15.00 bibliotēkā pasākums „Mīklu kamolītis”.

Ozolmuižas pagasts

24. janvārī pl. 15.30 bibliotēkā pasākums „Skolēnu digitālais IQ”.

Stoļerovas pagasts

25. janvārī pl. 11.00 SN deju festivāls „Ritms”.

Kaunatas pagasts

25. janvārī pl. 19.00 Dubuļu klubā atpūtas vakars „Večerinka”.

Dricānu pagasts

25. janvārī pl. 19.00 KN deju kolektīvu sadancis -- koncerts „Kad man vairs nebūs 16”.

Čornajas pagasts

25. janvārī pl. 19.00 TN koncerts „Tatjanas diena” un diskoballe.

VIĻĀNOS

25. janvārī pl. 18.00 KN pasākums „Sporta laureāts 2019”.

BALVU NOVADĀ

Briežuciema pagasts

17. janvārī pl. 16.00 KN latviešu filma „Dvēseļu putenis”.

Balvi

18. janvārī pl. 11.00 Centrālajā bibliotēkā lasīšanas, zīmēšanas un līmēšanas pasākums ģimenēm ar bērniem.
18. janvārī pl. 16.00 Balvu muižā senioru kora „Pīlādzis” 15 gadu jubilejas koncerts.

Kubulu pagasts

18. janvārī pl. 14.00 KN bērnu tautas deju kolektīva „Balvu vilciņš” koncerts.
24. janvārī pl. 19.00 KN Ozolkalna amatierteātra „Spēlmaņi” viesizrāde -- J. Kļavas luga „Dāmas”.

Krišjāņu pagasts

25. janvārī pl. 19.00 TN sieviešu vokālā ansambļa „Elija” 20 gadu jubilejas koncerts.

VIĻAKĀ

10. janvārī pl. 11.00 bibliotēkā pasākuma „Brīvības cīņām Ziemeļlatgalē 100” noslēguma pasākums.

CIBLAS NOVADĀ

Pušmucovas pagasts

24. janvārī pl. 15.00 TN tematiska pēcpusdiena „Kā piesaistīt laimi un veiksmi?”

BALTINAVĀ

18. janvārī pl. 19.00 KN Baltinavas amatierteātra „Palādas” 20 gadu jubilejas
pasākums.

RUGĀJU NOVADĀ

Lazdukalna pagasts

18. janvārī pl. 22.00 SN balle „2020” ar Arni Grapu.

KĀRSAVAS NOVADĀ

Salnavas pagasts

25. janvārī pl. 20.00 KN karnevāls.

JĒKABPILĪ

Jēkabpils Tautas namā

17. janvārī pl. 17.30 latviešu filma „Pilsēta pie upes”.
18. janvārī pl. 14.00 pasākums, veltīts 1991. gada barikāžu atcerei.
18. janvārī pl. 15.00 sieviešu kora „Unda” koncerts.
21. un 22. janvārī pl. 18.30 Viestura Kairiša filma „Piļsāta pi upis”.
26. janvārī pl. 13.00 filma par dzejnieku un rakstnieku Arnoldu Auziņu „Es dzīvoju priecīgi”.

Krustpils kultūras nams

18. janvārī pl. 18.00 teātra -- studijas „Baltie lāči” koncertizrāde „Lubāns un Rāzna”.

JĒKABPILS NOVADĀ

Rubenes pagasts

18. janvārī pl. 14.00 KN amatierteātru saspēle „Kaimiņu būšana”.
24. janvārī pl. 11.00 Kaldabruņas skolas zaļajā telpā radošā diena „Zaļās krāsas maģija”.

SALAS NOVADĀ

Biržu pagasts

20. janvārī pl. 9.00 TN pasākums „Piemini barikādes”. Skatāma izstāde „Velk pelīte Jauno gadu”.

Sēlpils pagastā

20. janvārī pl. 16.00 ciema centrā 1991. gada barikāžu atceres pasākums.

KRUSTPILS NOVADĀ

Mežāres pagasts

17. janvārī pl. 22.00 KN pasākums „Vecais Jaunais gads”.

Atašienes pagasts

26. janvārī pl. 12.00 KN Rudzātu teātra viesizrāde -- A. Bankas komēdija „Šedevrs”.

VIESĪTĒ

19. janvārī pl. 15.00 KP koncerts „Starp sapņu miljoniem”.

AKNĪSTES NOVADĀ

Asares pagasts

18. janvārī pl. 14.00 KN latviešu filma „Jaungada taksometrs 2”.

NERETAS NOVADĀ

Mazzalves pagasts

17. janvārī pl. 18.00 Ērberģes muižā Ata Auzāna koncerts.
25. janvārī pl. 21.00 pagasta pārvaldes zālē karnevāls un balle ar duetu „Sandra”.

Neretas pagasts

17. janvārī pl. 18.00 skolas zālē pasākums „Paaudžu krustcelēs” ar karnevālu, balli un salūtu.
20. janvārī pl. 12.40 skolas pagalmā 1991. gada barikāžu atceres pasākums.

 

Sagatavoja E. T. Jonāne