Novada laikraksts „Latgales Laiks” iznāk otrdienās un piektdienās kopš 1992. gada 23. maija.

Izdevējs – SIA „Latgales Laiks”
Valdes locekle Iveta Valpētere
Redaktore Jeļena Bobkova

Tālruņi

Tālrunis uzziņām - 654-22134
Reklāmas nodaļa - 654-23483
Mob. tālr. - 29454560

Elektroniskais pasts

info@latgaleslaiks.lv
reklama@latgaleslaiks.lv

Rekvizīti

SIA "Latgales Laiks"
Reģ. Nr. LV 41503004556
Konta Nr. LV45UNLA0005009467898
AS "SEB Banka"
Bankas kods UNLALV2X005

Mūsu adrese

"Latgales Laiks" redakcija
Saules ielā 71b
Daugavpils
LV-5401

 SIA "Latgales Laiks" privātuma politika