Mūs lasa Daugavpils, Ilūkstes, Preiļu, Krāslavas, Dagdas, Aglonas, Līvānu un citās pilsētās un novados
2020. gada 14. jūlijs
Otrdiena
Anvars, Oskars, Ritvars
+17.6 °C
skaidrs laiks

Pirotehnika tiks pastiprināti kontrolēta

Strauji tuvojas Jaunā gada svinēšana, kad tradicionāli tiek rīkoti salūti un aktīvi tiek izmantota pirotehnika. Svarīgi ir atcerēties Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumu, kas nosaka, kādu pirotehniku drīkst izmantot, kurās vietās to ir aizliegts izmantot un no kāda vecuma var iegādāties konkrētas klases uguņošanas ierīces un pirotehniskos izstrādājumus.

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes darbinieki svētku laikā pastiprināti kontrolēs tirdzniecības vietas, kurās var iegādāties pirotehniku un sekos līdzi, vai šie izstrādājumi netiek pārdoti jauniešiem, kuri nav sasnieguši attiecīgo vecumu, kā arī, patrulējot ielās, īpaša uzmanība tiks pievērsta likumā noteiktajiem vecuma ierobežojumiem pirotehnikas izmantošanai, kas nosaka, ka 1. klases pirotehniskos izstrādājumus aizliegts iegādāties un izmantot bērniem līdz 14 gadu vecumam,  2. un 3. klases un T1 klases pirotehniskos izstrādājumus – personām līdz 18 gadu vecumam (izstrādājuma klase norādīta uz katra izstrādājuma).

Policija norāda, ka arī, reklamējot un piedāvājot uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus internetā, aizliegts tos piegādāt un realizēt ārpus speciālajā atļaujā (licencē) norādītās īpaši ierīkotās tirdzniecības vietas.

Jāpiebilst, ka uguņošanas ierīces (F2, F3 un F4 kategorijas pirotehniskos izstrādājumus) un skatuves pirotehniskos izstrādājumus (T1 un T2 kategorijas pirotehniskos izstrādājumus) drīkst realizēt tikai tādi komersanti, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci).

Fiziskām personām ir aizliegts iegādāties, glabāt un izmantot F4 kategorijas uguņošanas ierīces (augstas bīstamības uguņošanas ierīces, kuras paredzētas izmantošanai tikai personām ar speciālām zināšanām), T2 kategorijas skatuves pirotehniskos izstrādājumus, kurus drīkst lietot tikai personas ar speciālām zināšanām, drīkst iegādāties un izmantot tikai juridiskās personas, kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai.

Normatīvie akti nosaka, ka pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot, ja to izmantošana apdraud cilvēka dzīvību, veselību, mantu vai var nodarīt kaitējumu videi, kā arī alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.

Kur nedrīkst lietot pirotehniku:

• citu privātpersonu īpašumā (arī svešā īpašumā esošas zemes, ēku vai transportlīdzekļu tuvumā) bez īpašnieku piekrišanas;

• telpās, izņemot F1 kategorijas uguņošanas ierīces un pirotehniskos izstrādājumus;

• tuvāk par 100 m no ugunsbīstamiem un sprādzienbīstamiem objektiem un to teritorijām, degvielas cisternām, gāzes baloniem un citām viegli uzliesmojošām vai ugunsbīstamām vielām un materiāliem;

• tuvāk par 100 m no bīstamu vielu un maisījumu ražošanas un uzglabāšanas objektiem;

• tuvāk par 100 m no zooloģiskajiem dārziem, zvēraudzētavām un lopkopības objektiem bez to īpašnieku atļaujas;

• zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru līnijām, koku zariem un citiem šķēršļiem, kā arī tuneļos;

• tuvāk par pirotehniskā izstrādājuma lietošanas instrukcijā norādīto drošo attālumu no tiltiem, dzelzceļa, autoceļiem, ceļu pārvadiem un transporta ceļu sazarojumiem;

• uz ceļu brauktuvēm un gājēju ietvēm, ja nav saņemta vietējās pašvaldības atļauja;

• tuvāk par 100 metriem no valsts un pašvaldību iestādēm, ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, baznīcām un lūgšanu namiem, ārstniecības iestādēm, izglītības iestādēm, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, autoostām, dzelzceļa stacijām, lidostām un pasažieru ostām, ja nav saņemta attiecīgo institūciju atļauja;

• daudzdzīvokļu māju pagalmos, ja tiek izmantotas pirotehniskās raķetes.

Policija lūdz iedzīvotājus ziņot par nelikumīgu pirotehnikas izstrādājumu tirdzniecību un pirotehnikas izstrādājumu pārdošanu nepilngadīgajiem.

Par pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu pārkāpšanu personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības, bet, ja pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas rezultātā nodarīts kaitējums personas veselībai vai mantai, vainīgās personas var tikt sauktas pie kriminālatbildības. Administratīvais sodas par pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu neievērošanu ir no 35 līdz 350 eiro, bet juridiskām personām – no 70 līdz 700 eiro.

Policija aicina vecākus izrunāt ar bērniem pirotehnikas lietošanas bīstamību, nelietot pašdarinātus un apšaubāmas izcelsmes izstrādājumus, bet pirkt pirotehniku tikai oficiālajās tirdzniecības vietās un lūgt pārdevējam uzrādīt licenci.