Mūs lasa Daugavpils, Ilūkstes, Preiļu, Krāslavas, Dagdas, Aglonas, Līvānu un citās pilsētās un novados
2023. gada 8. februāris
Trešdiena
Aldona, Česlavs
-3.4 °C
daļēji mākoņains

Eiropas Parlaments aicina aizsargāt pārrobežu un sezonas darbiniekus

“Covid-19” izraisītā ārkārtējā situācija atstājusi negatīvas sekas teju uz visu Eiropas Savienības valstu ekonomisko attīstību. Ņemot vērā stingros ierobežojumus, pēdējo 4 mēnešu laikā ne vien Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs pasliktinājās ekonomiskā situācija – uzņēmumi nespēja nodrošināt darbavietas, tika ierobežots eksports un cilvēku pārvietošanās.

Lai dalībvalstīm palīdzētu atgūties no “Covid-19” krīzes, Eiropas Parlaments izstrādā dažādus atbalsta mehānismus, kas tiks iekļauti arī nākamā perioda Eiropas Savienības daudzgadu budžetā. Mērķtiecīgi tiek veidots Eiropas Savienības Jaunās paaudzes fonds, kurā paredzētas grantu programmas un aizņēmumi, ar kuru starpniecību tiks īstenota Eiropas Savienības ekonomikas atveseļošanās politika.

Paralēli ilgtermiņa darbībām, Eiropas Parlamenta deputāti aicina uz aktīvāku rīcību, lai nodrošinātu taisnīgus darba apstākļus pārrobežu sezonas darbiniekiem. Jau 19. jūnijā Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju par pārrobežu un sezonas darba ņēmēju Eiropas aizsardzību saistībā ar “Covid-19” krīzi un pēc tās. Rezolūcijā ietverti jautājumi par darbspējas mobilitāti un stabiliem darba apstākļiem un drošības pasākumu trūkumu novēršanu.

Ierobežojot “Covid-19” izplatību, tika slēgtas Eiropas Savienības iekšējās robežas, tika ierobežota personu brīva pārvietošanās uz dalībvalstīm. Līdz ar to tika pilnībā vai daļēji apturēta uzņēmumu saimnieciskā darbība. “Covid-19” izraisītās krīzes apstākļu kopums ļāva apzināt nepilnības un trūkumus pašreizējā regulējumā, kas attiecas uz pārrobežu strādnieku aizsardzību un darba apstākļiem.

Jāatzīst, ka mobilie darba ņēmēji ir nozīmīgi preču un pakalpojumu nodrošināšanai svarīgākajās ekonomikas nozarēs, piemēram, lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā, būvniecībā un transporta pakalpojumu jomā, pakalpojumu sniegšanā sociālajās un veselības aprūpes jomās. Eiropas Parlamenta deputāti uzsver, ka aktīva rīcība šo jomu atbalstā sekmēs ekonomikas atveseļošanos pēc pandēmijas.

Jāprecizē, ka pārrobežu darba ņēmēji ir Eiropas Savienības dalībvalstu pierobežas zonā nodarbinātas personas, kuras regulāri atgriežas kaimiņvalsts pierobežas zonā, kurā viņš dzīvo, un kuras valsts piederīgais viņš ir. Daugavpils pilsētas un novada piemērā tās ir ražošanas un rūpniecības nozarē nodarbinātas personas, kuras no tuvākajām Lietuvas pilsētām regulāri dodas uz darbu Daugavpils pilsētas vai novada uzņēmumos. Jāpiebilst, ka par pārrobežu darba ņēmējiem uzskatāmas arī tās personas, kuras cikliski dodas veikt sezonas darbu uz kādu no Eiropas Savienības valstīm.

Eiropas Parlamenta deputāti skaidro, ka pārrobežu un sezonas darba ņēmēji pārsvarā ir nodarbināti saskaņā ar īstermiņa darba līgumiem, kas nenodrošina atbilstošu darba drošību un sociālo nodrošinājumu. Daudzos gadījumos tāds nav paredzēts vispār. Šādi sezonas darbu veicēji bieži vien tiek izmitināti grupu mītnēs, tāpēc tiek apgrūtināta sociālā distancēšanās, kas īpaši nepieciešama pandēmijas laikā. Deputāti uzsver, ka darba inspektori regulāri ziņo par dažādiem tiesību pārkāpumiem attiecībā uz darba laiku, sadzīves apstākļiem, kā arī veselības un drošības standartu neievērošanu darbavietās. Te jāpiebilst, ka Eiropas Savienības tiesību akti nosaka, ka pret mobilajiem darba veicējiem jāizturas līdzīgi kā pret mājsaimniecībās nodarbinātajām personām.

Lai uzlabotu esošo situāciju un novērstu trūkumus, Eiropas Parlamenta deputāti aicina pareizi un objektīvi piemērot spēkā esošos Eiropas Savienības tiesību aktus, veicināt labāku koordināciju starp dalībvalstīm, tādā veidā nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi un aizsardzību pārrobežu un sezonas strādniekiem. Īstenojot jūnijā pieņemto rezolūciju, Eiropas Parlamenta deputāti aicina realizēt pasākumus darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzībai, taisnīgu darba apstākļu ieviešanai, kā arī pienācīga atalgojuma sistēmas izveidei un nesaistīta mājokļa nodrošināšanai. Plānots identificēt nepilnības Eiropas Savienības un valstu tiesību aktu regulējumā un to izpildē, kā arī palielināt saskaņotu un kopīgu pārrobežu darba inspekciju skaitu.

Apkarojot ļaunprātīgu apakšuzņēmumu līgumu slēgšanas praksi paredzēts veicināt Eiropas Darba iestādes pilnvērtīgāku darbību. Liela loma situācijas uzlabošanā paredzēta dažādiem informatīviem pasākumiem, kas paredz darba ņēmēju pilnīgu informēšanu par tiesībām un pienākumiem, kā arī iespējamajiem riskiem un veicamajiem drošības pasākumiem. Deputāti uzsver, ka pēc iespējas ātrāk nepieciešams panākt vienošanos par pārskaitītajiem sociālā nodrošinājuma koordinācijas noteikumiem, kas ļautu apkarot krāpšanu sociālā nodrošinājuma jomā. Pašlaik šajā sakarā notiek pārrunas starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju.

Eiropas Parlamenta deputāti aicina dalībvalstis pēc iespējas ātrāk atcelt ceļošanas ierobežojumus, un diskriminējošas norobežošanās, kas pašlaik attiecināmas pret pārrobežu un sezonas darbiniekiem, lai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk tiktu novērsts darbaspēka trūkums galvenajās nozarēs.

 

Raksts sagatavots sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Latvijā