„Latgales Laiks” iznāk latviešu un krievu valodās visā Dienvidlatgalē un Sēlijā, „Latgales Laiks” latviešu valodā aptver Daugavpils pilsētu, Augšdaugavas novadu un apkārtējos novadus un pilsētas.
2024. gada 19. aprīlis
Piektdiena
Fanija, Vēsma
+3.4 °C
apmācies

Augšdaugavas novada pašvaldības šī gada budžets - 38,1 miljons eiro

Augšdaugavas novada domes sēdē deputāti pieņēmuši pašvaldības 2022. gada plānoto budžetu ieņēmumos – 30,58 miljoni eiro, izdevumos - 38,1 miljons eiro.

Kā “Latgales Laiku” informēja Augšdaugavas novada pašvaldībā, budžeta plānotie ieņēmumi no iedzīvotāju ieņēmuma nodokļa - 9,4 miljoni eiro, no nekustamā īpašuma nodokļa - 1,55 miljoni eiro, no dabas resursu nodokļa - 0,76 miljoni eiro. Savukārt gandrīz 16,5 miljonus eiro pašvaldība saņems kā transfertus no valsts budžeta. Dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda Augšdaugavas novadam -9,68 miljoni eiro.

Starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem budžetā plānots segt no līdzekļu atlikuma uz gada sākumu un aizņemtajiem līdzekļiem.

Plānotajā budžetā ir paredzētas investīcijas jau iesāktiem projektiem, Savukārt jaunie projekti investīciju plānā tiks iekļauti šī gada sākumā.

Vairāk nekā 200 000 eiro Augšdaugavas novada pašvaldība plāno ieguldīt Daugavpils Būvniecības tehnikuma. Izglītības programmas īstenošanas vietas “Višķi” mācību vides atjaunošanā, 109 000 eiro - Špoģu vidusskolas materiāltehniskās bāzes uzlabošanā, ap 240 000 eiro - pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”, bet 701 000 eiro - Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošanā. Vēl par vairāk nekā 140 000 eiro Ilūkstē plānots izveidot futbola laukumu ar mākslīgo segumu.

Augšdaugavas novadā šogad plānots turpināt īstenot deinstitucionalizācijas projektu, kuram dažādās pozīcijās kopumā tiks atvēlēti gandrīz 1,2 miljoni eiro. Nedaudz vairāk par 200 000 eiro tiks novirzīti ES atbalstītiem projektiem, kas saistīti ar sabiedrības veselības veicināšanu.

2022. gadā Augšdaugavas novadā turpināsies arī apgaismojuma projekti. Ap 30 000 eiro plānots ieguldīt Kraujas ciema apgaismošanā, ka arī energoefektivitātes paaugstināšanā daudzdzīvokļu mājā Vecstropos. Turpināsies arī skolas ēkas pārbūves projekts Ilūkstē, kam paredzēti 277 000 eiro.

247 000 eiro pašvaldība plāno ieguldīt pašvaldības ceļa “Svente – Gulbji” seguma atjaunošanā Sventes pagastā, kā arī iesākt pārrobežu projektu par Pirmā pasaules kara mantojumu, kura gaitā plānots izveidot tūrisma maršrutu un ekspozīciju. Skrudalienas pagastā tiks pārbūvēts ceļš “Vārpene – Ezerne – Saulkalni” par 239 000 eiro. Pašvaldības ceļam “Stupiņi – Kucini – Mackeviči” Aizsardzības ministrija atvēlēs 530 000 eiro. Turpināsies arī sanācijas projekta īstenošana Višķos.

Naujenes jaunatnes un sporta centra ēkas pārbūves par bibliotēku vajadzībām pašvaldības budžetā paredzēts 101 000 eiro, savukārt Vecsalienas pils logu atjaunošanai - 13 000 eiro. Vēl 42 000 eiro paredzēti laukumu ar mākslīgo segumu 3×3 basketbolam izveidei Bebrenē.

Pašvaldības 2022. gada budžetā uzturēšanas izdevumiem lielākā daļa tradicionāli atvēlēta izglītībai – 13,1 miljons eiro, sociālai aizsardzībai – 6,2 miljoni eiro, veselībai - 0,31 miljoni eiro, valdības dienestiem - 5,7 miljoni eiro, ekonomiskai darbībai - 3,6 miljoni eiro un vides aizsardzībai – 0,61 miljons eiro.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir ieplānoti nedaudz vairāk kā pieci miljoni eiro, savukārt sadaļai “atpūta, kultūra un reliģija” - vēl 3,46 miljoni eiro.