„Latgales Laiks” iznāk latviešu un krievu valodās visā Dienvidlatgalē un Sēlijā, „Latgales Laiks” latviešu valodā aptver Daugavpils pilsētu, Augšdaugavas novadu un apkārtējos novadus un pilsētas.
2024. gada 17. jūnijs
Pirmdiena
Artis, Artūrs
+17.4 °C
apmācies

Saeima noteic atbalsta pasākumus energoresursu cenu pieauguma ietekmes mazināšanai

Jaunā apkures sezona kļūs par vienu no sarežģītākajām un dārgākajām. Kā jau ne reizi vien iedzīvotājus brīdinājuši politiķi un ekonomisti, rēķini par pakalpojumiem ievērojami pieaugs un ne visi tos spēs apmaksāt. Tāpēc valsts ir izstrādājusi palīdzības pasākumus valsts iedzīvotājiem, ko Saeima apstiprināja pagājušās nedēļas beigās.

Pabalsti

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa atzīmēja, ka pabalsti paredzēti mazāk aizsargātām cilvēku grupām -- pensionāriem, invalīdiem, apgādnieku zaudējušām personām, kā arī ģimenēm, kuras saņem papildu maksājumus pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar īpašām vajadzībām.

Viņiem tiks palielināta mājokļa pabalsta pieejamība. Proti, astoņus mēnešus, no šī gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. aprīlim, aprēķinot pabalstu, tiks piemērots koeficients “3”. Ko tas nozīmē? Garantētā minimālā ienākuma slieksnis tiks aprēķināts citādi. Pirmajam vai vienīgajam mājsaimniecības loceklim tie būs 327 eiro, bet pārējiem ģimenes locekļiem – 228 eiro. Ņemot vērā, ka pašvaldība ir atbildīga par mājokļa pabalsta izmaksu, valsts līdz nākamā gada maijam garantē līdzfinansējumu maksājumiem 50% apmērā. Šajā gadījumā cilvēkiem, kuri iekļaujas uzskaitītajās grupās, būs jāraksta iesniegums savai pašvaldībai, lai saņemtu šo pabalstu.

Papildus katru mēnesi no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam senioriem, personām ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušām personām pabalsts 30 eiro apmērā mēnesī tiks nodrošināts, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs nepārsniedz 300 eiro mēnesī. Pabalsts 20 eiro mēnesī paredzēts, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 301 eiro līdz 509 eiro mēnesī, bet pabalsts 10 eiro mēnesī -- ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 510 eiro līdz 603 eiro mēnesī. Valsts pabalstu 30 eiro apmērā piešķirs un izmaksās arī Latvijā dzīvojošām personām, kuras ir Latvijas piešķirtās piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti saņēmējas. Šajā gadījumā nebūs jāraksta iesniegums.

Palīdzība apkures sezonā

Šajā gadījumā runa ir par gandrīz visiem valsts iedzīvotājiem. Parlaments apstiprināja ministriju izstrādāto plānu apkures rēķinu apmaksai neatkarīgi no tā, kā tiek apsildīta konkrēta māja. Vairākuma Daugavpils iedzīvotāju, kā arī dažu citu Latvijas pašvaldību iedzīvotāju mājokļi pieslēgti centrālapkurei. Šajā gadījumā aprēķins būs šāds. Parasti apkure tiek pieslēgta oktobrī. Līdz ar to no šī gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim tiks kompensēti 50% no starpības starp tarifu un mediānas tarifu 68 eiro par MWh.

Kā tas darbosies? No septembra siltumenerģijas tarifs Daugavpilī būs 122,55 eiro. No šīs summas atņem 68 eiro, tā arī ir tarifa mediāna, sanāk 54,55 eiro. Šo atlikumu dala uz pusēm. Sanāk nedaudz vairāk par 27 eiro. Tā būs summa, ko valsts piešķirs kā palīdzību. Tādējādi Daugavpils iedzīvotāji par apkuri maksās nevis pēc tarifa 122,55, bet 95,28 eiro. Taču nav garantijas, ka apkures sezonā šis tarifs nepaaugstināsies vēl būtiskāk. Tāpēc skaitļi var palielināties un, attiecīgi, arī mūsu rēķini. Šādā gadījumā iesniegums nav jāraksta, kompensācijas summa tiks iekļauta rēķinā, kā tas bija aizvadītajā apkures sezonā.

Pēc līdzīga scenārija palīdzība tiks sniegta arī tiem, kuri apkurina mājokli ar gāzi. Mājsaimniecībām, kuras apkurē izmanto dabasgāzi, kompensācijas apmērs noteikts 30 eiro/MWh (t.i., 0,030 eiro/kWh) tiem lietotājiem, kuru mēneša patēriņš pārsniedz 221 kWh/mēnesī (21 kub. m/mēnesī). Ņemot vērā aptuveno dabasgāzes cenu starpību iepriekšējā un nākamajā apkures sezonā -- 70 eiro, gaidāmajā apkures sezonā tiks kompensēti 50% no sadārdzinājuma, proti, 35 eiro par megavatstundu jeb 0,035 eiro par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa. Valdība ņēma vērā arī to, ka regulētais tarifs mājsaimniecībām kopš 1. jūlija jau ir būtiski pieaudzis. Šajā sakarā nolemts piemērot patēriņa maksu samazinājumu nedaudz agrāk par apkures sezonas sākumu. Kompensācija būs 0,03 eiro par kilovatstundu. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Atbalsts tiks piemērots automātiski mājsaimniecību rēķinos un tas attieksies uz gandrīz 65 tūkstošiem mājsaimniecību.

Elektroenerģija apkurei

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiks piešķirts tiem lietotājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh, balstoties uz apkures sistēmas ar elektroenerģiju pašdeklarācijas principu. Valsts kompensēs 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 eiro/kWh, bet ne vairāk kā 100 eiro/MWh. Jebkurai mājsaimniecībai pirmās patērētās 500 kWh būs jāapmaksā atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja noteiktajai elektroenerģijas cenai, bet tiks kompensēts patēriņš, kas pārsniedz šo slieksni. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim, pašvaldībā pieteikums jāiesniedz no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.


Būtiski uzsvērt, ka attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas lietotājiem, kas maksā par pakalpojumu pēc izlīdzinātā maksājuma principa, regulējumā noteikts pienākums dabasgāzes un elektroenerģijas tirgotājiem veikt izlīdzinātā maksājuma pārrēķinu, ņemot vērā faktisko mājsaimniecību patēriņu un veicot maksājuma korekcijas par iepriekšējiem mēnešiem. Pārrēķinu ar ietverto atbalstu dabasgāzes lietotāji saņems septembrī, tajā būs ietverts atbalsts par jūliju un augustu.


Malka, granulas, briketes

Energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai paredzēts atbalsts mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto arī koksnes briketes, koksnes granulas un malku.

Malkai, kas iegādāta no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim, noteikts cenu līmenis, no kura sāks sniegt atbalstu -- 40 eiro/ber.m3 (aptuveni 35 eiro/MWh). Valsts kompensēs izmaksu pieaugumu 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniegs 40 eiro/ber.m3), bet ne vairāk par 15 eiro/ber.m3. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 35 eiro/ber.m3. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā būs jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Savukārt malkai, kas iegādāta līdz š.g. 31. augustam un par ko nevar uzrādīt maksājumu apliecinošu dokumentu, valsts kompensēs fiksētu atbalstu 60 eiro vienam mājoklim. Ja par šo pašu mājokli papildus tiks iesniegts malkas atbalsta pieteikums ar maksājumu apliecinošu dokumentu, tālākais atbalsts tiek piešķirts atbalsta apmēram, kas pārsniedz 60 eiro, ņemot vērā iepriekš minētos malkas cenas un apjoma nosacījumus. Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā būs jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim.

Koksnes briketēm un koksnes granulām cenu slieksnis noteikts 300 eiro par tonnu (aptuveni 65 eiro/MWh). Arī šeit izmaksu pieaugums tiks kompensēts 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniedz 300 eiro/tonnā), bet ne vairāk kā 100 eiro/tonnā apmērā. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 10 tonnas. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Jāpiebilst, ka sākotnēji netika apsvērta iespēja nodrošināt kompensācijas tām mājsaimniecībām, kuras tiek apkurinātas ar malku. Ierosinājumu iekļaut šo kategoriju izteica Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji.

Vienlaikus amatpersonas atzīmē, ka tie, kuri mājokļa apkurei izmanto citus avotus, piemēram, mazutu, var nerēķināties ar valsts atbalstu. Viņi jau sen aicināti pāriet uz citiem, alternatīviem resursiem, pat tika piedāvāta programma līdzfinansējuma saņemšanai.

Pašlaik daudzi jautā, kā uzrakstīt iesniegumus, kur vērsties. Pašvaldībā varēs ierasties personīgi vai izmantot portālu epakalpojumi.lv.

Atgādinām -- ne agrāk kā 1. oktobrī. Pagaidām nav skaidri izstrādāta mehānisma šo pieteikumu saņemšanai un apstrādei. Tiklīdz šis jautājums būs atrisināts, noteikti pastāstīsim saviem lasītājiem, kā to pareizi darīt un kur tieši būs jāpiesakās, lai saņemtu solīto valsts atbalstu.