„Latgales Laiks” iznāk latviešu un krievu valodās visā Dienvidlatgalē un Sēlijā, „Latgales Laiks” latviešu valodā aptver Daugavpils pilsētu, Augšdaugavas novadu un apkārtējos novadus un pilsētas.
2024. gada 14. aprīlis
Svētdiena
Gudrīte, Strauja
+9.6 °C
daži mākoņi

Bijušā bērnudārza ēkā taps “Izglītības kvartāls”

Ivars Soikāns

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti atbalstījuši bijušā bērnudārza ēkas Raiņa ielā 31 nodošanu Daugavpils Zinātņu vidusskolai, kas telpas izmantos mācību procesa īstenošanai pirmsskolas un sākumskolas audzēkņiem, radot Daugavpilī “Izglītības kvartālu”.

Vietējā pašvaldībā „Latgales Laiku” informēja, ka Daugavpils Zinātņu vidusskola ir viena no straujāk augošajām vispārizglītojošām iestādēm Daugavpilī ar ilgtspējīgas attīstības plāniem un skaidru redzējumu par savu vietu pilsētas izglītības tīklā. Lai turpinātu organizēt mūsdienīgu un kvalitatīvu mācību procesu, veicinātu pēctecību visos izglītības posmos un uzlabotu izglītības iestādes infrastruktūru, Daugavpils Zinātņu vidusskola vērsās pašvaldībā ar lūgumu izskatīt iespēju piešķirt tai bijušā bērnudārza ēku Raiņa ielā 31.

Izglītības iestādes ēkā 18. novembra ielā 47 daudzas mācību telpas nav piemērotas pašreizējam skolēnu skaitam, kas lielākajā daļā klašu ir ap 30 skolēniem. Tāpēc ir nepieciešama telpu rekonstruēšana un pielāgošana jaunajām Ministru kabineta noteikumu prasībām kas, savukārt, samazinās atsevišķo mācību kabinetu skaitu.

Bijušā bērnudārza ēkas izdevīgais izvietojums Raiņa ielā 31 un izglītības iestādes ēka Stacijas ielā 45 ļaus Daugavpils Zinātņu vidusskolai izveidot “Izglītības kvartālu” audzēkņiem, kuri apgūst izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai, un 1.--3. klašu skolēniem, kuri mācīsies šajā ēkā. Jau 2023./2024. mācību gadā izglītojamajiem būs sava ēka, kurā jau tuvākajā laikā tiks ierīkota aktu zāle un sporta zāle.

Turklāt šī ēka atslogos Daugavpils Zinātņu vidusskolas telpas, kas sniegs plašākas interešu izglītības iespējas skolēniem, ļaus brīvāk organizēt grupu un individuālās konsultācijas un individuālo darbu. Skolēniem, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus, būs plašākas iespējas izmantot laboratorijas un datorklases. Vēl viena ēka izglītības iestādei ļaus turpināt kvalitatīvu un nepārtrauktu mācību procesu gadījumos, ja citās telpās tiek veikti modernizācijas un uzlabošanas darbi.

Tā kā viena no Daugavpils Zinātņu vidusskolas prioritātēm ir arī pedagogu labbūtība, papildu telpas ļaus nodrošināt ērtu, mūsdienīgu un darba apstākļiem atbilstošu darba vidi skolotājiem. Tas, savukārt, ir nozīmīgs faktors, lai saglabātu esošos un piesaistītu jaunus pedagogus.