„Latgales Laiks” iznāk latviešu un krievu valodās visā Dienvidlatgalē un Sēlijā, „Latgales Laiks” latviešu valodā aptver Daugavpils pilsētu, Augšdaugavas novadu un apkārtējos novadus un pilsētas.
2024. gada 21. jūnijs
Piektdiena
Egita, Emīls, Monvīds
+21.7 °C
apmācies

Kas piedalīsies Dziesmu svētkos?

XXIII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos piedalīsies 300 Daugavpils rajona pārstāvji. Tie būs Daugavpils rajona kultūras nama jauktais koris "Latgale" un deju kolektīvs "Līksme", Lašu koris, Nīcgales folkloras kopa, kā arī Naujenes, Pilskalnes, Ilūkstes, Vaboles, Kalupes, Bebrenes un Nīcgales deju kolektīvs. 3c Dziesmu svētkiem paredzēts trīspusējs finansējums -- valsts (katram dalībniekam paredzēti 3,10 lati dienā), Daugavpils rajona padomes (5930 lati) un Daugavpils rajona vietējās pašvaldības (tās vienojušās, ka katra pašvaldība piešķirs 284 latus). Dejotāji un dziedātāji nakšņos augstskolas "Turība" viesnīcā.

XXIII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos dejos un dziedās arī Preiļu rajona kolektīvi. Deju lieluzvedumos un koncertos piedalīsies deju kopas "Gaida", "Talderi" un "Dancari" (Preiļu novads), deju kopa "Strūga" (Riebiņi), Līvānu ģimnāzijas deju kopa, deju kopa "Silava", vidējās paaudzes deju kolektīvs, Rožupes vidējās paaudzes deju kopa un "Laimiņas skolas" bērni (Līvānu novads), Rušonas pagasta deju kopa, kā arī senioru deju kopa, vidējās paaudzes deju kopa "Jersika" un jauniešu deju kopa "Junda" (Jersikas pagasts). Dziesmoto noskaņu radīt palīdzēs Preiļu rajona skolotāju koris "Latgale", Aglonas bazilikas koris "Magnificat", Līvānu kultūras centra senioru sieviešu koris "Sendienas", Līvānu novada bērnu folkloras kopa "Ceiruleits" un Preiļu siera rūpnīcas folkloras kopa "Mūdernīki".

Kolektīvu dalību dziesmu svētkos finansē valsts un Preiļu rajona padome. Kopējais finansējums pārsniedz 15 000 latu.

Daugavpils pilsētas dome pašvaldības budžetā dziesmu svētkiem ir paredzējusi 25 000 latu, "Latgales Laiku" informēja domes speciālists kultūras jautājumos Miervaldis Brodovs.

Šī naudas summa ir paredzēta dziesmu svētku dalībnieku ēdināšanai, maksai par naktsmītni, transporta izdevumiem, kā arī komandējumu apmaksāšanai. Pretimnākšanu dziesmu svētku dalībniekiem, piešķirot transportu uz atvieglotiem noteikumiem, ir izrādījis arī Daugavpils autobusu parks. M.Brodovs pauda gandarījumu, ka pirmo reizi pašdarbnieku uzstāšanos Rīgā, piešķirot vienam dalībniekam dienā ēdināšanai Ls 1,50 un naktsmītnēm - Ls 0,60, materiāli ir atbalstījusi arī valsts.

Piedalīties dziesmu svētkos ir uzaicināti 16 Daugavpils kolektīvi, kuros darbojas 474 dziedātāji un dejotāji. Daugavpils godu aizstāvēs Latviešu kultūras centra (LKC) kolektīvi -- jauktais koris "Daugava", vīru koris"Forte", pūtēju orķestris "Latgale" un jauniešu deju kolektīvs "Laismeņa". Piedalīties dziesmu svētkos ir uzaicināti arī LKC kori "Rūta", LKC vidējās paaudzes deju kolektīvs "Sābri", LKC folkloras kopa "Dzīsme", LKC bērnu deju kolektīvs "Ērmanīši", profesionālais pūtēju orķestris "Daugava", DU studentu deju kolektīvs "Laima", 1.ģimāzijas jauniešu deju kolektīvs, Krievu liceja jauniešu deju kolektīvs "Balaguri", KSP cirka studija, Poļu kultūras centra folkloras kolektīvs "Kukulečka", Baltkrievu kultūras centra folkloras kolektīvs "Kupaļinka", Krievu kultūras centra (KKC) kolektīvs "Rusiči", KKC folkloras kolektīvs "Slavjanka", tautas lietišķās mākslas studija "Latgale" un tautas lietišķās mākslas studija "Klūga".