„Latgales Laiks” iznāk latviešu un krievu valodās visā Dienvidlatgalē un Sēlijā, „Latgales Laiks” latviešu valodā aptver Daugavpils pilsētu, Augšdaugavas novadu un apkārtējos novadus un pilsētas.
2024. gada 17. jūnijs
Pirmdiena
Artis, Artūrs
+17.4 °C
apmācies

Apvienojot skolas, bebreniešiem saglabāts darbs

Egita Terēze Jonāne

Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā mācās jaunieši no vairāk kā 10 pašvaldībām.

Vēsturnieki, pētot izglītības jomu Ilūkstes novadā, uzsvērs, ka, apvienojot 2014. gada 7. februārī Bebrenes profesionālo un Bebrenes vidusskolu, Ilūkstes novada pašvaldība saglabāja arodizglītību, kas pieejama vairāku novadu iedzīvotājiem. To uzsvēra Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktore Ērika Šaršūne un Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja Benita Štrausa, stāstot par skolas pienesumu 21. gadsimta izglītībai.

 Divas izglītības programmas zem viena jumta

Bebrenes skola, kuru ilgus gadus dēvēja par lauksaimniecības tehnikumu, bet šajā gadsimtā pārdēvēja par profesionālo vidusskolu, kopš 20. gadsimta 20. -- 30. gadiem veiksmīgi uztur un attīsta veterinārmedicīnas izglītības programmu. Kad pirms dažiem gadiem valdība pateica, ka reformēs arodizglītību, daudzas pašvaldības nogaidīja, kas būs, un piedzīvoja arodskolu slēgšanu. Tikmēr Ilūkstes novada dome Bebrenes profesionālo vidusskolu paņēma savā paspārnē. „Pieņemot lēmumu par divu skolu apvienošanu zem viena jumta, Ilūkstes novada pašvaldība ir saglabājusi laukos ļoti vajadzīgo veterinārmedicīnas izglītības programmu ar kvalifikāciju „Veterinārārsta asistents”. Skola piedāvā arī jaunajiem zemniekiem, saimniecību īpašniekiem papildināt zināšanas aitkopības un lopkopības veterinārmedicīnā, kā arī iegūt apsēklošanas tehniķa sertifikātu,” stāsta Ē. Šaršūne.  

Kopš 2014. gada tā ir mūsdienīga skola, kur iet kopsolī vispārējā un profesionālā izglītība un kur ēkas ir nosiltinātas, sapostas ar moderni aprīkotām klasēm, laboratorijām, papildina B. Štrausa, tāpat uzsver: „Pārņemot skolu, pašvaldība bebreniešiem saglabāja darba vietas un neļāva ēkām sabrukt. Gan skolotājiem, gan skolēniem jāapzinās, ka jāieliek liels spēks un enerģija, lai saglabātu skolu arī tālāk.”

Skola šos trīs gadus profesionālās izglītības programmās notur stabilu audzēkņu skaitu, turklāt ceļu uz Bebreni mēro 9. vai 12. klases absolventi no vairāk kā 10 pašvaldībām. Viņi saņem Ilūkstes novada pašvaldības stipendijas, dzīvo dienesta viesnīcā un iesaistās dažādās brīvā laika aktivitātēs, tostarp sporto. Tā kā Bebrenes skolai ir piešķirts ekoskolas statuss, tad audzēkņi piedalās makulatūras un elektropreču vākšanas akcijās, talkās, konkursos. Tāpat labdarības pasākumos, ko rīko Ilūkstes novada Sociālais dienests, bebrenieši ir klāt. Skolai ir savas tūrisma aktivitāšu tradīcijas, un kopš uz Ilūkstes-Bebrenes ceļa ir uzlikts dubultais segums jeb baltais asfalts, tūristu kļūst vairāk, novērojusi direktore.

Atgriežoties pie sarunas par arodizglītības un vispārējās izglītības nodrošināšanu zem viena jumta, Ērika Šaršune pastāsta, ka vispārējās nodaļas audzēkņi labprāt apmeklē radošās darbnīcas profesionālās izglītības nodaļas jeb bijušā tehnikuma ēkā, tikmēr profesionālās izglītības nodaļas skolēni vispārizglītojošos priekšmetus mācās vecajā vidusskolas ēkā jeb Bebrenes muižas pilī.

Bebreniešiem ir arī nākotnes vīzija, kādas profesijas interesēs lauku jauniešus jau pēc 2-3 gadiem. Tā kā Latvijā attīstās zirgkopība, Bebrenes skola izstrādā zirgkopja izglītības programmu. Skolas paspārnē daudzus gadus darbojas zirgu jāšanas sporta pulciņš, ko šobrīd vada profesionāla trenere. Turklāt šajā mācību gadā tiks piedāvāta tālākapmācība zirgu kalējiem. B. Štrausa iestarpina, ka skolai jāpopularizē arī auklītes izglītības programmu. 

Pēc Ē. Šaršunes stāstītā, profesionālās izglītības nodaļas audzēkņiem Bebrene ir pateicīga prakšu vieta, proti, prakses vietas nodrošina zemnieku saimniecības, lauku uzņēmēji un Dabas parka „Dvietes paliene” informācijas centrs „Gulbji”. „Ja jaunietis vēlas, viņam ir ko darīt tepat Bebrenē. Pie mums ciemojas kinologi, suņu frizieri, skatuves mākslinieki, ielu vingrotāji. Visi var apmeklēt Ilūkstes baseinu. Katru gadu uzlabojam mācību un dzīves vidi. Šogad modernizējām dienesta viesnīcas virtuves un sanitāri higiēniskos mezglus,” saka direktore. 

 Skola absolvēta vairākās paaudzēs

Ja atbrauc ciemiņi vai ja tiek rīkoti pagasta svētki, Benita Štrausa palīgā aicina Bebrenes skolas skolotājus un skolēnus. Viņi cep un vāra, lai klātu bagātīgus cienasta galdus, līdzdarbojas noformējuma, radošo darbnīcu, vasaras nometņu organizēšanā, pasākumu vadīšanā. Viņi aktīvi apmeklē Dabas parka „Dvietes paliene” informācijas centra „Gulbji” vides klases. „Pateicoties skolotāju un skolēnu aktivitātēm un biedrībai „Bebrenes vidusskolas biedrība”, mazāki vai lielāki pasākumi skolā un tās apkārtnē notiek cauru gadu. Bebrenieši ar dalību olimpiādēs, konkursos dara atpazīstamu mūsu pagastu un novadu. Skolā esmu gandrīz katru dienu, jo pagasts un skola ir saauguši kā roka ar cimdu. Tā ir sava skola, kur strādā savējie,” lepojas Benita.

Ērikas Šaršunes saimē savulaik Bebrenes lauksaimniecības tehnikumu bija absolvējusi viņas mamma, bet Ērika pati un dēls ir Bebrenes vidusskolas absolventi, un šobrīd Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā mācās mazdēls. „Pieļauju, ka katrā ģimenē ir saglabātas Bebrenes skolas izlaidumu vai pasākumu, vai ēkas fotogrāfijas. Pateicoties skolai, tūkstošiem jauniešu ieguvuši noderīgas profesijas,” lepojas Benita Štrausa, piebilstot, ka arī viņa ir Bebrenes vidusskolas absolvente, tāpat kādu laiku strādājusi par agronomijas pamatu skolotāju Bebrenes profesionālajā vidusskolā.

„Bebrenes skolas absolventi dzīvo un strādā dažādās Latvijas malās. Seniori nesen viesojās Sabilē, un vietējais gids lepojās, ka ir absolvējis Bebrenes lauksaimniecības tehnikumu,” teic B. Štrausa. Bet Ē. Šaršune atminas, ka absolventi, atnākot uz skolu, saka, ka labprāt atkal mācītos Bebrenes skolā.    

Topošais ekotūrisma speciālists Raimonds Soms (56 gadi):

-- Ir nostāsts, ka mana tēva vectēvs strādājis pie grāfa par kučieri. Ilgus gadus esmu karietes kučieris Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas tūrisma, sporta un kultūras pasākumos. Jau otro gadu šajā skolā mācos ekotūrismu. Mācīties nekad nav par vēlu. Taču ja skola atrastos Daugavpilī vai Jēkabpilī nevis Bebrenē, es nemācītos. Man ir svarīgi, ka skola ir gandrīz pie pašām mājām. Šovasar strādāju gida praksē „Gulbjos”. Ekskursanti saka, ka Bebrene patīkami pārsteidz ar cilvēkiem, sakoptību. Viņi saka, ka atvadās līdz citai reizei. 


UZZIŅA

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālajā vidusskolā:

  • mācās 161 izglītojamais
  • strādā 33 pedagogi
  • piedāvā veterinārmedicīnas, viesnīcu pakalpojumu, tūrisma pakalpojumu un ēdināšanas pakalpojumu izglītības programmas ar specializāciju „Veterinārārsta asistents”, „Ekotūrisma speciālists”, „Ēdināšanas pakalpojumu speciālists”, „Pavārs”

(Avots - Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola)