Mūs lasa Daugavpils, Ilūkstes, Preiļu, Krāslavas, Dagdas, Aglonas, Līvānu un citās pilsētās un novados
2020. gada 21. februāris
Piektdiena
Ariadne, Eleonora
+2.2 °C
apmācies

„Clean R” iesniedza apelācijas sūdzību

Vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" ir iesniedzis apelācijas sūdzību tiesvedībā ar Daugavpils domi, pieprasot piedzīt no tās zaudējumus 52 784 eiro apmērā, „Latgales Laiku” informēja "Clean R" preses sekretārs Kaspars Līcītis.

Zaudējumi uzņēmumam radušies, Daugavpils domei neapstiprinot "Clean R" rosinātās izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā, kas saistītas ar dabas resursu nodokļa pieaugumu.

Administratīvā rajona tiesa konstatēja, ka "Clean R" rēķini par atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils iedzīvotājiem ir bijuši pamatoti un izrakstīti atbilstoši ar pilsētas domi noslēgtajam līgumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tāpēc noraidīta Daugavpils domes prasība par 773 639 eiro piedziņu no "Clean R" par it kā nepamatoti iekasētu maksu no Daugavpils iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu.

Tiesa arī konstatējusi, ka Daugavpils dome nepamatoti piemērojusi "Clean R" līgumsodu par kopējo summu 64 500 eiro. Tika anulēti domes izrakstītie rēķini par līgumsodu, un tiesa uzlika pilsētas domei par pienākumu viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas atmaksāt "Clean R" tā samaksāto līgumsoda summas daļu 35 000 eiro un bankas ieturēto komisijas maksu 700 eiro, kopā – 35 700 eiro.

Tiesa lēma noraidīt apsaimniekotāja pieteikumu pārējā daļā – par pienākuma uzlikšanu domei atlīdzināt "Clean R" zaudējumus 52 783 eiro apmērā. Zaudējumi uzņēmumam radās, jo Daugavpils dome izvairījās noteiktajā kārtībā apstiprināt "Clean R" rosinātās izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā, kas saistītas ar dabas resursu nodokļa pieaugumu. Rezultātā "Clean R" no 2017. gada 1. janvāra līdz 30. septembrim Daugavpils iedzīvotājiem sniedza pakalpojumus par zemāku maksu, nekā to paredz tiesību akti. "Clean R" nepiekrīt šādam Administratīvās rajona tiesas lēmumam un iesniedza apelācijas sūdzību.

Daugavpils dome ir iesniegusi apelācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas lēmumu SIA „Clean R” lietā un tuvākajā laikā šo lietu turpinās skatīt Administratīvajā apgabaltiesā.

Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš atzina, ka tādējādi pašvaldība turpināšot aizstāvēt iedzīvotāju intereses saistībā ar pārmaksām, kad ticis maksāts nevis par reāliem sadzīves atkritumiem, bet gan par izvesto gaisu. Tāpat Daugavpils domes pašreizējā vadība turpināšot vērtēt sekas bezdarbībai, kuru pieļāvušas iepriekšējā sasaukuma amatpersonas saistībā ar konkrēto pārmaksu.

Prasības iesniedzējs norādījis, ka vairāku gadu garumā atkritumu apsaimniekotājs iekasējis no daugavpiliešiem maksu par sniegtajiem pakalpojumiem, vadoties no tā, ka viens kubikmetrs sadzīves atkritumu sver 160 kg. Savukārt, izanalizējot SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” poligonā nodotu atkritumu daudzumu, dome ir secinājusi, ka 2015.--2016. gadā viena sadzīves atkritumu kubikmetra svars variējies no 106 līdz 109 kg.

Ar atkritumu apsaimniekošanu Daugavpilī SIA „Clean R” nodarbojās laika posmā no 2014. gada maija līdz 2017. gada septembrim.