„Latgales Laiks” iznāk latviešu un krievu valodās visā Dienvidlatgalē un Sēlijā, „Latgales Laiks” latviešu valodā aptver Daugavpils pilsētu, Augšdaugavas novadu un apkārtējos novadus un pilsētas.
2024. gada 18. maijs
Sestdiena
Ēriks, Inese, Inesis
+18.2 °C
daži mākoņi

Eiropas Parlaments veic uzlabojumus kravu pārvadājumu jomā

Trešdien, 8. jūlijā, Eiropas Parlamentā notika balsojums par tā saukto “Mobilitātes paketi” jeb tiesību aktu kopumu par pārskatītajiem autovadītāju norīkošanas noteikumiem, noteikumiem par autovadītāju atpūtas laikiem, kā arī kabotāžas noteikumu uzlabošanu.

Jau aprīļa sākumā Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome panāca provizorisku vienošanos par izstrādāto noteikumu gala redakciju, ko jūnija sākumā atbalstīja arī Eiropas Padomes Transporta komiteja.

Plānots, ka jaunie kravas automobiļu pārvadājumu nozares darbību regulējošie noteikumi palīdzēs novērst konkurences izkropļošanu, apkarot nelikumīgas prakses, reizē nodrošinot darba apstākļu uzlabošanu autovadītājiem. Ieviešot jaunos noteikumus, paredzēts nodrošināt vienotu un skaidru tiesisko regulējumu kravas automobiļu pārvadājumu nozarei uz izbeigt atšķirīgu noteikumu piemērošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Jaunās regulas ietvaros kravas transporta līdzekļu vadītājiem būs jānodrošina atbilstoši atpūtas apstākļi un tiesības pavadīt mājās ilgāku laiku nekā līdz šim. Kā viens no piemēriem minēts – ka iknedēļas atpūtai paredzēto laiku, kas pārsniedz 45 stundas, nevar pavadīt transportlīdzeklī. Vadītājam jānodrošina atpūtai piemērota izmitināšanas vieta ar atbilstošu aprīkojumu, savukārt izdevumi jāsedz darba devējam. Tāpat paredzēts, ka darba laiks jāorganizē tā, lai autovadītājam būtu iespēja vairāk laika pavadīt savā mājvietā. Tostarp, lai atvieglotu šo noteikumu ieviešanas kontroli un pārkāpumu fiksēšanu, kravas automobiļos paredzēts uzstādīt viedos tahogrāfus, kas reģistrēs robežu fiksēšanu, kā arī citas darbības.

Jāpiebilst, ka, saskaņā ar pakalpojumu līgumu, kravas transportlīdzekļu vadītāji darbam citā valstī netiek norīkoti uz ilgu laiku. Biežāk tas notiek citās nozarēs. Tieši tāpēc pašlaik dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs spēkā esošie noteikumi tiek piemēroti nekoordinēti un atšķirīgi. Eiropas Parlamenta deputāti uzsver, ka, lai novērstu pašreizējās nepilnības un nevienlīdzību, jānodrošina efektīvāka jauno noteikumu īstenošana. Tā, savukārt, ļaus panākt līdzsvaru gan starp pārvadātāju brīvību sniegt pārrobežu pakalpojumus, gan nodrošināt pienācīgus darba apstākļus un sociālo aizsardzību transportlīdzekļu vadītājiem.

Eiropas Parlamenta deputāti norāda, ka pārskatīto noteikumu galvenais uzdevums ir novērst Eiropas Savienības dalībvalstu atšķirīgo pieeju, kā arī nodrošināt taisnīgu un atbilstošu atalgojumu autovadītājiem. Jaunie noteikumi attieksies uz kabotāžu, starptautiskajiem pārvadājumiem un divpusējiem pārvadājumiem no vienas Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā atrodas transportlīdzekļa vadītājs, uz citu dalībvalsti, un otrādi. Jāprecizē, ka kabotāža ir prakse, kad ārvalstu kravas transportlīdzeklis veic iekšzemes piegādes kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā uzreiz pēc tam, kad veikta starptautiskā kravas piegāde no citas valsts. Izmantojot kvotas, kabotāža tika ieviesta pirms 30 gadiem – 1990. gadā.

Pašlaik spēkā esošie Eiropas Savienības noteikumu ļauj veikt trīs kabotāžas pārvadājumus septiņu dienu laikā pēc starptautiskās kravas piegādes. Tomēr, lai novērstu sistemātisku kabotāžu, ar jauno noteikumu ieviešanu tiks noteikts četru dienu gaidīšanas periods pirms nākamā kabotāžas pārvadājuma īstenošanas tajā pašā valstī ar to pašu transportlīdzekli. Izrādās, ka, piemēram, 2017. gadā gandrīz puse no Eiropas Savienības teritorijā veiktajiem kabotāžas pārvadājumiem īstenoti Vācijā, bet aptuveni 40% no Eiropas Savienībā īstenotajiem kabotāžas pārvadājumiem veica Polija.

Noteikumi saistībā ar kabotāžu paredz saskaņotas pārbaudes, kuras veiks vismaz divas valstu izpildiestādes. Tādā veidā tiks veicināta regulāra informācijas apmaiņa starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Jāpiebilst, ka līdz ar jauno noteikumu ieviešanu kravas pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem saimnieciskā darbība būs jāveic stingri atbilstoši tai jomai, kurā pakalpojumu sniedzējs reģistrēts savā valstī. Eiropas Parlamenta deputāti norāda, ka šādā veidā tiks apkarota negodīga konkurence. Līdz ar noteikumiem tiks ieviesta prasība transportlīdzekļu vadītājiem atgriezties uzņēmuma operatīvajā centrā ik pēc astoņām nedēļām. Jāpiebilst, ka šie noteikumi tiks attiecināti arī uz tiem pārvadātājiem, kuri izmanto vieglos kravas transportlīdzekļus, kuru masa pārsniedz 2,5 tonnas. Arī vieglie kravas automobiļi tiks aprīkoti ar viedajiem tahogrāfiem.

Raksts sagatavots sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Latvijā