Mūs lasa Daugavpils, Ilūkstes, Preiļu, Krāslavas, Dagdas, Aglonas, Līvānu un citās pilsētās un novados
2021. gada 19. septembris
Svētdiena
Muntis, Verners
+7.7 °C
apmācies

Rēzeknes šī gada budžets -- 51,8 miljoni eiro

Rēzeknes domes sēdē deputāti apstiprinājuši pašvaldības 2021. gada budžetu ieņēmumos -- 42,7 miljonu eiro, izdevumos -- 51,8 miljoni eiro. Starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem paredzēts segt no līdzekļu atlikuma uz gada sākumu un aizņemtajiem līdzekļiem, “Latgales Laiku” informēja Rēzeknes pašvaldībā.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad budžeta prioritārie virzieni ir saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus, saglabāt sociālo drošību un atbalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kā arī turpināt infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.

Pamatbudžeta ieņēmumos valsts budžeta transferti plānoti 25,2 miljonu eiro apmērā, kas ir 59% no kopējiem ieņēmumiem. Būtiskākais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots -- iedzīvotāju ienākuma nodoklis -- šogad tiek prognozēts 13 miljonu eiro apmērā, kas ir par 1,2 miljoniem eiro mazāk nekā 2020. gada faktiskie ieņēmumi. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldības budžetā veido 30% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. 2021. gadā tiek samazināta pašvaldību budžetos ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa un Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžetā tiks ieskaitīti 75% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem.

2021. gadam dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Rēzeknes pilsētai noteikta 7,8 miljonu eiro apmērā. Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma par zemi, ēkām, būvēm un mājokļiem 2021. gadā prognozēti 889 000 eiro apmērā, kas ir 2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pamatbudžeta izdevumu sadaļā lielākais izdevumu apjoms ir izglītībai, sociālajai jomai, pilsētas infrastruktūras attīstībai. Izglītības nozarei izdevumu apjoms tiek plānots 15,5 miljonu eiro apmērā, kas ir 30% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Izdevumi kultūrai, atpūtai un sportam -- 7 miljoni eiro, kas ir 14% no pamatbudžeta kopējā apjoma. Ekonomiskajai darbībai izdevumu apjoms tiek plānots 14,3 miljoni eiro jeb 28% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, savukārt sociālajai aizsardzībai 2021. gada pamatbudžetā paredzēti izdevumi 7,6 miljoni eiro, tas ir 15% no pamatbudžeta kopējā apjoma.

Lielākie ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu realizējamie projekti 2021. gadā Rēzeknē būs: “Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru” -- 2,9 miljoni eiro, “Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai” -- 5,6 miljoni eiro, “Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei” -- 1,5 miljoni eiro un “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes novadā un Viļānu novadā -- 899 000 eiro.

Savukārt lielākie pašvaldības finansētie projekti būs: “Olimpiskā centra Rēzekne būvniecība” -- 2,7 miljoni eiro, “Tehniskās dokumentācijas sagatavošana investīciju projektiem” -- 412 000 eiro un “Bērnu un ģimeņu izzinoša sporta un atpūtas laukuma izveide” -- 204 000 eiro.

Rēzeknes domes saistību apmērs 2021. gadā tiek prognozēts 12% no pamatbudžeta ieņēmumiem.