Mūs lasa Daugavpils, Ilūkstes, Preiļu, Krāslavas, Dagdas, Aglonas, Līvānu un citās pilsētās un novados
2021. gada 15. aprīlis
Ceturtdiena
Aelita, Gastons
+5.1 °C
neliels lietus

Piešķirs papildu atbalstu “Covid-19” krīzes pārvarēšanai

Daugavpils domes 18. februāra ārkārtas sēdē deputāti akceptēja grozījumus pašvaldības 2020. gada 19. novembra saistošajos noteikumos Nr. 44 "Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar “Covid-19” infekcijas izplatību” un pašvaldības 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām””.

Šīs izmaiņas ļaus vairākām mazaizsargāto iedzīvotāju kategorijām “Covid-19” krīzes laikā saņemt pašvaldības atbalstu veselības aprūpei, ar mājokļa uzturēšanu saistīto izdevumu apmaksai un citu izdevumu segšanai. Atbalsta sniegšanai budžetā paredzēti 708 200 eiro.

Vērtējot situāciju pilsētā, domes vadība uzsver, ka atbalsts šobrīd tiešām ir vajadzīgs daudziem, un pašvaldības uzdevums ir palīdzēt ikvienam grūtībās nonākušajam. Tomēr īpaša uzmanība jāveltī ģimenēm ar bērniem, cilvēkiem ar veselības problēmām, un tiem, kam ir visgrūtāk pašu spēkiem pārvarēt krīzi.

Daugavpils domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Lāčplēsis “Latgales Laikam” pauda, ka pašvaldība kopš "Covid-19” izplatības sākuma dara visu iespējamo, lai atbalstītu iedzīvotājus, ieviešot dažādus jaunus atbalsta veidus. Te var minēt gan nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu uzņēmējiem līdz 90%, gan piemaksas sociālajiem darbiniekiem par darbu „Covid-19” apstākļos, gan apdrošināšanas polišu iegādi dažādām darbinieku kategorijām, sākot ar pedagogiem un izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem, beidzot ar mediķiem.

“Tā kā no epidemioloģiskā viedokļa situācija joprojām ir sarežģīta, pašvaldība meklē aizvien jaunas iespējas, kā atbalstīt iedzīvotājus. Līdz ar to 18. februāra domes ārkārtas sēdē tika pieņemtas izmaiņas pašvaldības saistošajos noteikumos, kas paredz vairākus papildu atbalsta veidus dažādām iedzīvotāju kategorijām,” uzsvēra Jānis Lāčplēsis.

Daugavpils domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs “Latgales Laikam” atzina, ka pašvaldība arī turpmāk darīs visu iespējamo, lai palīdzētu saviem iedzīvotājiem un, tā kā saslimstība ar „Covid-19” saglabājas samērā augsta, iespējams, šie nebūs pēdējie atbalsta veidi, ko iedzīvotāji varēs saņemt no pašvaldības.

“Turpināsim sekot līdzi situācijai un, ja pašvaldībā ienāks informācija par nepieciešamību sniegt kādām iedzīvotāju kategorijām papildu palīdzību vai redzēsim to paši, tad iniciēsim izskatīšanai domes sēdē jaunus atbalsta veidus,” uzsvēra Igors Prelatovs.

Varēs saņemt vienreizēju veselības aprūpes pabalstu

Šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēkiem būtu pieejami veselības aprūpes pakalpojumi. Tāpēc vairākām mazaizsargāto iedzīvotāju kategorijām dome nolēmusi piešķirt vienreizēju veselības aprūpes pabalstu 40 eiro apmērā. To varēs saņemt:

trūcīgās mājsaimniecības;
atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas, kurām piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
maznodrošinātas mājsaimniecības, kuru pilngadīgi locekļi ir pensijas vecuma personas, personas ar invaliditāti vai politiski represētās personas;
pilngadību sasniegušie bērni, par kuriem Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi;
personas, kurām piešķirts "Mazgadīgā koncentrācijas nometņu ieslodzītā" statuss;
smagi slimās gulošās personas ar spināliem bojājumiem, ar I vai II invaliditātes grupu;
personas, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras;
mājsaimniecības, kuru aizgādnībā atrodas ar celiakiju slims bērns;
atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, kurām noteiktas medicīniskas indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai;
atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas, ja viņu ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā ir līdz 400 eiro mēnesī;
Ļeņingradas blokādes dalībnieki.
Vēl viens svarīgs lēmums veselības aprūpes jomā ir tāds, ka pensijas vecuma personām un cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī Daugavpilī deklarētiem jauniešiem vecumā no 18 līdz 20 gadiem, kas turpina iegūt vidējo izglītību, pašvaldība tagad apmaksās nevis  četras dienas stacionārā, kā tas bija līdz šim, bet astoņas.

Personām, kuru aprūpē vai aizbildnībā ir bērns ar invaliditāti līdz 18 gadiem vai pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem, kura ar “Covid-19” saistīto apstākļu dēļ nevar apmeklēt dienas aprūpes centru, pienākas vienreizējs pabalsts 100 eiro apmērā. Kopumā Daugavpilī ir 220 ģimenes, kas rūpējas par bērniem ar invaliditāti, un 55 personas, kuru aizbildnībā ir pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem. Paredzētā atbalsta kopējā summa -- 27 500 eiro.

Izmaksās pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai

Šogad ir ļoti auksta ziema, kas rada papildu izdevumus apkurei. Lai palīdzētu daugavpiliešiem tikt galā ar komunālo maksājumu slogu, vairākas iedzīvotāju kategorijas varēs saņemt vienreizēju pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai. Tā apmērs būs atkarīgs no ģimenes ienākumu līmeņa, sastāva un citiem faktoriem:

daudzbērnu ģimene, ja vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, -- 100 eiro;
atsevišķi dzīvojoša persona ar invaliditāti, kurai noteiktas medicīniskas indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai un kuras ienākumi nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, -- 50 eiro;
mājsaimniecība, kuras aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, -- 80 eiro;
mājsaimniecība, ja ikmēneša ienākumi vienai personai pēdējo triju mēnešu laikā ir līdz 400 eiro mēnesī, -- 40 eiro;
trūcīga mājsaimniecība, kuras aizgādībā vai aprūpē: nav bērnu -- 100 eiro; ir viens bērns --130 eiro; ir divi bērni -- 140 eiro; ir trīs vai vairāk bērnu -- 150 eiro;
maznodrošināta mājsaimniecība, kuras aizgādībā vai aprūpē: nav bērnu -- 50 eiro; ir viens bērns -- 60 eiro; ir divi bērni -- 70 eiro; ir trīs vai vairāk bērnu -- 120 eiro;
maznodrošināta mājsaimniecība, kurā visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti, un mājsaimniecības ienākumi ir līdz 485 eiro -- 50 eiro;
atsevišķi dzīvojoša persona ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojoša pensijas vecuma persona, kurai piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kuras ienākumi ir līdz 400 eiro mēnesī -- 60 eiro;
pilngadību sasniedzis bērns, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi -- 60 eiro.
Vairākām iedzīvotāju kategorijām, kas dzīvo mājokļos ar individuālu apkures sistēmu, tiks piešķirts vienreizējs atbalsts 50 eiro apmērā cietā kurināmā, piemēram, malkas, ogļu, brikešu vai granulu, iegādei. Tas pienāksies:

daudzbērnu ģimenei, ja vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība un mājsaimniecībai, kuras aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja to ienākumi uz personu nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;
mājsaimniecībai, ja tās ikmēneša ienākumi vienai personai pēdējo triju mēnešu laikā ir līdz 400 eiro mēnesī;
mājsaimniecībai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.
Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata

Šī gada 25. februārī grozījumi Daugavpils domes saistošajos noteikumos Nr. 44 “Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar „Covid-19” infekcijas izplatību" stājās spēkā. Pabalsti tiek piešķirti uz iesnieguma pamata.

Kopumā paredzēts, ka uz jauniem pabalstiem varēs pretendēt 13 294 cilvēki, tāpēc, lai nerastos lielas rindas, iedzīvotāji tiek aicināti iesniegt dokumentus attālināti:

elektroniskā veidā, izmantojot e-pakalpojumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv; 
atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastē Lāčplēša ielā 39 (no pagalma puses) vai 
nosūtot pa pastu.
Piešķirtā summa tiks pārskaitīta uz kontu bankā, bet pabalsts ar mājokli saistīto izdevumu apmaksai -- pārskaitot tieši pakalpojumu sniedzējam.

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 65449907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 (BITE tīkls).

Tālrunis saziņai, lai uzzinātu informāciju par komunālo pakalpojumu apmaksu (dzīvokļa pabalsts): 65449908.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”, adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, e-pasta adrese: socd@socd.lv.

Tikmēr pašvaldība turpinās sekot situācijai pilsētā, lai atbalstītu iedzīvotājus un pilnveidotu atbalsta piešķiršanas mehānismus atbilstoši aktuālajām vajadzībām.

Publikacija tapusi sadarbībā ar Daugavpils domi.

Komentāri

Lai pievienotu rakstam savu komentāru, nav jāsniedz personiska rakstura informācija. IP adrese, no kuras rakstīts komentārs, ir zināma tikai LL redakcijai un tā netiek izsniegta trešajām personām.

Redakcija izdzēsīs neētiskus un rupjus komentārus, kuri aizskar cilvēka cieņu un godu vai veicina rasu un nāciju naidu.