Mūs lasa Daugavpils, Ilūkstes, Preiļu, Krāslavas, Dagdas, Aglonas, Līvānu un citās pilsētās un novados
2021. gada 26. septembris
Svētdiena
Gundars, Knuts, Kurts
+14.6 °C
skaidrs laiks

DU izstrādāta jauna profesionālā bakalaura studiju programma “Māszinības”

Daugavpils Universitātē (DU) studiju virzienā “Veselības aprūpe” ir izstrādāta jauna profesionālā bakalaura studiju programma “Māszinības”. Tā ir četrgadīga studiju programma, kuras noslēgumā absolventiem tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un kvalifikācija “Māsa (vispārējā aprūpes māsa)”, “Latgales Laiku” informēja DU studiju prorektore Maija Burima.

-- Impulsu veidot šo programmu noteica māsas profesijas reforma, kuras pamatā ir 2019. gada konceptuālais ziņojums “Par māsas profesijas turpmāko attīstību”. Tas paredzēja jauna māsas profesija standarta izstrādi, kas nebija aktualizēts kopš pagājušā gadsimta 90. gadu beigām. Jaunais māsas profesijas standarts stājās spēkā 2020. gadā.

Reformas mērķis ir celt medicīnas māsu izglītības kvalitāti, sagatavot konkurētspējīgus un zinošus veselības aprūpes jomas darbiniekus, vadoties pēc Eiropas Savienības (ES) direktīvām, par galveno mērķi izvirzot kvalitatīvu, uz pacientu vērstu aprūpi. Līdzvērtīgi standarti ir visā ES, līdz ar to vienkāršāka būs arī kvalifikācijas atzīšana. Jaunais standarts paredz, ka māsa strādā profesijā nevis specializācijā, kā tas bijis līdz šim. Jaunās programmas absolventi varēs strādāt par māsām jebkurā medicīnas jomā. Galvenais akcents māsu izglītības jomā šobrīd ir pārlikts no klīniskās kompetences uz aprūpes kompetenci. Proti, topošās māsas apgūst ne tik daudz slimības un diagnozes, bet gan zināšanas, kā aprūpēt slimniekus visdažādāko saslimšanu gadījumā visā ārstēšanas procesā, sākot ar viņu iestāšanos slimnīcā, beidzot ar izrakstīšanu un aprūpi mājās.

Vienlaikus jaunā profesija paredzēs aktīvāku māsu kustību darba tirgū medicīnas jomā un mazinās māsu trūkumu. Patlaban statistikas dati nav iepriecinoši. Māsu skaits Latvijā uz 100 000 iedzīvotājiem ir par 42% mazāks nekā vidēji ES. Latgales reģionā šis skaitlis ir vēl mazāks. Turklāt aptuveni 40% māsu ir pensijas vai pirmspensijas vecumā.

Izanalizējot situāciju, Latvijā tika pieņemts likums par to, ka turpmāk māsas mācīsies nevis koledžas līmeņa programmās, bet gan universitātes līmeņa programmās. Turpmāk Latvijā māszinības programmas realizēs trīs universitātes un viena no tām būs DU.

DU programma ir tapusi sadarbībā ar Daugavpils Medicīnas koledžu un Daugavpils reģionālo slimnīcu. Tās ieviešana notiks ciešā sadarbībā ar koledžas pasniedzējiem, izmantojot koledžas telpas simulāciju studiju formas nodarbībām.

Jaunās programmas lielākā atšķirība no iepriekšējās ir tā, ka šī programma darbosies pēc principa - darba vidē balstītas studijas. Šāda veida programmas Latvijā jau tiek realizētas, piemēram, DU pēc šāda modeļa tiek realizēta 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs”, kas nodrošina kvalifikācijas ieguvi. Jau studiju laikā šajā programmā studējošie strādā skolā mentoru uzraudzībā.
Jaunajā programmā “Māszinības” puse studīju satura tiks apgūtas klīnisko mācību un prakses formā. Studējošie dosies uz Daugavpils reģionālo slimnīcu, kā arī citām slimnīcām, un savu pasniedzēju – praktizējošu māsu mentoru vadībā apgūs un vēros māsu darbu, bet pēc tam arī paši izpildīs dažādas manipulācijas un procedūras ar slimniekiem. Teorētiskās nodarbības un semināri notiks DU, izmantojot augstskolas moderno aprīkojumu dabas zinību jomā. Vēl viena mācību komponente ir simulāciju nodarbības. Tās tiks realizētas Daugavpils Medicīnas koledžā, studējošajiem apgūstot prasmes veikt dažādas manipulācijas vai noteikt slimnieka stāvokli uz manekeniem. Pēc tam šīs prasmes un iemaņas varēs nostiprināt klīniskajās mācībās slimnīcā.
Studiju laikā studējošie izstrādās trīs studiju darbus ar tematisko ievirzi: “Sabiedrības veselības veicināšana”, “Aprūpes plānu izstrāde” un “Uz pierādījumiem balstīta māsu prakse”. Programmas noslēgumā studējošie rakstīs un aizstāvēs bakalaura darbu.

Programmas studiju ilgums – 4 gadi, kopapjomā apgūstot 160 kredītpunktus, no kuriem puse ir darba vidē balstītas studijas. Gan teorētiskajās, gan praktiskajās mācībās liela uzmanība tiek pievērsta dažādiem praktiskiem aprūpes aspektiem. Vēl viens programmas jaunievedums – moduļu apmācība. To apguve tiks piedāvāta arī kā DU tālākizglītības pakalpojums.

Programmas licencēšanas gaitā licencēšanas komisija ir atzinusi, ka jaunā DU māszinību studiju programma ir mūsdienīga, atbilst jaunajam māsas profesijas standartam un izstrādāta ar lielu rūpību. Lai gan studējošiem, gan pasniedzējiem būtu skaidrs, kas tad ir šīs jaunās studiju formas un kā realizēt šo programmu, ir sagatavotas programmas izstrādē iesaistīto pušu sadarbības vadlīnijas.

Kvalifikācijas līmenis, ar kuru māsas pabeigs šo programmu, būs attiecināms uz augstāku atalgojuma pakāpi un ļaus māsām saņemt konkurētspējīgāku darba samaksu, kā arī cels profesijas prestižu. Līdz ar to māsām būs stimuls strādāt savā jomā nevis aizplūst uz citām jomām, kas līdz šim bija novērojams.

Izglītības reforma un no tās atvasinātā jaunā māszinību programma ievērojami modernizēs māsu izglītības iegūšanas procesu un veicinās māsu potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu. Galvenais programmā ir koncentrēšanās uz pacientu aprūpi un topošo māsu prasmēm nodrošināt pacientiem iespējami labākus aprūpes apstākļus, uzsvēra Maija Burima.