„Latgales Laiks” iznāk latviešu un krievu valodās visā Dienvidlatgalē un Sēlijā, „Latgales Laiks” latviešu valodā aptver Daugavpils pilsētu, Augšdaugavas novadu un apkārtējos novadus un pilsētas.
2024. gada 22. maijs
Trešdiena
Emīlija, Visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu diena
+13.9 °C
nedaudz mākoņains

Luknas ezers: paradīzes stūrītis Višķos

Mūsu gleznainais reģions… Cik daudz šeit ir skaistu vietu: zaļi meži, iekopti tīrumi un zili ezeri. Ikviens, kurš kaut reizi ir apmeklējis Latgali, sapņo šeit atgriezties vēlreiz. Un viena no tūristu iecienītākajām vietām ir Luknas ezera krasti, kurš ir viens no skaistākajiem Augšdaugavas novada ezeriem.

Latgale vienmēr ir bijusi slavena ar saviem laipnajiem un atsaucīgajiem cilvēkiem, kā arī daudziem ziliem un gluži kā debess dzidriem ezeriem. Grūti precīzi pateikt, cik lielu un mazu ūdenstilpju ir mūsu unikālajā novadā. Dažos avotos tiek apgalvots, ka nedaudz vairāk par tūkstoti, citos šis skaitlis palielināts līdz diviem tūkstošiem. Taču mūsu novada dienvidu daļā Luknas ezeru, kas atrodas Augšdaugavas novada Višķu pagastā 409 hektāru platībā, zina visi.

Tā garums ir 6 km, platums sasniedz 1,5 km. Ūdenstilpe atrodas patālāk no Rēzeknes--Daugavpils šosejas, austrumu daļā. Luknas ezers atrodas 181 metru augstumā virs jūras līmeņa, tā vidējais dziļums ir 2,4 m, maksimālais -- 6,1 m Dienvidaustrumu daļā Luknas ezers savienojas ar Višķu ezeru. Ūdenstilpes dienvidu krastā atrodas Višķu ciems.

Ķeizariene Luknas ezera krastā

Šī ir dabiskas izcelsmes ūdenstilpe, ūdens līmenis tajā netiek mākslīgi regulēts. Šis ezers ir daudzko piedzīvojis, tam ir bagāta vēsture. Pirms vairākiem gadsimtiem, aptuveni 16. gadsimta beigās, šeit apmetās vācbaltiešu muižnieku Molu ģimene. Bijušais Višķu pagasta pārvaldes vadītājs novadpētnieks Jānis Kudiņš pastāstīja, ka šeit dzimusi un dzīvojusi nākamā ķeizariene Katrīna I.

1684. gadā pie muižniekiem Moliem no Rīgas ieradās Johans Ernsts Gliks -- mācītājs, izglītības darbinieks, viņš pirmais iztulkojis Bībeli latviešu valodā. Pēc vienas versijas, tolaik pie muižniekiem Moliem strādāja Dārta Kraukle (Skavronska), kurai piedzima meita Marta. Tieši viņa vēlāk sagrozīja galvu vispirms feldmaršalam Borisam Šeremetjevam, pēc tam imperatora labākajam draugam kņazam Aleksandram Meņšikovam un pēc tam arī pašam Pēterim I, kuram viņa kļuva ne tikai mīļākā, bet arī likumīga sieva. Mācītājs Gliks meiteni kristīja Putānu apdzīvotās vietas dievnamā. Kad Martai bija deviņi gadi, viņu aizsūtīja uz Krustpili pie mātes māsas. Pēc dažiem gadiem mācītājs Gliks viņu sameklēja, atveda pie sevis uz Alūksni, kur arī sākās Martas ceļš uz troni.

Ezers -- nozīmīgs objekts novadā

2018. gadā toreizējās Daugavpils novada domes speciālisti izstrādāja Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus Luknas ezeram. To ietvaros tika veikti arī dažādi pētījumi, kuru rezultātā bija iespējams novērtēt ūdenstilpes ekoloģisko stāvokli. Tika pārbaudīta ūdens kvalitāte, lai noteiktu barības vielu koncentrāciju, skābekļa saturu un ūdens temperatūru. Novērtēts ezera hidrobiocenožu sugu sastāvs un sastopamība (mikroskopiskās aļģes, ūdensaugi, zoobentosa un zooplanktona organismi). Tika veikta ezera hidroloģiskā izpēte, izstrādājot ūdenstilpes pārskata plānu. Galarezultātā tas viss palīdzēja izstrādāt ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus.

2018. gadā Luknas ezerā tika ievākti 10 ūdens paraugi hidroķīmiskai analīzei, jo ezerā ir vairāki līči, caurtekošas ūdensteces un tuvumā -- arī iespējamie piesārņotāji (viesu nami, apdzīvotas vietas u.c.). Kopumā Luknas ezera ūdens kvalitāte 2018. gadā tika novērtēta kā viduvēja, kā arī izstrādāti pasākumi ezera funkcionalitātes uzlabošanai:

-- ūdensaugu pļaušana valdošo vēju virzienā un viļņošanās efekta pastiprināšana;
− aizauguma ar krūmiem samazināšana, dabisku zālāju un smilšu joslu veidošana ezeram tieši pieguļošajā krasta joslā;
− vēja koridoru veidošana, izcērtot krūmus, un, ja nepieciešams, arī kokus, lai veicinātu ezera viļņošanos un uzlabotu ezera funkcionalitāti;
− aizauguma ar ūdensaugiem samazināšana, ja ezera aizaugums ir vairāk kā 30%.

Lai uzlabotu Luknas ezera ekoloģisko kvalitāti, nav pieļaujama neattīrītu
sadzīves notekūdeņu iepludināšanu ezerā. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšanai bija pieļaujams ezera tuvumā izbūvēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Luknas ezers un tā piekrastes zona galvenokārt tika ieteikta rekreācijai (peldvietas un atpūta uz ūdeņiem).

Luknas ezera attīstība

2018. gada 19. oktobrī Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta Nr. 16-03-AL28-A019.2201-000010 „Luknas ezera krasta teritorijas labiekārtošana” ietvaros tika parakstīts pieņemšanas -- nodošanas akts.

Faktiski šis bija jau ceturtais ūdenstilpes labiekārtošanas projekts. 2013. gadā biedrība "Višķu attīstībai" realizēja Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu "Višķi uz viļņa", atjaunojot laivu stacijas darbu un ierīkojot piestātni, 2014. gadā biedrība "Niedrājs" EZF projekta ietvaros iegādājās laivu stacijas darbībai nepieciešamo aprīkojumu: laivas, katamarānus, ūdensvelosipēdus un sūkņu stacijas, savukārt 2015. gadā Višķu pagasta pārvalde īstenoja ELFLA projektu „Jauna sabiedriskā pakalpojuma – Sabiedriskās pirts izveide Višķu pagastā”.

Tomēr, neskatoties uz ievērojamām investīcijām objektu un pakalpojumu attīstībā, teritorija pie laivu stacijas un pirts bija visai bēdīgā stāvoklī. Biedrība "Višķu attīstībai" 2016. gadā izstrādāja projektu, kura ietvaros bija nepieciešams veikt laivu piestātnes kanāla nogāžu nostiprināšanu, ceļa seguma izbūvi piebraukšanai pie laivu stacijas un no laivu stacijas līdz ezera krasta līnijai, kāpņu izbūvi nokļūšanai līdz piestātnes koka klāju konstrukcijām, celiņu un koka tiltiņa izbūvi grāvja šķērsošanai pludmales virzienā, aizsargapmaļu ap laivu staciju izbūvi, teritorijas planēšanu un zālienu atjaunošanu, margu uzstādīšanu un atpūtas vietas izveidošanu pie pirts un citus projektā paredzētos darbus.

Tas viss tika pabeigts 2018. gada rudenī. Un kopš tā laika ezers ir viena no iecienītākajām atpūtas vietām ne tikai vietējiem, bet arī citu pagastu un pašvaldību iedzīvotājiem. Šeit notiek dažādi svētku pasākumi, tostarp tradicionālās Līgo un Jāņu dienas svinības.

Ezera pludmalēs BJR INTERREG IIIA projekta “Velotūrisma attīstīšana Baltijas Ezeru Zemē” ietvaros Višķu tehnikumā (GPS: 56.064032, 26.771286000000032) un Ostrovā (GPS: 56.0598558, 26.8116675) ierīkotas atpūtas vietas ar dažādu inventāru: galdiem, soliem, lapenēm, šūpolēm, tualeti un atkritumu urnām, kā arī izveidots velomaršruts „Luknas ezera loks”, kas dabā iezīmēts ar koka zīmēm.

Cope Luknas ezrerā

Luknas ezers ir slavens arī ar savu zivju bagātību. Šeit mīt līdakas, asari, līņi, brekši, raudas un citas zivis, turklāt to resursi tiek regulāri papildināti. Šomēnes Višķu pagasta pārvalde ar Zivju fonda atbalstu īstenoja projektu “ Zivju resursu papildināšana Luknas ezerā”. Ūdenstilpē tika ielaisti zandartu mazuļi. Projekta kopējās izmaksas ir 4320 eiro. Zivju fonds finansē 89% izdevumu, bet Višķu pagasta pārvalde -- atlikušos 11%, kas tiek apmaksāts no licencētās makšķerēšanas ieņēmumiem. Kopumā ezerā vairākās vietās tika ielaisti 18 000 zandartu mazuļu. Šāda metode ļauj būtiski palielināt zandartu izdzīvošanas iespējas, kā arī palielināt to izplatību ezera areālā. Zandartu mazuļi šeit tika ielaisti arī 2005. un 2019. gadā.

“Man patīk Luknas ezers, bet zivis šeit makšķerēju tikai ziemā -- ķeras līdakas, asari, brekši. Pirms diviem gadiem izvilku gandrīz 6 kilogramus smagu līdaku. Vasarā braucu uz citiem ezeriem. Kāpēc? Luknas ezeram ir maz pieeju, liela daļa piekrastes teritorijas pieder privātīpašniekam. Savukārt uz pašvaldības zemes cilvēki atpūšas, ierīkota pludmale. Tur, kur cilvēki peldas, neko daudz nenoķersi,” pastāstīja pieredzējis makšķernieks daugavpilietis Anatolijs. Viņam piebalso arī cits mans paziņa Aleksandrs: “Vasarā bez laivas šeit nav ko darīt, var tikai vienkārši atpūsties, ko mūsu ģimene arī dara, speciāli braucot no Daugavpils. Man te patīk. Bērnībā braucu uz Pelēčiem netālu no Preiļiem, bet Luknas ezeru man parādīja sievastēvs -- atveda mani šurp uz ziemas makšķerēšanu. Zivis ķērās ļoti labi. Tagad tik bieži nesanāk makšķerēt, bet ziemā labprāt atkal braukšu uz šo ezeru”.

Savukārt makšķernieks Dmitrijs nesūdzas, stāsta, ka šajā ezerā makšķerē arī vasarā un vienmēr atgriežas ar labu lomu: “Man ir gumijas laiva. Ierodos pulksten 4--5 no rīta, ātri piepumpēju laivu un dodos meklēt zivju vietas. Pusdienlaikā dukurs parasti ir pilns. Ķeras dažādas zivis. Pēdējo reizi sievu iepriecināju ar lieliem un garšīgiem asariem.”

Tāpēc, ja vēlaties ķert zivis un labi atpūsties labiekārtotā pludmalē, droši dodieties uz Luknas ezeru Višķu pagastā. Nenožēlosiet. Tikai neaizmirstiet iegādāties biļeti makšķerēšanai un licenci. Detalizētu informāciju var saņemt pagasta pārvaldē vai mājaslapā www.viski.lv.