„Latgales Laiks” iznāk latviešu un krievu valodās visā Dienvidlatgalē un Sēlijā, „Latgales Laiks” latviešu valodā aptver Daugavpils pilsētu, Augšdaugavas novadu un apkārtējos novadus un pilsētas.
2024. gada 25. maijs
Sestdiena
Anšlavs, Junora
+23.6 °C
apmācies

Judovkas projekts ir gandrīz pabeigts

Judovka pēc vietējiem mērogiem ir diezgan liels pilsētas mikrorajons, kas atrodas netālu no Grīvas. Šeit nav daudzstāvu namu, bet ir daudz dzīvojamo privātmāju, kuras diemžēl vēl nav bijušas pieslēgtas ne pilsētas centralizētajai ūdensapgādei, ne kanalizācijai. Risinot šo problēmu, kas skāra vairāk nekā tūkstoti cilvēku, uzņēmums "Daugavpils ūdens" uzsāka ūdensapgādes pakalpojumu attīstības projektu.

2018. gada 27. aprīlī pašvaldības uzņēmums "Daugavpils ūdens" un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) parakstīja līgumu par projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpils” īstenošanu. Saskaņā ar noslēgto līgumu ar CFLA projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 4 794 790,46 eiro, tai skaitā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums -- 1 775 050,00 eiro.

Šī projekta mērķis ir attīstīt uzņēmuma „Daugavpils ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, palielināt to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Daugavpils iedzīvotājiem, tostarp samazinot vides piesārņojuma un ūdenstilpju eitrofikācijas riskus.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu maģistrālo ūdensvadu tīklu 10,4 km garumā un kanalizācijas tīklus 9,4 km garumā (t.sk. 2 ūdensapgādes un 2 kanalizācijas sifonus), kā arī ierīkot trīs jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Laikraksts "Latgales Laiks" sazinājās ar uzņēmuma "Daugavpils ūdens" vadītāju Jeļenu Lapinsku, lai noskaidrotu, kurā stadijā ir projekts un kad Judovkas iedzīvotāji varēs saņemt solītos pakalpojumus.

„Judovkas ūdenssaimniecības projekts sastāv no trim daļām. Pirmā daļa ir ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, kā arī aptuveni 450 pieslēgumu ierīkošana. Projekta ietvaros tiek nodrošināta gan kanalizācija, gan ūdens padeve katram no zemesgabaliem, līdz vārtiem vai žogam (katram savā veidā).

Otrā daļa -- trīs kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, lai notekūdeņus varētu savākt un pārsūknēt pāri Daugavai uz Nometņu ielu. Kādam tas šķiet ļoti sarežģīti, taču varu apgalvot, ka tas ir labākais risinājums. Ja mēs organizētu šo notekūdeņu transportēšanu uz mūsu attīrīšanas iekārtām caur Grīvu, tad notekūdeņu atsūknēšana notiktu ar kaskādes metodi, vienkāršāk sakot, izņemot šīs trīs sūkņu stacijas, būtu jāizbūvē vēl piecas. Tāpēc mēs izvēlējāmies optimālāko variantu. Notekūdeņi tiek pārsūknēti uz Nometņu ielu, pēc tam tie paštecē aizplūst uz citu mūsu ??? staciju (projekta ietvaros tika palielināta sūkņu stacijas jauda), un tad šī sūkņu stacija notekūdeņus sūknē uz mūsu attīrīšanas iekārtām. 3. augustā sūkņu stacijas tika nodotas ekspluatācijā.

Trešā daļa ir sifoni, es runāju par caurulēm, kas atrodas zem Daugavas gultnes. Projekta ietvaros zem upes gultnes izbūvētas ne tikai kanalizācijas caurules, bet arī ūdensvadi, lai nodrošinātu ūdensapgādi šajā mikrorajonā. Galarezultātā mikrorajonā ir ūdens padeve gan no Nometņu ielas, gan sacilpojums ar Grīvu, kas nodrošina nepārtrauktu ūdens cirkulāciju, lai tas būtu tikpat kvalitatīvs kā citos pilsētas mikrorajonos. Šī daļa tika nodota ekspluatācijā 2021. gadā.

Atgriežoties pie pirmās tīklu daļas: tīkli jau ir izbūvēti un 99% no tiem ir veiksmīgi izturējuši visus testus.

Runājot par ūdensvadu -- tās ir hidrauliskās pārbaudes, ūdensvada dezinfekcija un Veselības inspekcijas pozitīva slēdziena saņemšana. Kas attiecas uz kanalizāciju, tad tā ir hermētiskuma pārbaude, tika palaists arī robots, ar kura palīdzību var redzēt šos kanalizācijas tīklus no iekšpuses, vai tur viss ir pareizi izbūvēts, vai visur ir ievērots slīpums. Šis posms jau ir pabeigts. Tagad mums ir jāsaņem pozitīvs atzinums no citām iestādēm, kas izsniedza tehniskās specifikācijas. Ceru, ka mēs arī šo daļu tūlīt pabeigsim un iesniegsim Būvvaldē dokumentus objekta nodošanai ekspluatācijā. Protams, bija problēmas ar projekta realizāciju. Pirmajā gadā koronavīruss un tā izraisītā pandēmija radīja pamatīgus šķēršļus darbu izpildei.

Turklāt kanalizācijas tīklu izbūvi lielā dziļumā apgrūtināja grunts hidrotehniskais stāvoklis un spiediena gruntsūdeņu klātbūtne. Tāpēc, lai nodrošinātu ūdens atsūknēšanu no tranšejas, tika izmantotas mūsdienīgas atūdeņošanas tehnoloģijas ar lieljaudas iekārtām, kas arī izraisīja ūdens līmeņa samazināšanos un tā trūkumu iedzīvotāju akās.

Problēmu dēļ būvniecības laiks tika pagarināts. Šodien varu atviegloti uzelpot, jo rezultātā mums viss izdevās. Es pateicos Judovkas iedzīvotājiem par pacietību.

Izbūvēti pieslēgumi zemesgabaliem (līdz žogam vai vārtiem). Tālāk seko māju īpašnieku atbildība. Taču šajā gadījumā gribētos lielāku aktivitāti. Protams, ir tādi, kas uzrakstīja iesniegumu kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu pievadlīniju izbūves tehnisko nosacījumu izsniegšanai, izstrādāja projektu un tehnisko dokumentāciju vai gaida rindā dokumentācijas izstrādi. Ir arī māju īpašnieki, kuri ir izbūvējuši pievadus un noslēguši pakalpojumu līgumus ar uzņēmumu, un pēc tīklu nodošanas ekspluatācijā pirmie saņems ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Bet daži, acīmredzot, gaida, kad tiks nodoti ekspluatācijā visi objekti. Taču uzņēmuma „Daugavpils ūdens” vadība iesaka nevilcināties. Pirmkārt, nepieciešams laiks, lai izstrādātu pievadu projektu un tehnisko dokumentāciju, otrkārt, būvmateriāli ar katru dienu kļūst arvien dārgāki, un nav zināms, cik pievadu būvniecība izmaksās iedzīvotājiem, piemēram, 2023. gada pavasarī.

Jeļena Lapinska atgādina, ka pašvaldība ir pretimnākoša un sniedz finansiālu palīdzību līdzfinansējuma programmas ietvaros.

Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr. 44 3.1. apakšpunktā noteiktajos gadījumos pieslēguma izbūves izmaksu segšanai paredzēts līdzfinansējums.

Izmaksu atmaksa 100% apmērā, bet ne vairāk kā 8000 eiro par viena objekta pieslēgšanu:

* personai ar I un II grupas invaliditāti;

* mājsaimniecībām, kuras saņēmušas trūcīgās statusu;

* mājsaimniecībām, kuras saņēmušas maznodrošinātas mājsaimniecības statusu;

* daudzbērnu ģimenēm;

* personām, kas vecākas par 90 gadiem.

Citas personas var rēķināties ar palīdzību 55% apmērā no izmaksām, bet ne vairāk kā 4000 eiro par vienu nekustamā īpašuma pieslēgumu. Ir arī citi nosacījumi, ar kuriem var iepazīties uzņēmuma mājaslapā www.daugavpils.udens.lv.

Turklāt visu informāciju vienmēr var uzzināt uzņēmuma „Daugavpils ūdens” klientu apkalpošanas nodaļā, Ūdensvada ielā 3, vai zvanot speciālistiem uz tālruņiem: 65421568, 65424761, 62103020. Pieejams arī e-pasts: klientu.nodala@daugavpils.udens.lv.

Kopumā šī projekta ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām būtu jāpieslēdz 1076 Judovkas iedzīvotāji.