„Latgales Laiks” iznāk latviešu un krievu valodās visā Dienvidlatgalē un Sēlijā, „Latgales Laiks” latviešu valodā aptver Daugavpils pilsētu, Augšdaugavas novadu un apkārtējos novadus un pilsētas.
2024. gada 29. februāris
Ceturtdiena
+3.4 °C
apmācies

Jānis Mežulis: „Esmu patriots un vēlos savas zināšanas nodot jauniešiem”

Foto no Jāņa Mežuļa personīgā arhīva

Jaunsardzes centra Otrās novada pārvaldes jaunsargu instruktors kaprālis Jānis Mežulis ir no Lūznavas Rēzeknes pusē un strādā Jaunsardzē kopš 2011. gada, pēdējos trīs gadus -- jau kā profesionālā dienesta karavīrs. Viņš gan vada nodarbības un pasākumus jaunsargiem, gan arī pasniedz valsts aizsardzības mācību vairākās Daugavpils izglītības iestādēs: Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā, Latgales Industriālajā tehnikumā, Daugavpils Tūrisma un tehnoloģiju tehnikumā. Viņš labprāt piekrita pastāstīt “Latgales Laikam” par to, kā kļuvis par jaunsargu instruktoru, kā arī sniegt plašāku ieskatu par amata pienākumiem un to pildīšanu.

* Kas ir jaunsargu instruktors?

- Jaunsargu instruktors ir valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes interešu izglītības pasniedzējs.

* Kā kļuvāt par jaunsargu instruktoru?

- Mani Jaunsardzē iesaistīja mans onkulis, kurš strādāja par jaunsargu instruktoru. Krīzes gados strādāju par mērnieku, taču pieprasījums pēc šī pakalpojuma kritās. Tādēļ, kad kļuva pieejama jaunsargu instruktora vakance, nolēmu izmēģināt savus spēkus šajā jomā.

Neskatoties uz to, ka man šī joma nebija sveša, pirms savu zināšanu nodošanas jauniešiem nācās iziet vairākus kursus un daudz ko iemācīties. Turpinu mācīties arī patlaban. Tā kā man nav augstākās pedagoģiskās izglītības, studēju pedagoģiju Daugavpils Universitātē.

Man patīk tas, ko daru. Esmu patriotiski noskaņots un man ir vēlme nodot savas zināšanas un parādīt, kas ir patriotisms, arī jauniešiem. Daugavpilī, kur ir liels krievvalodīgo iedzīvotāju īpatsvars, tas ir arī sava veida izaicinājums, jo iemācīt jaunos cilvēkus domāt pašiem, nevis atkārtot to, kas viņiem kaut kur ir ticis iestāstīts, ne vienmēr ir viegli. Pēc pēdējā laika notikumiem -- Krievijas karaspēka iebrukuma Ukrainā un Krievijas propagandas TV kanālu slēgšanas -- situācija gan ir mainījusies uz labo pusi.

* Kādi vēl ir izaicinājumi jaunsargu instruktora darbā?

- Jāprot strādāt ar jauniešiem, jāzina jauniešu psiholoģija, vecumposmu īpatnības, daudz kas cits. Strādājot ar desmitgadīgiem bērniem vai 18--19 gadus veciem jauniešiem, ir vajadzīga atšķirīga pieeja, jo apmācāmo uzmanības koncentrācijas spējas ir atšķirīgas. Atšķiras arī intereses.

Savukārt lielākais izaicinājums patlaban ir “Covid-19” izplatības ierobežojošo pasākumu seku pārvarēšana. Liela daļa jauniešu attālināto mācību laikā ir kļuvuši slinkāki, pieraduši vairāk lietot mobilos tālruņus un datorus un viņus “dabūt ārā no dīvāna” ir kļuvis daudz grūtāk.

* Kādi ir jaunsargu instruktora pienākumi?

- Jaunsargu instruktoram ir jāpasniedz valsts aizsardzības mācība 10. un 11. klasē un 1. un 2. vai 2. un 3. kursā profesionālajās izglītības iestādēs. Ja patlaban valsts aizsardzības mācība skolās ir izvēles priekšmets, tad no 2024. gada tas būs obligāts mācību priekšmets visās Latvijas izglītības iestādēs.

Tāpat ir jāvada Jaunsardzes interešu izglītības nodarbības atbilstoši programmai, arī pasākumi, kas paredzēti programmā -- ekskursijas, pārgājieni, nometnes, patriotiskie -- Lāčplēša dienas un 18. novembra pasākumi. Jaunsargi jāiepazīstina ar drošu apiešanos ar ieročiem, jāorganizē nodarbības šaušanā ar straitbola, pneimatiskajiem un, visbeidzot, kaujas ieročiem.

Tā kā Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas pakļautībā, uzsvars nodarbībās tiek likts uz to, lai ieinteresētu jauniešus izvēlēties militāro karjeru -- stāties zemessardzē vai turpināt darba gaitas, dienot Nacionālajos bruņotajos spēkos.

Daudzas lietas, ko jaunsargi apgūst, var noderēt jebkuram pilsonim, piemēram, pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana, darbs ar karti, orientēšanās, sakaru apmācība vai fiziskā sagatavotība, ko jaunsargi uzlabo, tai skaitā apgūstot lauka kaujas iemaņas.

* Kādēļ jūs ieteiktu interesentiem kļūt par jaunsargu instruktoru?

- Te ir interesanta darba specifika, ir jāapgūst plašs zināšanu klāsts. Darbs dod iespēju izaugsmei un paša attīstībai. Neskatoties uz priekšzināšanām, esmu izgājis pirmās palīdzības kursus, tūrisma un alpīnisma kursus, instruktora, dažādus militāros un citus kursus.

Iespēja iegūtās zināšanas nodot tālāk jauniešiem, darbs dinamiskā un sakārtotā darba vidē -- gan skolās un klasēs, gan brīvā dabā. Nebūs laika iesūnot, jo ir jāseko līdzi jaunākajām tendencēm, lai varētu atrast kopīgu valodu ar jauniešiem.

Liels pluss ir iespēja bez maksas iegūt augstāko pedagoģisko izglītību, ja tāda nav iepriekš iegūta, kā arī bez maksas apgūt profesionālās kvalifikācijas celšanas kursus Jaunsardzes centrā.

Vēl no plusiem var minēt iespēju strādāt un saņemt atalgojumu paralēli studijām, paredzamu un stabilu darbu ilgākā laika periodā, izglītības un karjeras iespējas ilgstošā laika posmā, kā arī stabilu konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas.

* Kurš var kļūt par jaunsargu instruktoru un kādi ir nosacījumi?

- Par jaunsargu instruktoru var kļūt teju jebkurš Latvijas Republikas pilsonis, ja vien ir vēlēšanās.

Vidusskolu absolventu lielākais pluss ir tas, ka viņi paši tikko ir nākuši no skolas un prot ieinteresēt jauniešus un vadīt interesantas nodarbības.

 • Viņiem būs jāapgūst kvalifikācijas kursi Jaunsardzes centrā

 • Jāuzsāk studijas, lai iegūtu augstāko pedagoģisko izglītību

 • Ja iepriekš iegūta jaunākā instruktora vai instruktora speciālista kvalifikācija, daļa no kvalifikācijas kursu programmas atkārtoti nebūs jāapgūst

 • Darbu var uzsākt paralēli studijām!

~ 90% instruktoru iegūst bakalaura grādu pedagoģijā Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijā

Studējošie

 • Jāapgūst kvalifikācijas kursi Jaunsardzes centrā

 • Darbu var uzsākt paralēli studijām!

 • Ja nestudē pedagoģijas zinības, pēc bakalaura grāda iegūšanas ir jāiegūst augstākā pedagoģiskā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds)Strādājošie, kas vēlas mainīt līdzšinējo nodarbošanos

 • Jāapgūst kvalifikācijas kursi Jaunsardzes centrā

 • Jāuzsāk studijas, lai iegūtu augstāko pedagoģisko izglītību, ja tāda nav iegūta pirms tam

 • Darbu var uzsākt paralēli studijām!Esošie pedagogi

 • Jāapgūst kvalifikācijas kursi Jaunsardzes centrāMilitārpersonas vai atvaļinātas militārpersonas, kas vēlas jaunus izaicinājumus un darbu ar Latvijas jauniešiem

 • Jāapgūst kvalifikācijas kursi Jaunsardzes centrā

 • Ja iepriekš iegūta jaunākā instruktora vai instruktora speciālista kvalifikācija, daļa no kvalifikācijas kursu programmas atkārtoti nebūs jāapgūst

 • Jāuzsāk studijas, lai iegūtu augstāko pedagoģisko izglītību,Papildu interesējošo informāciju saistībā ar jaunsargu instruktora amatu var iegūt: www.jc.gov.lv, tālrunis +371 67335374.