„Latgales Laiks” iznāk latviešu un krievu valodās visā Dienvidlatgalē un Sēlijā, „Latgales Laiks” latviešu valodā aptver Daugavpils pilsētu, Augšdaugavas novadu un apkārtējos novadus un pilsētas.
2024. gada 29. februāris
Ceturtdiena
+3.5 °C
apmācies

Sociālais dienests apkopo rezultātus

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” noslēdz projektu Nr.LLI-550 “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu/Social inclusion of vulnerable groups in Zarasai-Daugavpils cross-border region through development of integrated social care network (Valued people)”).

Šī projekta ietvaros, kas sākās 2020. gada 1. septembrī, tika veiktas dažādas aktivitātes. Piemēram, 2021. gadā tika iegādāta specializētā automašīna -- mikroautobuss „Renault Trafic”, kas pielāgots cilvēku ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai. Transportlīdzeklis ir aprīkots ar kompaktu elektrohidraulisko pacēlāju ar balstu. Specializētās automašīnas pakalpojums ir paredzēts Dienas centra "Saskarsme" (Liepājas iela 4) vajadzībām, kuru administrē Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests". Turklāt visā projekta īstenošanas laikā šī centra klientiem tika rīkotas sporta aktivitātes. Vasarā vingrošana un nodarbības uz dažādiem trenažieriem notika svaigā gaisā. Iestājoties vēsākam laikam, projekta dalībnieki pārcēlās uz sporta zālēm. Šādas nodarbības izraisīja pastiprinātu Dienas centra „Saskarsme” klientu interesi, kuri labprāt apmeklē šīs nodarbības, cītīgi pildot visus treneru uzdevumus. Programma ir izveidota tā, lai arī vecāka gadagājuma cilvēki varētu izpildīt vingrinājumus.

Turklāt projekta ietvaros Dienas centra „Saskarsme” klientiem tika organizētas trīs ekskursijas uz Lietuvu -- viņi pabija Panevēžā, Biržos un Šauļos, kur apmeklēja dažādus populārus šo Lietuvas pilsētu tūrisma objektus, uzzināja daudz interesanta par kaimiņvalsts vēsturi. Atsauksmes par braucieniem bija tikai pozitīvas. Šādu ekskursiju mērķis ir iespēja pilnveidot komunikācijas prasmes un iegūt jaunus paziņas. Ar šo pašu mērķi „Saskarsmes” klientiem tika rīkoti dažādi vakari, svētku pasākumi un citas aktivitātes.

Šajā projektā aktīvi piedalījās arī Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” darbinieki. Nesen beidzās tiešsaistes kursi pašvaldības struktūras darbiniekiem. Runa ir par psihoemocionālajiem treniņiem, kuru laikā tika iegūtas nepieciešamās zināšanas, kuras pēc tam tiks pielietotas sociālo darbinieku darba procesā.

Nodarbības mācību centrā „BUTS” notika arī Ģimenes atbalsta centra/patversmes, grupu dzīvokļu, kas atrodas Šaurajā ielā 26, klientiem. Notika dažādi kursi sociālā riska grupām. Piemēram, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tika mācītas ēdienu gatavošanas prasmes, tādējādi mācot patstāvību.

Projekta kopējās izmaksas: 705 810,00 euro, t.sk.:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” daļa: 271 564,00 euro, t.sk.:
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% -- 230 829,40 euro;
valsts budžeta līdzfinansējums 5% -- 13 578,20 euro;
Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 10% -- 27 156,40 euro.
Projekta īstenošanas ilgums: 01.09.2020.–31.12.2022.

Projekta vadošais partneris:
Zarasu rajona pašvaldības administrācija
www.zarasai.lt

Projekta partneris:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”
www.socd.lv

Projekta partneris:
Zarasu rajona Antazavas bērnu māja
www.antazaves-vgn.lt

Projekts tiek realizēts Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.--2020. gadam ietvaros. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu. Saite uz projekta lapu – https://latlit.eu/social-inclusion-of-vulnerable-groups-in-zarasai-daugavpils-cross-border-region-through-development-of-integrated-social-care-network/.
Par sniegto informāciju nav atbildīga Eiropas Savienība. Šis raksts sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.