„Latgales Laiks” iznāk latviešu un krievu valodās visā Dienvidlatgalē un Sēlijā, „Latgales Laiks” latviešu valodā aptver Daugavpils pilsētu, Augšdaugavas novadu un apkārtējos novadus un pilsētas.
2024. gada 25. jūnijs
Otrdiena
Maiga, Milija
+25.7 °C
daļēji mākoņains

Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra Kristus Piedzimšanas svētku vēstījums Dievu mīlošiem draudžu ganiem, godājamai mūku kārtai un visiem uzticamajiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Daugavpils-Rēzeknes eparhijas bērniem

Publicitātes foto

Dižens un slavējams brīnums šodien notiek:

Jaunava dzemdē, bet klēpis paliek neskarts,

Vārds iemiesojas un no Tēva nešķiras,

eņģeļi ar ganiem slavas dziesmas dzied,

un arī mēs ar viņiem saucam:

gods Dievam Augstībā, un miers virs zemes.

(Svētku stihira, 2. balss)

 

Kristū mīļotie godājamie tēvi, Dievu mīlošie inoki un inokiņas,

Kristu mīlošie brāļi un māsas, uzticamie Svētās Baznīcas bērni!

 

No visas savas sirds un prāta steidzos dalīties ar jums, mīļotie bērni, Diženajā Kristus Dzīves Noslēpumā uz zemes!

Un atkal Kristus Baznīcas balss skar mūsu dvēseles: «Kristus piedzimst, slavējiet!» Un atkal priekā pukst sirdis no aizkustinošajiem mūsu ticības svinību vārdiem: «Ar mums ir Dievs, ņemiet vērā, tautas, un padodieties: jo ar mums ir Dievs!» Šodien atjaunojas ticības uguns, ar jaunu spēku iededzot mūsos pilnīgāko mīlestība pret Kristu, un mēs noliecamies pazemīgās Bētlemes silītes priekšā ar tajā dusošo pasaules Pestītāja krusta ceļa sācēju un mūsu pestīšanas iesākumu.

Dievs ir Kungs un mums ir parādījies... (Ps. 117:27). Piepildījušies visdižākie Dieva apsolījumi par gaidāmo Atbrīvotāju un likts sākums jauna cilvēka, kā patiesa Dieva bērna, radīšanai, kura dēļ nolaižas debesis. Noliec Tavas debesis un nāc (Ps. 143:5) – izsaucas ķēnišķais psalmu dziedonis! Dieva Dēls nonāk uz zemes, lai paceltu cilvēku debesīs. Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags mūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu mums par bagātību (2. Kor. 8:9). Pasaules Pestītājs Sevi parāda nabadzīgajā Bētlemes alā, ietītu linu autos, dusošu silītē un lopu elpas sildītu, lai mēs caur Viņa labprātīgo zemošanos saprastu, ka ne ar spēku, ne ar varu un ne ar savu valdīšanu Viņš uzvarēs visu pasauli, bet ar pazemību un mīlestību! Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums! (Rom. 11:33) – Kristus Pestītāja nabadzības un zemošanās zīmē parādās lielais dievbijības noslēpums – Nepieejamais un Viņa slava kļūst pieejami visiem uz zemes dzimušajiem, lēnprātība un pazemība – paaugstinās, bagātība tiek noniecināta, šīs pasaules gudrība – likta kaunā (1. Kor. 1:19).

Ar bijību mēs noliecamies Dieva iemiesošanās noslēpuma priekšā un svētīgas, bijīgas trīsas šajās svētajās dienās ir pazīme tam, ka mūs apmeklējusi Dieva svētība. Kā Dievbērns Kristus reiz atrada Sev pajumti Bētlemes alas tumsā un siles šaurībā, tā šodien Viņš vēlas atrast Sev vietu arī mīsu nomāktajās un šaurajās sirdīs. Lai apgaismojas mūsu sirdis ar gaismu un svētību no Kristus mājošanas mūsos, tādēļ šķīstīsimies no visiem miesas un gara traipiem un tapsim pilnīgi svēti Dieva bijībā (2. Kor. 7:1). Ar Kunga svētības palīdzību apgūsim svētlaimes garīgos varoņdarbus, padarīsim tos par savas dvēseles dārgumiem: gara nabadzību, lēnprātību, taisnību, žēlsirdību, sirds skaidrību, miera nešanu un pazemību (Mt. 5:3-11). Ar tiem Kristus uzvarēja pasauli, un ar tiem mums pienākas vairot ticību, cerību un mīlestību, kuru trūkums šodien satriec pasauli ar ienaidu, naidu un savstarpējiem brāļu nogalināšanas kariem. Ja caur šiem dārgumiem arī neizlabosim pasauli, tad bagātināsimies ar Kristus Dievišķumu un izmainīsim mums apkārt esošos tuvākos.

Apsveicot visu Dieva man uzticēto Daugavpils-Rēzeknes draudzi Kristus Piedzimšanas svētkos un Jaunajā gadā, no visas sirds lūgšanās vēlu jums, visgodājamie tēvi, Dievu mīlošie inoki un inokiņas, Kristu mīlošie brāļi un māsas: dvēseles un miesas veselību, garīgu mieru, Dieva palīdzību visos labajos darbos un iecerēs par slavu Kungam un savai pestīšanai Kristū; lūgšanas Kungam, Viņa Visšķīstajai Mātei – Vissvētajai Valdniecei Dievadzemdētājai, svētmoceklim Jānim, Rīgas Arhibīskapam un visiem svētajiem – lai ir jūsu dzīves galvenais balsts; ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu Garā ik brīdi; tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem (Ef. 6:18).

Piedzimušā Dievbērna, Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus svētība un Viņa Visšķīstās Mātes lūgšanas, un mana virsgana svētība lai ir ar jums visiem. Āmen.

 

 

 

Dieva žēlastībā,
pazemīgais ALEKSANDRS,
Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps.

Kristus Piedzimšana,
2022./2023. gads,
DaugavpilsKomentāri

10.01.2023 18:30
Dieva berns..
Cik maz vajag lai dvesele celtos un starotu dieva zelastibas gaismaa Tikai mazs pieskariens jezum..tikai labas domas labi vardi kad .ar ticibu un ceribu pasaule tiktu glabta...paldies par tiem.lai slavets jezus kristus.muuzu muzos amen.priecigus ziemassvetkus...