„Latgales Laiks” iznāk latviešu un krievu valodās visā Dienvidlatgalē un Sēlijā, „Latgales Laiks” latviešu valodā aptver Daugavpils pilsētu, Augšdaugavas novadu un apkārtējos novadus un pilsētas.
2024. gada 25. jūnijs
Otrdiena
Maiga, Milija
+14.9 °C
daļēji mākoņains

Energoefektivitātes pasākumi palīdzēs samazināt apkures rēķinus

Publicitātes foto

Šajā apkures sezonā būtiski pieaugusi maksa par siltumenerģiju. Un, pat ņemot vērā valsts kompensāciju, daudzi iedzīvotāji maksā milzīgas summas. Pēc ekspertu domām, arī nākamajā apkures sezonā situācija diezin vai mainīsies uz labo pusi. Taču samazināt rēķinus ir iespējams, palielinot dzīvojamās mājas energoefektivitāti.

Daudzas Latvijas pašvaldības ir izstrādājušas līdzfinansējuma programmas dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Arī Daugavpils dome nav izņēmums. Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma valdes locekle Nataļja Rustkova atzīmēja, ka daudzu māju iedzīvotāji jau ir izmantojuši šo iespēju -- piemēram, nomainīti vecie logi kāpņu telpās pret jauniem plastikāta logiem, kas labāk saglabā siltumu.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 47 daudzstāvu māju dzīvokļu īpašnieki var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu šādiem darbiem:

* logu un ārdurvju bloku nomaiņa vai atjaunošana koplietošanas telpās -- 30% no faktiskajām izmaksām;

* jumta seguma atjaunošana (tā kapitālais remonts) -- 30% no faktiskajām izmaksām;

* bēniņu pārseguma siltināšana  -- 30% no faktiskajām izmaksām, ja jauns jumta segums uzbūvēts pēdējo 10 gadu laikā;

* karstā ūdens un siltumapgādes sistēmas cauruļu siltināšanas, tajā skaitā cauruļvadu nomaiņa -- 30% no faktiskajām izmaksām;

* dzīvojamo māju gala sienu siltināšana -- 30% no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10 000 eiro bez PVN;

* darbi, kas saistīti ar siltumenerģijas un karstā ūdens patēriņa individuālu uzskaiti (cauruļu, radiatoru nomaiņa, regulēšanas un nolasīšanas ierīču uzstādīšana) -- 70% no faktiskajām izmaksām;

* tehniskās dokumentācijas un energosertifikāta izstrāde, ja dzīvokļu īpašnieku kopība pieņēmusi lēmumu piedalīties dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos -- 80% no faktiskajām izmaksām.

Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma izpilddirektors Nikolajs Petkevičs uzsvēra, ka šādi darbi sniedz diezgan ievērojamu siltumenerģijas ietaupījumu, kas galarezultātā ļauj iedzīvotājiem samazināt apkures rēķinus. Piemēram, tikai nomainot logu blokus, var ietaupīt vidēji 5% siltumenerģijas. Savukārt, uzstādot termostatus visām apkures ierīcēm, kā arī individuālu siltuma patēriņa skaitītāju katrā dzīvoklī, var ietaupīt līdz pat 20% siltumenerģijas.

2022. gada beigās pašvaldība, ņemot vērā būvmateriālu cenu kāpumu un līdz ar to arī minēto darbu sadārdzināšanos, atsevišķās pozīcijās palielināja līdzfinansējumu. Turklāt šajā gadījumā runa ir ne tikai par energoefektivitāti, bet arī mājas un apkārtējās teritorijas labiekārtošanu.Daugavpils pilsētas domes deputāts, Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Igors Aleksejevs pastāstīja laikrakstam „Latgales Laiks”, ka atbalsts ir palielināts:

* gala sienu siltināšanai -- 30% apmērā, bet ne vairāk kā 35 eiro bez PVN par dzīvojamās mājas 1 kv. m (iepriekš maksimālā līdzfinansējuma summa bija 10 000 eiro bez PVN);

* balkonu kapitālajam remontam -- 60%, bet ne vairāk kā 1000 eiro bez PVN par vienu balkonu (iepriekš -- 900 eiro bez PVN);

* asfalta seguma nomaiņai un autostāvvietu labiekārtošanai -- 70% apmērā, bet ne vairāk kā 50 eiro bez PVN par dzīvojamās mājas 1 kv. m (iepriekš -- ne vairāk kā 35 eiro par 1 kv. m);

* atkritumu konteineru nojumes izbūvei, apzaļumošanai, soliņu un urnu uzstādīšanai -- 70% apmērā, bet ne vairāk kā 1 eiro bez PVN par dzīvojamās mājas 1 kv. m (iepriekš -- ne vairāk kā 0,50 eiro bez PVN).

Tomēr visefektīvākā joprojām ir dzīvojamās ēkas pilnīga renovācija. Pat tagad, kad saņemam milzīgus rēķinus, šādu daudzstāvu namu iedzīvotāji maksā ievērojami mazāk. Kā piemēru var minēt piecstāvu dzīvojamo māju Nometņu ielā 66, kur pirms dažiem gadiem tika veikta pilnīga renovācija. Rezultātā katru apkures sezonas mēnesi šajā mājā ir viszemākās siltumenerģijas izmaksas. Piemēram, 2022. gada novembrī tās iedzīvotāji samaksāja 0,5654 eiro bez PVN, ieskaitot kompensāciju, par vienu kvadrātmetru, ņemot vērā, ka vidējais tarifs pilsētā bija 2,14 eiro.

Tagad daudzi teiks, ka ietaupījums būs tikai ziemā, bet kredīts par veiktajiem darbiem jāmaksā arī vasarā. Jā, protams. Bet šajā gadījumā jāņem vērā, ka lielākā daļa māju uzceltas vairāk nekā pirms 30 gadiem. Un, kā zināms, visam ir savs derīguma termiņš. Tāpēc, pilnībā renovējot savu māju, mēs dodam tai otru dzīvi, un tas nozīmē, ka tā mums kalpos vēl daudzus gadus desmitus.

Ar līdzfinansējuma piešķiršanu šiem darbiem nodarbojas Attīstības finanšu institūcija ALTUM. Jaunajam projekta periodam ir izstrādāts jauns piedāvājums.

2022. gada 8. decembrī Attīstības finanšu institūcija ALTUM uzsāka jaunas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu atbalsta programmas īstenošanu. Tā tiek finansēta no Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda un pieejamais  programmas finansējums ir 57,2 miljoni eiro un tas paredzēts aptuveni 170 daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem. Programma paredz segt līdz pat 49% no kopējām energoefektivitātes projekta izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa. Atbalsts tiks izmaksāta tikai pēc tam, kad būs pabeigta energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizācija daudzdzīvokļu mājā.

Šīs programmas īstenošanas termiņš ir 2026. gada 31. augusts, bet līdz 2026. gada 31. martam jāiesniedz visi dokumenti, kas apliecina projekta pabeigšanu un saistību izpildi. Visu informāciju par valsts un pašvaldību līdzfinansējuma programmām var saņemt savā apkalpojošajā organizācijā, kur speciālisti pastāstīs, kas nepieciešams, lai kļūtu par šo programmu dalībnieku.

Arī Augšdaugavas novada iedzīvotājiem ir izstrādāta pašvaldības līdzfinansējuma programma dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanai:

* 100% apmērā – dzīvojamās mājas energoaudita pārskata sagatavošanai un
termogrāfijas veikšanai, ja energoaudits un termogrāfija veikta vai aktualizēta
atbilstoši normatīvo aktu prasībām pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas;

* 100% apmērā – tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošanai (tehniskā projekta
izstrādes izmaksām);

* jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu vai jumta ārējo norobežojošo
konstrukciju siltināšanai – 75% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā
30 000 eiro;

* mājas apkures sistēmas atjaunošanai – 50% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet
ne vairāk kā 30 000 eiro;

* mājas visu ārējo sienu siltināšanai -- 75% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne
vairāk kā 20 000 eiro; tikai gala sienu siltināšanai -- 50% apmērā no faktiskajām izmaksām.

Lai saņemtu detalizētāku informāciju, jāsazinās ar Augšdaugavas novada domes apkalpojošajām organizācijām. Šos projektus nebūs viegli īstenot, taču svarīgi, lai iedzīvotāji saprastu, ka viņiem kā dzīvokļu īpašniekiem ir noteikti pienākumi, tostarp sava īpašuma uzturēšana. Neviens šādus lēmumus viņu vietā nepieņems.