„Latgales Laiks” iznāk latviešu un krievu valodās visā Dienvidlatgalē un Sēlijā, „Latgales Laiks” latviešu valodā aptver Daugavpils pilsētu, Augšdaugavas novadu un apkārtējos novadus un pilsētas.
2024. gada 14. jūnijs
Piektdiena
Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija
+10.4 °C
apmācies

Vecticībnieki vienojās kopīgā lūgšanā pie krusta Daugavpilī

Irēna Jegorova

Daugavpilī 16. jūlijā notika Krusta ceļš no Grīvas vecticībnieku lūgšanu nama līdz Liginišķos uzstādītajam krustam Baltijā pirmā vecticībnieku lūgšanu nama piemiņai (XVII gs., par to minēts „Deguckas hronikā”) netālu no tā domājamās atrašanās vietas. Lūdzās Latgales tuvējo kopienu vecticībnieki.

Krusta ceļš ir kļuvis tradicionāls, un par to vienmēr esam stāstījuši saviem lasītājiem. Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs „Latgales Laikam” pavēstīja, ka Krusta ceļā un kopīgajā lūgšanā piedalījās kopienu pārstāvji no Jēkabpils, Līvāniem, Preiļiem, Moskvinas un vairuma Daugavpils draudžu, kopumā -- vairāk nekā 60 cilvēki. Šajā dienā atcerējās un aizlūdza par krusta uzstādīšanas iniciatoriem, kuru vidū bija arī vecticībnieku biedrības "Belovodje" priekšsēdētājs Valērijs Plotņikovs. Pēc lūgšanām viņš klātesošajiem pastāstīja krusta uzstādīšanas vēsturi, par cilvēkiem, kuri, neskatoties uz grūtībām, spēja iesākto pabeigt. Arī Aleksejs Žilko un Nikanors Zubkovs rosināja un visos iespējamos veidos veicināja šo pasākumu.

Vladimirs Ivanovs, uzrunājot draudzes ļaudis, sacīja: “Tā ir Dievam tīkama lieta -- sanākt kopā, atbalstīt citam citu un kopīgi lūgties. Mums ir jābūt vienotiem, jāatbalsta citam citu. Mums jāatceras sava vēsture, jāciena mūsu dievbijīgo senču tradīcijas. Ja mēs mīlēsim un atbalstīsim cits citu, tad Tas Kungs būs ar mums.”

V. Ivanovs uzrunāja arī avīzes „Latgales Laiks” lasītājus: “Mums noteikti jāsanāk kopā, jālūdzas, jādara labi darbi. Mūsdienu pasaulē ir daudz ļaunuma, daudz negatīvisma, un, ja mēs nestāsimies pretī ar lūgšanām un labiem darbiem, tas sakrāsies un izpaudīsies cilvēku nesaskaņās, dabas katastrofās un citās negatīvās izpausmēs. Tāpēc mums pēc iespējas vairāk jālūdzas un jādara labi darbi.”

***

2001. gada 21. jūlijā pēc vecticībnieku fonda „Belovodje” iniciatīvas pirmās vecticībnieku baznīcas vietā (tiek uzskatīts, ka tā bija pirmā Baltijā un, iespējams, pat ārpus Krievijas) tika uzstādīts piemiņas krusts. Līdzekļus krusta uzstādīšanai vāca vairāk nekā četrdesmit Latvijas vecticībnieku kopienas. Kopš tā laika piemiņas krusts ir kļuvis par vienu no Latvijas un citu valstu vecticībnieku svētceļojumu vietām.