„Latgales Laiks” iznāk latviešu un krievu valodās visā Dienvidlatgalē un Sēlijā, „Latgales Laiks” latviešu valodā aptver Daugavpils pilsētu, Augšdaugavas novadu un apkārtējos novadus un pilsētas.
2024. gada 4. marts
Pirmdiena
Alise, Auce, Enija
-0.5 °C
daži mākoņi

Augšdaugavas novadā pilnveidota veloinfrastruktūra un tūrisma informācijas pieejamība

Publicitātes bildes

Īstenojot Lauku atbalsta dienesta atbalstītu projektu Nr. 22-03-AL28-A019.2201-000001 “Veloinfrastruktūras un tūrisma informācijas pieejamības pilnveidošana Augšdaugavas novadā”, Augšdaugavas novadā ir nomarķēti divi velomaršruti, izvietoti tūrisma bukletu stendi, kā arī veikta tūrisma informācijas punktu labiekārtošana.

Kā “Latgales Laikam” pastāstīja biedrības "Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs" valdes loceklis Rolands Gradkovskis, pērn "Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs" iesniedza izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā projektu “Veloinfrastruktūras un tūrisma informācijas pieejamības pilnveidošana Augšdaugavas novadā” un saņēma pieteikuma apstiprinājumu.

Realizējot apstiprināto projektu, tika nomarķēts velomaršruta Nr. 7 “Daugavpils--Salacgrīva” posms “Daugavgrīvas cietums--Ilūkste--Dviete--Dunava”. Pa Daugavas kreiso krastu velomaršruts turpinās līdz Ķegumam, bet pēc tam pāri Daugavai, gar Rīgu uz Ziemeļiem Salacgrīvas virzienā.

Augšdaugavas novads bija palicis viens no pēdējiem, kas nebija nomarķējis savu maršruta daļu, jo vēl pavisam nesen nebija īstas skaidrības, kas to darīs. Pēc Daugavpils un Ilūkstes novada apvienošanas tika nolemts pievienoties kopējam maršrutam, to nomarķējot. Velomaršruta Nr. 7 nomarķētā posma atklāšana plānota nākamgad.

Nomarķēts projekta gaitā  tika arī velomaršruts Nr. 791 “Vidussēlijas mazais loks”, kura kopējais garums ir aptuveni 55 kilometri, kurš no Ilūkstes ved caur Dvieti, Bebreni, Eglaini, Šēderi un Pilskalni atpakaļ uz Ilūksti. Velomaršruta oficiālā atklāšana notika augusta beigās. Tajā piedalījās aptuveni 50 aktīvās atpūtas piekritēji no Daugavpils, Ilūkstes, Rīgas un Siguldas. Pasākums ļāva tā dalībniekiem izbaudīt ne tikai sportisku piedzīvojumu, bet arī iepazīt Sēliju un tās kultūru.

Vidussēlijas mazais loks” ir izzinošs velomaršruts, kas ietver Dvietes palienes un Pilskalnes Siguldiņas dabas parka, floras, faunas, ģeoloģiskās un kultūras vērtības, Bebrenes un Eglaines vēstures stāstus, kā arī Ilūkstes mazpilsētas romantiku. Maršruts iet garām vairākām viesu mājām, viesnīcām, Bebrenes un Dvietes muižām, vairākām privātkolekcijām un muzejiem. Viena no lielākajām maršruta vērtībām ir Dvietes palienes un Pilskalnes Siguldiņas dabas parka flora un fauna, vairāki dabas liegumi, brīnišķīgi skati, liels daudzums meža zvēru ar varbūtību satikt tos velomaršruta gaitā, kā arī savvaļas zirgi.

Ainaviski, vizuāli un informatīvi maršruts ir ļoti daudzveidīgs. To izbraucot, iespējams tuvāk iepazīt dabas parka floru un faunu, kultūrvēsturisko mantojumu, populārākos tūrisma objektus un vietējo iedzīvotāju ikdienas dzīvi.

Rūpējoties par velobraucēju ērtību, velomaršrutu tīkls ir papildināts ar autonomajām apkopes stacijām, kur ir pieejams kronšteins velosipēda novietošanai, nepieciešamais instrumentu komplekts remontam un gaisa pumpis. Šādas stacijas ir uzstādītas Ilūkstes centrā, kā arī Medumos un Naujenē pie muzejiem.

Īstenojot Lauku atbalsta dienesta atbalstītu projektu “Veloinfrastruktūras un tūrisma informācijas pieejamības pilnveidošana Augšdaugavas novadā”, Augšdaugavas novadā tūrismu informācijas punktos un viesu mājās izvietoti triju veidu tūrisma bukletu stendi.

Vieni ir domāti tūrisma informācijas centriem. Tie ir salīdzinoši lielāki, lai tajos varētu ietilpināt vairāk informācijas, Tādi ir izvietoti Ilūkstē, Pilskalnē, Bebrenē un Subatē, Vecsalienā un Naujenē. Vairāki desmiti bukletu stendu ir izvietoti viesu mājās Augšdaugavas novadā. Tie ir līdzīgi pēc dizaina, bet nedaudz mazāki. Dažās viesu mājas, kas pakalpojumus sniedz pamatā brīvā dabā, izvēlējušās bukletu stendus, kas ir aizsargāti pret laika apstākļiem. Šie stendi ir nedaudz dārgāki, taču tajos bukleti atrodas aiztaisāmās kastītes un ir pasargāti no nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

Projekta gaitā izvietoti kopumā 50 mazie bukletu stendi tūrisma pakalpojumu sniegšanas vietās, pieci lielie bukletu stendi tūrismu informācijas punktos, kā arī veikta šo punktu aprīkošana ar citu tam nepieciešamo infrastruktūru - "i" zīmi, metāla skapjiem un velostatīviem.


Bukletu stendu uzstādīšana Tūrismu informācijas punktos un viesu mājās ļaus informāciju par novadu tūrisma iespējām nogādāt tuvāk viesiem. Bukletos apkopotā informācija ir pieejama arī kopējā Daugavpils un Augšdaugavas interneta vietnē visitdaugavpils.lv. Ja bukletos informācija ir pieejama latviešu, angļu un krievu valodā, tad mājas lapā - arī poļu, vācu un lietuviešu valodā.

Projekta ietvaros, kur tas bija nepieciešams, ir veikta arī Tūrisma informācijas punktu labiekārtošana. Visvairāk aktivitāšu ir īstenots Subatē, kur tūrismu informācijas punkta infrastruktūra līdz šim bija vismazāk sakārtota. Tas saņēma gan jaunu galdu un krēslu, gan arī stendu suvenīriem. Pēc vajadzības tika iekārtoti arī citi tūrismu informācijas punkti. Pamatā tie saņēma suvenīru un bukletu stendus, metāla skapjus, kā arī citu nepieciešamo aprīkojumu.

Subate sevi pozicionē, kā Latvijas vārtus no Lietuvas puses Sēlijā, tā ir pirmā pilsēta Latvijā pēc Obeliai, un kā Sēlijas senās arhitektūras pērli, līdzīgi kā Kuldīga Kurzemē. Šeit gan ir jāpiebilst, lai sasniegtu Kuldīgas līmeni, vēl ir gana tāls ceļš ejams. Patlaban ir atjaunots un sakārtots Subates vēsturiskais centrs – tirgus laukums. Taču ir plāni un idejas sakārtot arī citas pilsētas vietas, saglabājot un atjaunojot veco arhitektūru.

Projekta “Veloinfrastruktūras un tūrisma informācijas pieejamības pilnveidošana Augšdaugavas novadā” mērķis ir pilnveidojot tūrisma infrastruktūru un palielinot informācijas pieejamību tūristiem, nokomplektēt tūrisma informācijas punktus un tūrisma pakalpojumu sniegšanas vietas ar inventāru informācijas pieejamības palielināšanai par tūrisma iespējām novadā un tā apkārtnē, kā arī papildināt velomaršrutu tīklu, lai tas būtu vienmērīgi izvietots pa visu novadu, un pilnveidot velomaršrutus ar autonomām apkopes stacijām.

Īstenojot Lauku atbalsta dienesta atbalstītu projektu “Veloinfrastruktūras un tūrisma informācijas pieejamības pilnveidošana Augšdaugavas novadā”, izdots arī informatīvs buklets par velomaršrutiem.


Projekta
Nr. 22-03-AL28-A019.2201-000001 “Veloinfrastruktūras un tūrisma informācijas pieejamības pilnveidošana Augšdaugavas novadā” attiecināmās izmaksas ir 45 389 eiro, tajā skaitā publiskais finansējums -- 40 850 eiro, ko atbalsta saņēmējam būs tiesības saņemt, īstenojot projektu atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem.