„Latgales Laiks” iznāk latviešu un krievu valodās visā Dienvidlatgalē un Sēlijā, „Latgales Laiks” latviešu valodā aptver Daugavpils pilsētu, Augšdaugavas novadu un apkārtējos novadus un pilsētas.
2024. gada 27. februāris
Otrdiena
Andra, Līva, Līvija
+6.8 °C
apmācies

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pasniedzēji pārņem citu valstu kolēģu pieredzi

Publicitātes bildes

Apmeklēt attīstītu Eiropas valsti un pārņemt speciālistu pieredzi – šāda iespēja rodas nebūt ne visiem. Taču, pateicoties Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dalībai Erasmus+ mobilitātes programmā, tā pasniedzēji varēja apmeklēt izglītības iestādes dažādās Eiropas valstīs, lai pārņemtu to pieredzi, kā arī dalītos ar saviem sasniegumiem.

Šāda iespēja pedagogiem tika nodrošināta, pateicoties Erasmus+ programmas akreditācijai un īstenotajam projektam Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000009173. Projekta „Jaunākās tehnoloģijas un zaļā vide uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā” īstenošana Erasmus+ programmas ietvaros sākās 2021. gada 1. septembrī un noslēdzās šī gada 31. augustā. Projekta galvenais mērķis ir sniegt tehnikuma skolotājiem iespēju gūt starptautisku pieredzi un veicināt viņu profesionālo izaugsmi, ļaut iepazīt vispārējās izglītības īstenošanu mijiedarbībā ar profesionālo izglītību, izzināt dažādu IKT rīku izmantošanas iespējas un pieredzi dažādu priekšmetu mācīšanā, kā arī izglītības iestādes darba organizācijā kopumā, izzināt veselīga dzīvesveida veicināšanas iespējas pēcpandēmijas periodā, iepazīt ekoskolu kustību un izglītības iestāžu iespējas zaļā kursa izaicinājumu aspektā, iepazīt uzņēmējdarbības izglītību un tās attīstīšanas izglītības iestādē veicinošos faktorus, uzņēmējdarbības izglītības īstenošanas labo praksi dažādās Erasmus+ programmas valstīs, stiprināt dalībnieku lingvistisko un starpkultūru kompetenci, attīstīt Eiropas un pilsoniskās vērtības.

Ikviens tehnikuma darbinieks var piedalīties atlasē un pretendēt uz došanos ārvalstu mobilitātē, lai gūtu jaunu pieredzi, papildinātu profesionālās zināšanas, apgūtu labo praksi un to atvestu atpakaļ uz tehnikumu un integrētu savā profesionālajā darbībā. Projekta ietvaros pasniedzēji apmeklēja izglītības iestādes Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Itālijā un Portugālē.

“Sākotnēji bija plānots, ka šajā projektā varēs piedalīties 10 pedagogi, taču galarezultātā saņemtos līdzekļus varējām sadalīt tā, lai 12 skolotāji varētu gūt starptautisko pieredzi. Un katrā valstī, kuru apmeklējām, guvām jaunas zināšanas un jaunu pieredzi. Piemēram, Itālijā, kur viesojās mūsu svešvalodu un dabaszinību skolotāji, tika runāts par ekoskolām. Šī tēma patiešām ir interesanta un pelnījusi uzmanību, īpaši ņemot vērā Eiropas zaļo kursu. Krakovā (Polija) uzzinājām, kā organizēt uzņēmējdarbības izglītību. Polijā šis process ir labi attīstīts. Mēs uzzinājām, kā integrēt uzņēmējdarbību mācību procesā, kā palīdzēt bērniem apgūt šīs prasmes un kā iegūtās zināšanas viņiem palīdzēs nākotnē. Bija arī brauciens uz Portugāli, kur mūsu pasniedzēji tika iepazīstināti ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un to pielietojumu izglītības procesā,” Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projektu vadītāja Sandra Celmiņa pastāstīja laikrakstam „Latgales Laiks”.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pasniedzēji, kuri piedalījās projektā, neslēpa sajūsmu par projekta laikā gūto pieredzi. Viņi ieguva daudz noderīgas un interesantas informācijas, ko tagad aktīvi izmanto savā profesionālajā darbībā, tiesa, Latvijas likumdošanas ietvaros. Jo minētajās valstīs jau ir viena būtiska atšķirība: visas prezentācijas un nepieciešamos mācību materiālus skolotājiem gatavo amatpersonas, kuras ir atbildīgas par izglītību valstī, nevis paši pedagogi. Un pašlaik to var uzskatīt par galveno atšķirību.

„Es apmeklēju Portugāli, uzzināju, kā viņi tur strādā, smēlos daudz jaunas pieredzes, ko esmu gatavs pielietot savās fizikas stundās. Protams, tāpat kā visur citur, arī Portugālē izglītības sistēmā ir savas īpatnības. Jāatzīst, ka mani ļoti pārsteidza skolēnu motivācija. Viņi ir apņēmības pilni iegūt jaunas zināšanas. Kāpēc? Varbūt tāpēc, ka viņi savu nākotni dzimtajā zemē redz skaidrāk nekā mūsu audzēkņi. Portugāļu bērni daudz labāk saprot, kāpēc viņiem ir vajadzīgas šīs zināšanas un kā viņi tās turpmāk varēs izmantot, piemēram, veidojot savu karjeru. Viņiem nav aktuāls jautājums: aizbraukt vai palikt dzimtenē, kā, piemēram, Latvijas skolēniem. Liela nozīme ir arī mentalitātei, kā arī noteiktajiem ietvariem, kā tas ir izglītībā Latvijā,” pedagogs Andrejs Dortiņš dalījās iespaidos. Ar viņu vienisprātis bija kolēģis, Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vēstures skolotājs Jevgeņijs Krupskis.

“Es redzu daudz pozitīvu aspektu tajā, ka varējām piedalīties šajā Erasmus+ mobilitātes programmas projektā. Uzzinājām, kā izglītības process ir organizēts citās valstīs, lai sasniegtu līdzīgus mērķus kā Latvijā. Citās Eiropas valstīs mācību process nav ielikts noteiktā ietvarā, un par to pārliecinājāmies braucienos uz izglītības iestādēm Eiropā. Tā mēs sajutām skolotāju brīvību. Mēs vērojām mācību procesu citās skolās, skatījāmies, kā viņi izmanto dažādas prasmes un pieejas. Pie viņiem ir dzīvās nodarbības, pie mums tā nav. Taču jāatzīst, ka vairumā gadījumu mūsu klases ir aprīkotas ne sliktāk un dažreiz pat daudz labāk nekā mācību telpas tajās Eiropas izglītības iestādēs, kuras es apmeklēju. Kopumā saistībā ar dalību šajā projektā varu minēt daudz pozitīvu aspektu. Pirmkārt, mēs iegūstam jaunas zināšanas un prasmes. Otrkārt, šādi braucieni mūs vieno un arī paplašina redzesloku. Turklāt šajos braucienos mēs varējām vilkt paralēles arī ar citiem projektiem, kas tiek īstenoti tehnikumā, piemēram, apskatot vietas, kur mūsu audzēkņi varētu doties praksē.”

Programma Erasmus+ turpināsies. Un Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums izmantos šo iespēju, lai paaugstinātu gan savu izglītojamo, gan pasniedzēju kvalifikāciju.Eiropas Savienības Erasmus+ 1. pamatdarbības (KA1) skolu izglītības sektora projekts “Jaunākās tehnoloģijas un zaļā vide uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā”

Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000009173

Erasmus+ programmas akreditācijas vispārējās izglītības sektorā 2021.-2027

Īstenošanas laiks: 01.09.2021.-31.08.2023.

Projekta kopējais finansējums: 20 284,00 EUR

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto skolu izglītības sektora projektu “Jaunākās tehnoloģijas un zaļā vide uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā” (Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000009173) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.