„Latgales Laiks” iznāk latviešu un krievu valodās visā Dienvidlatgalē un Sēlijā, „Latgales Laiks” latviešu valodā aptver Daugavpils pilsētu, Augšdaugavas novadu un apkārtējos novadus un pilsētas.
2024. gada 19. aprīlis
Piektdiena
Fanija, Vēsma
+3.4 °C
apmācies

"Mrija" -- ukraiņu vēstures un kultūras glabātāja

Publicitātes bildes

Pasaulē, kas arvien vairāk savstarpēji saistīta, kultūras daudzveidībai ir izšķiroša nozīme sabiedrības bagātināšanā. Tas veicina sapratni, iecietību un nodrošina platformu dažādām kopienām, lai dalītos ar savu unikālo mantojumu. Viena no šādām organizācijām, kas piedalās ukraiņu kultūras saglabāšanā un cildināšanā, ir ukraiņu kultūras centrs "Mrija" Daugavpilī.

 

Daudzkultūru pilsētā Daugavpilī dinamiska kopienas organizācija strādā pie ukraiņu kultūras saglabāšanas un popularizēšanas. Ukraiņu kultūras centrs "Mrija" aktīvi iesaistās dažādās iniciatīvās un pasākumos, kuru mērķis ir izglītot, izklaidēt un veicināt piederības sajūtu Daugavpilī mītošās ukraiņu diasporas pārstāvjiem.

 

Vēsturiskais fons

"Mrija" dibināšana aizsākās 1990. gadu sākumā pēc Padomju Savienības sabrukuma. Šajā periodā Daugavpili, apmetoties uz dzīvi ievērojamam skaitam ukraiņu, radās nepieciešamība izveidot telpu, kur varētu cildināt un saglabāt savu unikālo kultūras mantojumu. Tādējādi tika dibināta kultūrizglītības biedrība "Mrija" ar mērķi kopienas locekļu vidū kopt ukraiņu tradīcijas un valodu, kuras dibinātāja bija Nadežda Stahovska.

Nadežda Stahovska dzimusi Verhņedņeprovskā, Dņepropetrovskas apgabalā Ukrainā, vienkāršā ukraiņu ģimenē. Pēc vidusskolas beigšanas liktenis atvedis Nadeždu Stahovsku uz Latviju. Ilgu laiku viņa strādājusi Ludzā, apvienojot darbu ar aktīvu sabiedrisko darbību. 2002. gadā izveidoja un vadīja Ludzas ukraiņu biedrību.

2003. gadā, pārceļoties uz dzīvi Daugavpilī, Nadežda Stahovska sazinājās ar Ukrainas vēstniecību Latvijā, lai sagatavotu dokumentus braucienam uz Ukrainu, kā rezultātā tika aicināta uz sarunu ar Ukrainas vēstnieku Latvijā, lai vadītu ukraiņu biedrības izveides darbu Daugavpilī, ņemot vērā veiksmīgo darba pieredzi Ludzā.

Pirmā Daugavpils un apgabala ukraiņu dibināšanas sapulce notika 2003. gada 12. aprīlī, kur dalībai reģistrējās 127 cilvēki. Sanāksmē tika apspriests Daugavpils ukraiņu kultūras un izglītības biedrības hartas teksts, kā arī formulēti biedrības darba organizatoriskie principi un galvenie darbības mērķi un uzdevumi. Kā galvenie mērķi tika izvirzīti:

* veicināt ukraiņu kultūras, tradīciju, valodas saglabāšanu un stiprināšanu, veicināt vēsturiskās atmiņas saglabāšanu un nacionālās identitātes attīstību, ukraiņu kopienas izglītību un kultūru; uzturēt ekonomiskās un kultūras saites ar etnisko dzimteni;

* veicināt to ukraiņu organizatorisko un ekonomisko apvienošanos, kuri dažādu iemeslu dēļ un dažādos gados pametuši Ukrainu, kā arī veicināt savstarpējo interešu un draudzības stiprināšanu ar latviešu tautu;

* rūpēties par ukraiņu svētdienas skolu attīstību;

* veikt citas ar likumu atļautas darbības Latvijā.

2003. gada 11. jūnijā notika kultūrizglītības biedrības “Mrija” oficiālā prezentācija.

 

Ukrainas kultūras saglabāšana

Ukraiņu kultūras centra "Mrija" darbība veicina vietējo ukraiņu kopienu integrāciju un piederības sajūtu kā daļu no Daugavpils sabiedrības. Tā kā Daugavpilī dzīvo aptuveni 3000 ukraiņu, kultūras centrs ir būtiskas nozīmes kopienas organizācija, kas nodrošina vietējiem ukraiņiem spēku un vienotību, kā arī veicina interesei par ukraiņu kultūru un vēsturi. Ukraiņu kultūrizglītības biedrība "Mrija" Daugavpilī kalpo kā iespēja vietējai ukraiņu kopienai apvienoties, kā arī platforma savu dinamisko kultūras tradīciju demonstrēšanai. Tā kā ukraiņiem ir ierobežotas iespējas svešā zemē, šādas sabiedrības ir būtiskas viņu kultūras identitātes saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.

Ar dažādu iniciatīvu palīdzību "Mrija" sniedz ukraiņiem iespējas pulcēties, svinēt svētkus un piedalīties aktivitātēs, kas ir dziļi sakņotas viņu mantojumā. No tradicionālajām dejām, mūzikas un mākslas izstādēm līdz valodu darbnīcām un folkloras festivāliem, sabiedrība nodrošina, ka ikviens Ukrainas kultūras aspekts tiek pārstāvēts.

 

Kultūras apmaiņas veicināšana

Lai gan ukraiņu kultūras saglabāšana joprojām ir centra "Mrija” galvenais mērķis, sabiedrība uzsver arī kultūras apmaiņas nozīmi. Sadarbojoties ar citām kultūras organizācijām un sabiedrības informēšanas programmām, tiek aktīvi veicināta Daugavpils daudzkultūru struktūru.

 

Jaunās paaudzes izglītošana

Lai nodrošinātu ukraiņu kultūras ilgtspēju, "Mrija" lielu nozīmi piešķir jaunās paaudzes izglītošanai. Biedrība organizē valodu nodarbības, vēstures darbnīcas un īpaši bērniem pielāgotas kultūras izpratnes programmas. Iesaistot jaunos prātus, "Mrija" sniedz viņiem zināšanas un atzinību par viņu saknēm.

 

Bibliotēka

"Mrija" atrodas bibliotēka, kas kalpo kā vērtīgs resurss tiem, kas interesējas par Ukrainas vēsturi, literatūru un mākslu. Kolekcijā ir gan ukraiņu, gan tulkoti darbi, kas ļauj iegūt dziļu ieskatu Ukrainas kultūras ainavā. Šis resurss ir izrādījies nenovērtējams ne tikai akadēmisko aprindu studentiem, bet arī cilvēkiem, kuri vēlas izpētīt Ukrainas kultūru.

Turklāt "Mrija" nodibina partnerattiecības ar vietējām skolām, ļaujot ukraiņu bērniem dalīties savā kultūrā ar saviem klases biedriem. Šī interaktīvā pieeja ne tikai uzlabo kultūras apmaiņu, bet arī audzina ukraiņu jauniešu lepnuma un piederības sajūtu.

 

Sociālais atbalsts un sabiedrības labklājība

Mrija” cītīgi strādā, lai veicinātu kopienas sajūtu un sniegtu sociālu atbalstu saviem biedriem. Biedrība organizē saviesīgus salidojumus, svētkus, atbalsta tīklus Daugavpilī dzīvojošajām ukraiņu ģimenēm. Šis žests lielā mērā veicina ukraiņu kopienas emocionālās un sociālās labklājības stiprināšanu, radot vidi, kurā indivīdi jūtas saistīti un novērtēti.

 

Izaicinājumi un nākotnes perspektīva

Kamēr ukraiņu kultūras un apgaismības biedrība "Mrija" Daugavpilī ir sasniegusi nozīmīgus pavērsienus, viņi nemitīgi saskaras ar izaicinājumiem savos centienos. Ierobežotie finanšu resursi un mainīgā demogrāfija padara viņu ceļu nedaudz nemierīgu. Taču sabiedrības nelokāmā apņēmība un kaislība nodrošina, ka ukraiņu kultūra Daugavpilī paliek dzīva un zeļ.

Raugoties nākotnē, "Mrija" mērķis ir stiprināt savas saites ar citām kultūras organizācijām visā Latvijā, veicinot iekļaujošāku vidi ukraiņiem un vietējai sabiedrībai. Biedrība arī tiecas izpētīt modernus kultūras saglabāšanas līdzekļus, piemēram, digitālos arhīvus un tiešsaistes platformas, kas ļauj plašāk piekļūt Ukrainas mantojumam.

Aptverot kultūras daudzveidības skaistumu, slavēsim tādas organizācijas kā "Mrija" par to nenogurstošo centību ukraiņu kultūras kopšanā un dalīšanā. Ar saviem centieniem viņi mums atgādina, ka vienotība slēpjas mūsu atšķirību aptveršanā, piedāvājot cerību uz harmonisku un kultūras ziņā bagātinātu nākotni.

 

Atvērtas durvis ukraiņu vienotībai

Mrija” nodrošina būtisku platformu, kurā cilvēki no visām dzīves jomām var sanākt kopā. Neatkarīgi no vecuma, biedrība cenšas veicināt kopības sajūtu un svinēt dažādību kopā. “Mrija” ir kļuvusi par patvērumu tiem, kas meklē saikni ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, kuriem ir kopīga aizraušanās ar ukraiņu kultūru, mantojumu un tradīcijām. Ar virkni aktivitāšu, pasākumu un iniciatīvu “Mrija” rada vidi, kas veicina dziļāku atzinību par bagāto ukraiņu dzīvesveidu. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par valodu nodarbībām vai kultūras svētkiem, biedrība nodrošina, ka ikviens jūtas vienlīdz novērtēts.

Ukraiņu biedrība “Mrija” vienmēr laipni gaidīs ikvienu, kurš alkst pēc saiknes, dzimtās kultūras mantojuma vai vietas, kur uzplaukt līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Biedrība palīdzēs tikt galā ar interesējošiem un neskaidriem jautājumiem arī tiem ukraiņiem, kas nesen pievienojušies mūsu sabiedrībai. Jebkurš interesents ir aicināts rakstīt vai zvanīt biedrības vadītājai Nadeždai Stahovskai (tālrunis +371 29555303).