„Latgales Laiks” iznāk latviešu un krievu valodās visā Dienvidlatgalē un Sēlijā, „Latgales Laiks” latviešu valodā aptver Daugavpils pilsētu, Augšdaugavas novadu un apkārtējos novadus un pilsētas.
2024. gada 19. jūnijs
Trešdiena
Nils, Viktors
+16.6 °C
daļēji mākoņains

Mutisks aizdevuma līgums – vai tas ir saistošs un uz ko tas attiecas?

Apmaksāta informācija

Aizdevuma līgumi ir dažādi, katrs ir pielāgots aizņēmēja un aizdevēja vajadzībām un spējām – sākot no formāliem līgumiem, kurus rūpīgi pārskata, izstrādā un paraksta abas puses, līdz mutiskiem aizdevuma līgumiem, par kuriem vienojās divas puses.

Aizdevuma līgums savā būtībā ir juridiski saistošs līgums starp aizdevēju un aizņēmēju, kurā ir izklāstīti noteikumi un nosacījumi, saskaņā ar kuriem aizdevējs nodrošina aizņēmējam finanses un aizņēmējs apņemās atmaksāt aizdevumu kopā ar procentiem. Līgums kalpo abu pušu interešu aizsardzībai, nodrošinot, ka ir skaidri noteikti pienākumi, tiesības un saistības.

Ko ietver aizdevuma līgums?

Standarta aizdevuma līgums, gan rakstisks, gan mutisks, ietver šādus galvenos elementus:

 • Aizdevuma summa: aizņēmuma pamatsumma.
 • Procentu likmes: aizdevumam piemērotā procentu likme par finanšu lietošanu un papildu izmaksas.
 • Atmaksas grafiks: aizdevuma atmaksas grafiks, sadalot summu mazākos maksājumos.
 • Nodrošinājums: aktīvi vai īpašums, kas var nodrošināt aizdevumu, ko dēvē arī par ķīlu. (tas ne vienmēr ir nepieciešams)
 • Nosacījumi, saistību neievērošanas gadījumā: sekas, ja netiek ievēroti saskaņotie noteikumi.
 • Piemērojamā jurisdikcija: jurisdikcija, saskaņā ar kuru līgums tiek regulēts un kurā jurisdikcijā tiek izšķirti strīdi.

Mutiskais aizdevums – kas tas ir?

Mutiski aizdevuma līgumi, kā norāda nosaukums, ir tie, par kuriem vienojas mutiski bez rakstiska līguma. Tie var būt dažādi, sākot no ikdienišķiem aizdevumiem starp ģimeni un draugiem līdz formālākiem aizdevumiem biznesa vidē. Lai gan mutiskās vienošanās nesatur rakstiska līguma formalitātes, tam ir jurisdisks statuss.

Mutisks līgums, tāpat kā tā rakstisks līgums, ietver šādus pamatelementus:

 • Piedāvājums un akceptēšana: viena puse piedāvā aizdevumu, bet otra puse pieņem piedāvājumu.
 • Līguma sastāvs: aizdevuma līgumā tas parasti ir nauda vai aktīvi, ko aizdod.
 • Nodoms izveidot tiesiskās attiecības: Abām pusēm ir jāatbalsta šis darījums, lai vienošanās būtu juridiski saistoša.
 • Godīgs un pārredzams: līguma noteikumiem un nosacījumiem jābūt skaidriem un izpildāmiem.
 • Tiesībspēja: Abām pusēm jābūt tiesībspējīgām, lai noslēgtu līgumu.

Lai līgums būtu juridiski saistošs, mutiski vai rakstiski, tajā ir jāietver visi uzskaitītie būtiskie elementi!

Ko var ietvert mutisks aizdevuma līgums?

Mutiskā aizdevuma līguma darbības joma ir plaša, un tas var ietvert dažādus aizdevuma elementus. Lai gan rakstiska dokumenta neesamība var izraisīt strīdus vai pārpratumus, mutiskie līgumi var ietvert šādus nosacījumus:

Aizdevuma summa un nosacījumi

Aizdevuma summu, ieskaitot pamatsummu, procentu likmes un visas papildu maksas ir iespējams ietvert mutiskā aizdevuma līgumā. Abām pusēm ir jāpiekrīt aizdevuma summai, saskaņotajiem procentiem un citiem noteikumiem.

Procentu likmes un atmaksas grafiki

Mutiski var vienoties par aizdevumam piemēroto procentu likmi un atmaksas grafiku, tostarp maksājumu regularitāti un apjomu. Šo nosacījumu noteikšana ir būtiska, lai novērstu pārpratumus.

Nodrošinājums

Gadījumos, kad aizdevējs pierasa nodrošinājumu (ķīlu), to var apspriest arī mutiskajā līgumā. Tas var ietvert informāciju par nodrošinājuma veidu, tā vērtību un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem to var izmantot parāda segšanai.

Mutisku aizdevuma līgumu riski

Lai arī mutiski aizdevuma līgumi var būt saistoši, tiem ir vairāki raksturīgi riski un izaicinājumi:

Neskaidrības un pārpratumi

Rakstiska līgumā neesamība var radīt neskaidrības un pārpratumus par aizdevuma noteikumiem un nosacījumiem. Abām pusēm var būt dažāda izpratne par vienošanos, tādējādi palielinot strīdu iespējamību.

Grūtības atgūt parādu aizņēmēja nāves gadījumā

Mutiskas vienošanās un aizdevumu piedziņa parasti ir grūtāk izpildāma nekā rakstiskas, taču šie līgumi joprojām var būt juridiski saistošas. Taču bez rakstiskas dokumentācijas aizdevuma nosacījumu pierādīšana var kļūt sarežģīta. Lai atgūtu aizdevumu, var tikt iesaistīts mirušās personas īpašums, un kreditori var iesniegt prasības pret mantojumu, tomēr, ne vienmēr izdodās pierādīt aizdevuma esamību.

Juridiskie izaicinājumi un strīdi

Ja nav rakstiska līguma, strīdu risināšana var būt sarežģīta. Abām pusēm var nākties paļauties uz mutiskiem pierādījumiem, kas var būt subjektīvi un pakļauti subjektīvai interpretācijai.

Kopumā, mutiski aizdevuma līgumi, lai gan var būt juridiski saistoši, rada zināmu risku. Tomēr, šāda veida līgumi var būt juridiski saistoši un piedāvā vienkāršu veidu, kā aizdot un aizņemties nepieciešamos finanšu līdzekļus.